Duurzaamheid

Duurzaamheid zit sinds de oprichting van Asito verankerd in het schoonmaakbedrijf. Hoewel de term MVO nog niet bestond, had oprichter Joop van Riemsdijk altijd zijn omgeving voor ogen bij de bedrijfsvoering. Door de jaren heen heeft deze betrokkenheid zich ontwikkeld tot een actief beleid op het gebied van duurzaamheid voor mens en milieu.

Een duurzaam Asito

 ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ mag dan een cliché zijn, maar het is wel waar. Als je iets wilt, zoek het dan bij jezelf. Dat was voor Asito ook de eerste stap. Onze klanten moeten niet alleen weten waar ons bedrijf naartoe wil, ze moeten het ook voelen. Asito dwingt zichzelf constant na te denken over duurzaamheid. Na te denken over de manier waarop we onze bedrijfsvoering uitvoeren, over de gevolgen en de mogelijkheden. Het maakt ons trots om te zien dat we grote besparingen hebben gerealiseerd op onder andere C02 uitstoot, verpakkingsmaterialen, verbruik van schoonmaakmiddelen en papier.

Een duurzame omgeving

Asito wil haar dienstverlening op een moderne en duurzame manier uitvoeren. Daarvoor zijn onze schoonmaakkrachten onmisbaar. Keer op keer voorzien zij ons, gevraagd en ongevraagd, van tips en ideeën om processen duurzamer in te richten. Steeds vaker helpen zij ook onze klanten hierbij. Met 10.000 medewerkers en duizenden organisaties als opdrachtgever hebben wij een enorm bereik van meer dan 60.000 huishoudens. Door het innemen van een actieve rol rondom duurzaamheid willen wij het leven van al die mensen op een positieve manier beïnvloeden. Of het nu gaat om gezondheid, milieu of simpelweg geld besparen met energiebesparende maatregelen; elke stap is er één in de goede richting.

Een duurzaam Nederland

Asito gelooft in de kracht van de massa. Om Nederland echt duurzamer te maken zoeken we de samenwerking met diverse partners om concrete bijdragen te leveren aan duurzaamheid. Dat doen we niet enkel in beleidsteksten, maar vooral in acties. Voorbeelden van deze initiatieven zijn het Duurzaam Netwerk Almelo en het Nationaal Integratiediner. De kracht van de massa betekent dat we graag samenwerken op het gebied van duurzaamheid en organisaties aan elkaar koppelen om duurzame synergie te creëren. Het project 1.000.000 druppels is hier een uitstekend instrument voor. Hier kunnen alle deelnemende organisaties hun kennis delen en andere partners verder helpen.