Loading...

Asito verbindt

Asito wil verbindingen leggen tussen klanten, onze schoonmaakkrachten en de maatschappij. Deze website laat u zien hoe wij dit doen. Meepraten? mvo@asito.nl.
MVO
MVO bij Asito
Geplaatst op 27 mei 2015
1 Medewerkers
Asito heeft 10.000 kleurrijke vakmensen in dienst. Wij helpen hen graag duurzamer te leven en zij helpen ons duurzamer te werken. Ga naar medewerkers 
2 Klanten
We werken graag samen met onze klanten aan duurzaamheid. Hoe meer organisaties meedoen, hoe groter de impact die we maken. Ga naar klanten 
3 Maatschappij
De kracht van de massa is enorm. Asito probeert zo veel mogelijk mensen te mobiliseren met projecten die we initiëren. Ga naar maatschappij 

Asito verbindt 3 groepen

Schoonmaakkrachten, klanten en de maatschappij. Dit zijn de drie groepen die Asito verbindt. Om zo samen te komen tot inspiratie, motivatie en een positieve impact met alles wat we doen. 

Inspiratiestuk

Inspiratiestuk

Interview met Jan Rotmans
Tijdens ons congres ‘Wat komt er op ons af?’ was Jan Rotmans één van de sprekers. We grepen de gelegenheid aan om hem wat vragen te stellen over de toekomst van Nederland.
Bekijk het interview  
Jan Rotmans - Hoogleraar Transitiekunde
Interview over transities in ondernemingen
Geplaatst op 27 mei 2015


1 Medewerkers

Medewerkers


Bij Asito spreken we graag van schoonmaakkrachten. 10.000 kleurrijke schoonmaakprofessionals komen dagelijks bij onze klanten over de vloer om hun werk te doen. De diversiteit binnen ons bedrijf is groot en daar plukken we de vruchten van. Culturele diversiteit, man/vrouw, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren en ervaren krachten..... de kracht zit in de mix en de onderlinge verbinding.
Asito Element rolt uit
Artikel
Nieuwe innovatieve schoonmaakmethode
Asito Element rolt uit
Nieuwe innovatieve schoonmaakmethode
Geplaatst op 26 mei 2015
Afgelopen jaar introduceerde Asito haar nieuwe innovatieve schoonmaakmethode, Asito Element. Zoals aangekondigd wordt de methode momenteel uitgerold door het land. In ieder van Asito’s acht regio’s zijn ervarings-panden uitgezocht waar Asito Element wordt ingezet. Bij deze ervaringspanden maken de verschillende Asito medewerkers kennis met Asito Element. Met het middel, met de nieuwe werkwijze en met de goede resultaten.
In de praktijk 

Bjorn Aaldering is Objectleider bij IKEA Duiven. Hier is Asito Element na een verbouwing geïntroduceerd. ‘De medewerkers vonden het even wennen, want je verruilt een hele kar met verschillende schoonmaakmiddelen voor één fles. Maar na een goede instructie zijn ze nu heel enthousiast. Ze zien dat het beter schoon wordt en dat is natuurlijk het allerbelangrijkst voor vakmensen. Bij IKEA is het sanitair prioriteit nummer één bij de schoonmaak. Juist daar valt het gebruik van Asito Element extra op. De voegen zijn kraakhelder en nare geurtjes zijn weg. We scoren topcijfers op sanitair.’


Ook Friso van den Berg, Projectleider voor Asito op Schiphol, werkt met Asito Element. ‘Mijn team en ik zijn continu op zoek naar verbeteringen en innovaties  in het schoonmaakproces. Toen was er ineens Asito Element. Eerlijk gezegd waren wij in het begin sceptisch, gaat dit “wondermiddel” ook werken in een altijd veranderende en dynamische omgeving als Schiphol? Na een uitvoerige pilot met Asito Element uitgevoerd door een dedicated team zijn wij overtuigd dat Asito Element een echte meerwaarde voor ons is. Niet alleen is de kwaliteit uitstekend, maar ook onze medewerkers zijn enthousiast over het werken met maar één product.’

Richard van der Pot is voor Asito verantwoordelijk voor de schoonmaak bij het Erasmus MC.‘Asito Element is een uitstekend middel om schoon te maken. Naar mijn mening zelfs nog beter dan de huidige schoonmaakmiddelen. Ik baseer mijn mening op de ervaringen die ik heb op het ANWB Hoofdkantoor en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Asito Element heeft niet alleen een beter reinigend effect, maar laat ook geen methodefouten na. Zelfs hele moeilijke vlekken kunnen worden weggehaald. Daarmee hebben we andere periodieke reinigers niet meer nodig. Voor mij geen ander middel meer.’
 
Elka Dijkstra is Objectleidster in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. ‘We zijn al een paar maanden met Asito Element bezig in het ziekenhuis. Momenteel gebruiken we het in alle sanitaire groepen van de verpleegafdelingen. Het is een oud pand waar de beluchting niet optimaal is. Schimmel was daardoor een chronisch probleem in de toiletgroepen. Met Asito Element zorgen we er nu voor dat de schimmel wegblijft. De schoonmaakkrachten zijn heel enthousiast, want ze zien direct resultaat. Een probleem dat al jaren bestond, is nu opgelost. We zijn ook een pilot aan het doen in de zogenaamde ‘schone ruimte’, de ruimte waar medicijnen worden voorbereid. In elk ziekenhuis heb je daar een geurprobleem. Doordat er antibiotica worden gemorst, ontstaat er een nare stank als je de vloer nat mopt. We hebben de vloer met Asito Element geschrobd, waardoor de antibiotica uit de vloeren is getrokken. We zijn nu aan het zoeken naar de ideale cyclus van schobben en moppen met Asito Element om de nare geuren weg te houden. Het ziekenhuis gaat nu zelf ook proeven doen. Dat juichen we toe. In ziekenhuizen is infectiepreventie een belangrijk thema. Als het ziekenhuis de testen positief heeft afgerond, kunnen we Asito Element overal gaan toepassen.’
Opleidingen
Een nieuwe schoonmaakmethode gaat verder dan een nieuw middel. Collega’s die vaak al tientallen jaren schoonmaken, moeten op een andere manier gaan werken. Joost Brinkhuis, hoofd van Asito’s Opleidings- en Kenniscentrum: ‘Je moet de impact van deze operatie niet onderschatten. Alle schoonmaakkrachten die met Asito Element gaan werken, moeten een opleiding en instructie krijgen. We hebben hiervoor een opleiding ontwikkeld die onze Objectleiders via hun digitale Leerhuis volgen. Er zijn vier films gemaakt die de nieuwe werkwijze in verschillende ruimtetypen demonstreren. De Objectleiding en onze regio-opleiders zorgen er vervolgens voor dat iedereen die met Asito Element werkt, de instructie krijgt en dat er regelmatig opfristrainingen zijn. Tientallen jaren werken volgens een bepaalde methode, krijg je er niet zomaar uit.’
 
Het komende jaar zal Asito Element bij steeds meer opdrachtgevers worden geïntroduceerd. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw Asito contactpersoon.
Code verantwoordelijk marktgedrag
Interview
...voor wie eigenlijk?
Code verantwoordelijk marktgedrag
...voor wie eigenlijk?
Geplaatst op 11 mei 2015
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag (‘de Code’)  is opgesteld door een samenwerking van  opdrachtgevers en opdrachtnemers als set van afspraken waaraan een goede samen-werking moet voldoen. Er staan richtlijnen in over transparantie, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheden en sociale aspecten. Richtlijnen waar alle partijen in de branche zich aan dienen te houden. Remko Stolk, directielid bij Asito, ziet ontwikkelingen en kansen.

‘In steeds meer aanbestedingen vinden we de Code terug. De Code krijgt steeds meer aanzien als instrument dat helpt de balans te vinden tussen sociale en economische belangen. De belangen van met name de schoonmaakkrachten zijn gediend met een opdrachtgever en opdrachtnemer die de Code omarmen en samen die balans zoeken. De kracht zit in het woord samen. Samen zoeken naar  de balans in belangen betekent dat beide partijen er beter van worden. De Code is geen beschermingsmiddel voor schoonmaakkrachten, het is een instrument dat voor alle partijen winst kan realiseren. Betere kwaliteit, meer tevreden mensen, rust, samenwerking. Maar dat kan dus alleen als er een samenwerking ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.’


‘Daarom is het zo jammer dat er bij de ruim 800 ondertekenaars van de Code relatief slechts een handjevol opdrachtgevers zit. Daar zou ik graag verandering in zien. Het zou zo moeten zijn dat bij een nieuwe samenwerking niet alleen het schoonmaakcontract, maar ook de Code gezamenlijk ondertekend wordt.’


‘Uit gesprekken hoor ik terug dat sommige klanten de Code als iets van de schoonmaakbedrijven zien. Ze willen wel dat de schoonmaakbedrijven de Code ondertekenen, maar doen dit zelf niet. Ze zien dan niet de meerwaarde voor hun eigen organisatie. Of ze zijn bang dat de Code wordt gebruikt als stok om mee te slaan. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. De Code wil opdrachtgevers juist helpen om beter aan te besteden. Alleen als partijen opzettelijk onwenselijke dingen vragen, komt de Code commissie in actie om dit te corrigeren.


Ik roep alle opdrachtgevers op om samen met ons de Code te ondertekenen. Ik ben er van overtuigd dat alle partijen hier garen bij spinnen.’

Pure Energie
Artikel
Duurzame windenergie voor schoonmaakkrachten
Pure Energie
Duurzame windenergie voor schoonmaakkrachten
Geplaatst op 26 maart 2015
Asito en Pure Energie zijn een samenwerking aangegaan waarbij alle Asito schoonmaak-krachten tegen een aantrekkelijke prijs duurzame windenergie kunnen afnemen. De stroom van Pure Energie wordt opgewekt door Nederlandse windmolens. De organisatie werd al twee maal uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier door de consumentenbond.
 
Pure Energie
Sander Haas, MVO manager bij Asito: ‘We zijn als Asito overgestapt op windenergie voor onze panden. We zoeken altijd naar manieren om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid te delen met anderen. Het aanbieden van windenergie aan onze schoonmaakkrachten past hier uitstekend in. Samen met Pure Energie helpen we onze schoonmaakkrachten te vergroenen. Met groene stroom, maar ook met handige tips om energie te besparen.’
 
Alfons Wispels, directeur van Pure Energie: ‘Wij vinden dat onze klanten niet alleen klanten zijn. Maar ook ambassadeurs! Samen werken we aan een schoner milieu. De samenwerking met Asito past hier uitstekend bij. We bereiken niet alleen de panden van Asito, maar ook de schoonmaakkrachten. Zo maken we de meeste impact.’
 
Prestatieladder Socialer Ondernemen
Artikel
Certificering voor 12 vestigingen en hoofdkantoor
Prestatieladder Socialer Ondernemen
Certificering voor 12 vestigingen en hoofdkantoor
Geplaatst op 11 mei 2015
Twaalf Asito vestigingen en het hoofdkantoor zijn gecertificeerd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De nieuwe certificeringen zijn op trede 3, de hoogste trede in de PSO. Hiermee ligt Asito op schema voor het behalen van haar doelstelling om in 2017 alle 50 vestigingen te certificeren op de hoogste trede.

Hans van Leeuwen, HR directeur Asito: 'Asito is vanaf het begin af aan betrokken bij de PSO. We hebben meegedacht over de invulling van het instrument. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is niet nieuw voor Asito. We zien de meerwaarde van diversiteit op de werkvloer en het betrekken van de doelgroepen die onder de PSO vallen, maakt hier onderdeel van uit. We zijn begonnen met een pilotvestiging om alle ins en outs van de PSO te leren kennen. Met die kennis en ervaring zijn we nu begonnen met de brede uitrol. De eerste stap zijn deze twaalf vestigingen en het hoofdkantoor. Later dit jaar volgt nog een aantal vestigingen. In 2016 moeten alle vestigingen gecertificeerd zijn en in 2017 moeten zij allemaal op de hoogste trede staan.'
“De Prestatieladder Socialer Ondernemen helpt ons om onze inspanningen op dit vlak meetbaar en deelbaar te maken. We willen onze ervaringen en kennis rondom het werken met de doel-groepen graag delen met onze opdrachtgevers. Ook hierbij helpt het als je een meetinstrument hebt dat handvatten geeft om aan de slag te gaan.”
Speeddates voordat er werk is
Interview
Mogelijkheden benutten in schoonmaakbranche
Speeddates voordat er werk is
Mogelijkheden benutten in schoonmaakbranche
Geplaatst op 11 mei 2015
Mensen die langdurig werkloos zijn, mensen met een Wajong achtergrond, mensen van de Sociale Werkplaats. Ze zijn allemaal hard nodig in de maatschappij. Asito zoekt graag naar die mensen die hun mogelijkheden willen benutten in de schoonmaakbranche. Maar dat levert soms uitdagingen op. Jasmijn Vaanholt, personeelsmanager van Asito Oost, vertelt hoe hiermee wordt omgegaan.

‘De uitdaging voor ons is dat een vacature bij ons snel moet worden ingevuld. Als we een schoonmaakkracht nodig hebben, moet die vaak snel beschikbaar zijn. Mensen die een lange tijd niet gewerkt hebben, of misschien nog nooit hebben gewerkt bij een bedrijf, hebben tijd nodig om te wennen aan het werkritme. Daarnaast moeten ze het vak leren. Schoonmaken is een vak waar een gedegen opleiding bij hoort.

Daarom hebben we speed dates georganiseerd. We hebben via het Werkplein een groep mensen uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. Degenen waarmee we een wederzijdse klik hadden, hebben we direct een inwerkplek aangeboden. Deze mensen doen ervaring op bij één van onze klanten.  Zij krijgen daar een inwerktraject en krijgen werkritme. Door de begeleiding door ervaren schoonmaakkrachten die ze daar krijgen, stomen we ze klaar voor een reguliere functie. Zodra er een vacature ontstaat, hebben we een groep mensen klaarstaan die direct kunnen beginnen. Zo bieden we deze mensen een baan en zorgen we ervoor dat we altijd mensen klaar hebben staan om in te springen.’


Selectiedag Facilitair
Mark Herink, Adviseur Werk bij het Werkplein Twente: ‘Met de Selectiedag Facilitair ontzorgt Werkplein Twente Asito door vooraf al een selectie te maken van kandidaten die passen bij het gewenste functieprofiel. Asito biedt haar kennis en kunde aan om mensen die langdurig niet aan het werk zijn geweest te plaatsen op functies die geschikt voor hun zijn. Hierbij denkt het Werkplein mee hoe bepaalde functies kunnen worden gecombineerd zodat werknemers de uren kunnen uitbreiden. Denk aan schoonmaak-, caterings- en/of beveiligingswerkzaamheden. Zo helpen Werkplein Twente en Asito gezamenlijk om de sector aantrekkelijker op de kaart te zetten.’

2 Klanten

Klanten


Wij gaan graag met klanten het gesprek aan over duurzaamheid en de ontwikkelingen die we samen in gang kunnen zetten. Social Return, netwerken, milieuzaken zijn daar voorbeelden van. Doet u ook mee?
Gouden Partnership met Gemeente Enschede
Gezamenlijke toekomstvisie rondom MVO
Geplaatst op 11 mei 2015
De gemeente Enschede en schoonmaak-organisatie Asito hebben het Gouden Partnership afgesloten. In dit partnership wordt een gezamenlijke toekomstvisie op de MVO pijlers People, Planet en Profit vastgelegd. Het aangaan van het Gouden Partnership geldt als startpunt voor verdergaande samenwerking op deze thema’s. Wethouder Duurzaamheid Eelco Eerenberg en algemeen directeur van Asito Charles Vinke ondertekenden het partnership op het stadhuis van Enschede.
Charles Vinke: ‘Er bestaat al langer een vruchtbare samenwerking tussen Asito en de gemeente Enschede, onder andere op het gebied van Social Return. Met het aangaan van dit partnership laten beide partijen zien deze samenwerking te waarderen en nog meer inspanningen te willen leveren om volgende stappen te zetten. Eén van de eerste concrete acties is dat we op de panden van de gemeente Enschede gaan werken met onze nieuwe schoonmaakmethode ‘Asito Element’, een methode die niet alleen onschadelijk is voor het milieu, maar ook minder fysieke belasting met zich meebrengt voor de schoonmaakkrachten. Daarnaast wordt er overdag schoongemaakt, waardoor er meer contact is tussen de schoonmaakkrachten en de medewerkers van de gemeente en tevens een energiebesparing wordt gerealiseerd. Verder is er veel aandacht voor afvalscheiding. Ook blijven we mogelijkheden zoeken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven bij Asito.’
 
Wethouder Eelco Eerenberg: ‘Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema net als het laten meedoen van iedereen aan de maatschappij. We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie en zijn dan ook blij met partners als Asito. Zowel vanwege de hoge inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als vanwege hun aandacht voor het milieu. We hebben een bewuste keuze gemaakt voor dagschoonmaak.'
Gouden Partnership met Gemeente Enschede
Persbericht
Gezamenlijke toekomstvisie rondom MVO
Ondernemersgeest reset op congres ADG dienstengroep
Mens hoort in middelpunt
Geplaatst op 11 mei 2015
Een vrolijk stel Twittermeisjes en een knalrode reset-knop midden op het toneel. Het zesde ADG-congres was zichtbaar opgetuigd in ICT-sferen. Maar zoals zo vaak bedroog ook hier de schijn. We leven in een kantelperiode. Geen focus op structuren of efficiency. Integratie en participatie, daar draait het om. De mens hoort in het middelpunt. “Cijfers doen er niet toe. Wel gezichten. Dat is pas de echte reset.”
De verwachtingen werden steeds meer opgeschroefd. Tijdens de 
lunch waren er al de dartel heen en weer fladderende Twittermeisjes in fel rode T-shirts (“Leading topic? Lodewijk Asscher!”). Even later in de zaal de hypnotiserende, orkestrale epic music A thousand souls van In Uchronia. En dan als bij donderslag sprong Pump up the company op het toneel van het Bussumse theater Spant! Een bruisende feel good-act met, in knalrood kostuum, Walter Vermeer vergezeld door Erwin Steijlen (“De beste gitarist van de wereld”) die in ADHD-modus binnen zes minuten 100 procent energie verstookten. “De wereld verandert, dus we gaan het helemaal anders doen. So put your hands up in the air.” 
De rust keerde weer met de opkomst van talkshow-diva Eva Jinek die haar rol als dagvoorzitter van het zesde ADG Dienstengroep-congres, eind vorige maand, meer dan adequaat vervulde. “Wat als”, zo prikkelde eerste spreker ADG-directielid Ron Steenkuijl herhaald de bomvolle zaal. “Wat als de PvdA de verkiezingen gewonnen had. Zouden we dan geen bezuinigingen in de zorg hebben? Ik waag het te betwijfelen.” Met zijn stellingname greep Steenkuijl terug op de letterlijke betekenis van Uchronia; een geschiedenis die verzonnen is. Maar ook preludeerde hij ermee op de komst van Lodewijk Asscher, vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met wie Steenkuijl vermoedelijk graag terplekke een stevige discussie was aangegaan. Kernwaarde van Steenkuijls rede was de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven: “ADG streeft naar een geloofwaardige samenleving waaraan bedrijven actief deelnemen.” Een reset van de ondernemersgeest, het thema van het congres. Zo wees hij tevens vooruit op de introductie van het Nationaal Integratiefonds dat een financiële basis moet vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar tegengaan van discriminatie van niet-westerse allochtonen op de werkvloer.
Minister Asscher ging gevat in op Steenkuijls veronderstellende 
woorden: “Wat-als doet er echter niet toe. Net zo min als cijfers. De echte reset is dat we ons steevast moeten realiseren dat vooral gezichten, dat mensen belangrijk zijn. Nederland is een fantastisch land, maar het kan nog beter worden door goed met elkaar om te gaan. Dat betekent ook vormgeven aan de multiculturele samenleving. Het is van grote betekenis dat we de talenten van onze kinderen benutten, of het nu om Mohammed of Jan gaat.” Het was dan ook niet verwonderlijk dat Asscher enthousiast het Nationaal Integratiefonds verwelkomde. In een adem verbond hij er een politieke boodschap aan: “De allerslimsten en de allerrijksten beheersen doorgaans de markt. Dat mag niet ten koste van anderen gaan. Het is onze grote politieke verantwoordelijkheid die bedreiging af te wenden. Met integratie bied je meer mensen een goede kans in de praktijk.”
Voor Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde Erasmus Universiteit Rotterdam, is de reset-knop al een tijdje geleden omgedraaid. In een razendsnelle rede (“Dertig jaar onderzoek uitgesproken in een half uur..”) gaf hij aan dat we maatschappelijk en politiek in een kantelperiode, een transitie, zijn beland. De huidige maatschappij maakt plaats voor een nieuwe samenleving. Die verandering is disruptief en veelvormig en de snelheid ervan exponentieel. “Een kantelperiode veroorzaakt chaos. Die kan ontaarden in een bedreiging, maar kan ook nieuwe kansen bieden.”
Actuele gebeurtenissen als exponenten van deze transitie zijn onder meer de Maagdenhuisbezetting tegen het rendementsdenken op universiteiten, verzet van huisartsen tegen de macht van zorgverzekeringen. Ook Rotmans benadrukte dat binnen het geheel de mens weer centraal staat: “Geen banken meer maar coöperaties. De taxi wordt Uber en logies regel je via Airbnb. We zijn op weg naar de Samenleving 3.0.” Rotmans waarschuwde dat veel bedrijven nog niet zijn ingesteld op deze veranderende mentaliteit: “Ondernemers moeten nieuwe verdienmodellen creëren. Wie het meest adaptief is, overleeft.”
Als er al een maatschappij is waar de mens geacht wordt centraal te staan, is dat de participatiesamenleving. Dit begrip is eigenlijk inhoudelijk nog niet gedefinieerd, maar dat weerhield Paul Schnabel, hoogleraar en voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, er niet van om met de vraag ‘Heeft de 
participatiesamenleving de toekomst?’ aan de slag te gaan. Schalks provocerend deed hij dit niet op een antropocentrische manier maar met kille cijfers. Hij schilderde een beeld van een rijk Nederland waar een groot deel van de bevolking van profiteert maar een kleiner deel niet. “Het inkomen per hoofd van de bevolking staat op plaats 4 in Europa; de wellbeing index op 2. Onze kinderen zijn het gelukkigst van heel de wereld.” De samenstelling van de bevolking verandert echter geleidelijk: “Een groeiend aantal inwoners komt van elders in de wereld. Onder hen heerst hoge werkloosheid en criminaliteit. Hun kansen zijn onder meer beperkt door een laag opleidingsniveau en veel flexibele arbeid.” Deze groep kan ook niet langer rekenen op de zekerheid van de verzorgingsstaat, want die wordt stapsgewijs herzien. Schnabel gebruikte weliswaar koude statistieken, maar die verklaarden wel zijn verontrusting over het onzekere lot van veel landgenoten.  
Prof. Dr. Naomi Ellemers (Universiteit Leiden) trad op als een soort ambassadeur van het Nationaal Integratiefonds. De opbrengst hiervan is bedoeld als financiële basis voor een door haar geleid onderzoek naar diversiteit en samenleving. Het belang voor het bedrijfsleven is evident want: “Diversiteit levert meer op. Bedrijven zijn er financieel succesvoller door.” Toch worstelen heel wat ondernemingen met de aanpak hiervan, programma’s werken soms averechts. Ook menselijke emoties staan soms een goed functioneren van maatregelen in de weg. Ellemers gaf het voorbeeld van een experiment met een moordmysterie waarin niet geluisterd wordt naar de laatste ‘binnenkomer’ in een organisatie, ook al geeft deze het juiste antwoord op het raadsel. “De wetenschap biedt het onderscheiden van mythen en feiten, maatwerk leveren en alleen doen wat echt werkt.” Met “Wie durft?’ deed ze een oproep aan de aanwezigen om het integratiefonds te ondersteunen.
Jan Hommen van KPMG spitste zijn verhaal toe op de crisis in zijn organisatie. Zijn vrij verhalende voordracht kreeg, wellicht geheel tegen zijn verwachting in, een hilarisch onthaal, toen hij de she-economy ter sprake bracht: de grotere rol van de vrouw als consument.
En toen stoof Walter Vermeer weer het podium op: ‘Tonight’s gonna be a good night!’ In een mum van tijd kreeg hij zijn publiek aan het zingen, uit de stoelen en zwaaien met de armen. De knop ging helemaal om! En waarom niet. Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn per slot van rekening maar gewoon mensen.
Ondernemersgeest reset op ADG congres
Artikel
Mens hoort in middelpunt
Universiteit Utrecht Dierenkliniek
Meer zijn dan alleen maar leverancier
Geplaatst op 11 mei 2015
Asito wil meer zijn dan een leverancier. En de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht wil meer zijn dan alleen een klant. Daarom zijn vanaf het begin van het contract de banden hecht, op alle vlakken. Hoe kun je als schoonmaakbedrijf en opdrachtgever samenwerken? Rob van Gerven, Contract-manager bij de Universiteit Utrecht en Patrick Kloosterman, Vestigingsmanager bij Asito Medical leggen een aantal interessante concrete voorbeelden aan u voor.

Contact tussen schoonmaakkracht en de medewerkers van de Faculteit
Rob: ‘Het contact tussen de schoonmakers van Asito en mijn eigen collega’s is heel goed. We zien elkaar en respecteren elkaar. We erkennen ook elkaars vakmanschap. Zo vertelde een chirurg dat hij geen controle meer uitvoert nadat de paardenstallen zijn gereinigd en gedesinfecteerd. Hij weet dat het goed gebeurt.’

Patrick: ‘De contacten komen ook mooi tot uiting bij het Nationaal Integratiediner. Zowel onze eigen mensen als de mensen bij de Universiteit kijken uit naar dit evenement. Het is altijd een informeel gebeuren, waarbij het kan gebeuren dat een van de professoren een dansje maakt met onze schoonmaakkracht.’

Waardering voor de schoonmaakkrachten
Rob: ‘Waardering moet van beide kanten komen. Als je rekening met elkaar houdt en weet wat de ander belangrijk vindt, komt dat de samenwerking ten goede.’

Patrick: ‘De waardering kwam dit jaar extra goed naar boven bij de Asito Schoonmaakkracht van het Jaar verkiezing. Vier van onze schoonmaakkrachten op de Universiteit Utrecht zijn genomineerd en twee van hen haalden zelfs de finale. Dat doet heel veel goeds met een team.’
 
Betrokkenheid met de klant
Rob: ‘Ik hoorde een verhaal van een van de schoonmaakkrachten die met het operatieteam in gesprek is gegaan over de tape die wordt gebruikt bij de operatie van huisdieren. Die liet een residu achter dat lastig schoon te maken was. Zij zijn samen op zoek gegaan naar een andere tape die net zo goed werkt, maar niets achterlaat. Dat maakt het ook hygiënischer. Dat laat de betrokkenheid van de schoonmaakkracht goed zien.’

‘Patrick: ‘Onze voorman Oguz zei onlangs iets moois. Als mensen in een ziekenhuis iets hebben, kunnen ze dat zeggen. Dieren kunnen dat niet. Hij zorgt er dus altijd voor dat alles goed in orde is, hij voelt die verantwoordelijkheid.’
Samen denken over duurzaamheid
Rob: ‘Duurzaamheid vinden we allebei belangrijk. Maar je hebt allebei je eigen ideeën over de manier waarop je dingen moet uitvoeren. We hebben onlangs een heel interessant gesprek gehad met de KAM manager van Asito over het nut van certificeringen op duurzaamheid. Zo help je elkaar verder en deel je inzichten.’
 
Samenwerking
Rob: ‘Periodiek komt de Hygiënecommissie  bij elkaar. In de commissie worden concrete plannen uitgedacht hoe wij de hygiëne binnen Diergeneeskunde steeds weer kunnen verbeteren. Naast onze deelnemers die bestaan uit Biologen, veiligheids-functionarissen, en andere deskundigen sluit Asito als vaste deelnemer aan. Zij brengen veel expertise met zich mee.'

Asito voerde regelmatig biologische controles uit waaruit bleek dat sommige materialen in een polikamer moeilijk reinigbaar bleken. Waar mogelijk zijn deze materialen vervangen of is het schoonmaakregime uitgebreid.       
 
Samen successen delen
Patrick: ‘Als je het succes van de samenwerking als gezamenlijk succes ziet, stimuleer dat ook beide partijen. We hebben, met gezamenlijke inzet, de finale van de Best Practice Award van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag gehaald. Dat was een mooi succes dat we allebei intern hebben gedeeld.’
Universiteit Utrecht Dierenkliniek
Interview
Meer zijn dan alleen maar leverancier
Duurzaam Netwerk Almelo zet door
Samen op zoek naar Best Practices
Geplaatst op 11 mei 2015
In 2011 is het Duurzaam Netwerk Almelo (DNA) opgericht door Asito, PANalytical, Rabobank Noord Twente, URENCO Nederland BV en de Gemeente Almelo. Deze vijf partners stelden zich ten doel om Almelo duurzamer te maken.
 
Inmiddels is DNA uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 100 organisaties in en rond Almelo die meer willen doen aan duurzaamheid. Via DNA worden ideeën, ervaringen en kennis gedeeld om de verduurzaming van de leden van DNA en Almelo te bevorderen. Laurens Pouwel, voorzitter van DNA, en Johan Mensink, Vestigingsmanager bij Asito en medeoprichter van DNA vertellen het geheim van het succes.
 
Johan: ‘De kern van het succes van DNA ligt in het feit dat we het samen doen. We gaan op zoek naar best practices van leden, naar hun ervaringen en kennis op hun eigen expertise. Dit delen we met de andere leden. We merken dat we niet aan het concurreren zijn op MVO vlak, maar dat we met z’n allen dezelfde wedstrijd spelen. De missie van DNA is om Almelo op de kaart te zetten als duurzame stad. Dat is een gedeelde missie waar mensen warm voor lopen.'

Laurens: ‘Het succes van DNA laat zien dat er behoefte is bij bedrijven aan een dergelijk netwerk. Bedrijven zoeken naar kennis op het gebied van duurzaamheid. Andere bedrijven delen deze kennis graag. Dat is ook de boodschap van DNA: op duurzaamheid concurreer je niet, je helpt elkaar verder.’
Duurzaam Netwerk Almelo zet door
Interview
Samen op zoek naar Best Practices
Certificeren als moetje of met toegevoegde waarde?
MVO zichtbaar, deelbaar en controleerbaar maken
'Het is belangrijk om MVO zichtbaar, deelbaar en controleerbaar te maken. Maar we hebben nog geen modus gevonden om dat goed met elkaar te organiseren’, vindt Joost Brinkhuis, verantwoordelijk voor alle certificeringen binnen Asito. ‘Om de betrokkenheid te vergroten, de daadwerkelijke acties te borgen en MVO echt te kunnen duiden, moeten we op zoek naar een standaard waar iedere organisatie op kan vertrouwen en haar ambities kan verwezenlijken.’
 
‘Er zijn tientallen verschillende manieren om te laten zien dat je met MVO bezig bent. De MVO Prestatieladder, de zelfverklaring van ISO 26001, Fira, Cedex, CO2- prestatieladder, PSO, ISO 14001, OHSAS. Verschillende bedrijven vragen verschillende certificaten van hun relaties. Zo kan het gebeuren dat je als dienstverlener aan vijf of meer initiatieven mee moet doen. Veelal met hoge kosten en veel manuren als investering. Het is doodzonde als je tijd en geld moet investeren in het invullen van verschillende lijstjes en daar vervolgens niets mee doet. Je besteedt die tijd natuurlijk liever gericht aan één systeem met als uitkomst daadwerkelijke acties die een positieve maatschappelijke impact hebben.’

‘Het zou mooi zijn als we een standaard vinden waar iedereen mee uit de voeten kan. Of dat we van elkaar accepteren dat we aan één van de beschikbare initiatieven deelnemen en niet eisen dat iedereen met de door ons uitgekozen instelling in zee gaat. Op die manier kunnen bedrijven al hun energie stoppen in één systeem en daar optimale vooruitgang in hun MVO prestaties uit halen, in plaats van overal uit verplichting aan meedoen.’

‘We gaan als Asito graag in gesprek met organisaties die willen bijdragen aan de totstandkoming van een goed werkend systeem. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs, certificerende instellingen, iedereen is welkom om mee te praten.’
 
Wilt u meepraten? Neem dan contact op met Joost Brinkhuis, j.brinkhuis@asito.nl.
Certificeren als moetje of toegevoegde waarde?
Interview
MVO zichtbaar, deelbaar en controleerbaar maken
Elke druppel telt in het VUmc
Een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen
Geplaatst op 11 mei 2015
Het VU Medisch Centrum wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Zorg voor het milieu hoort daar vanzelfsprekend bij. Vanuit die gedachte heeft Asito projectleider Chahira de Keijzer met haar team een methode bedacht om water en energie te besparen voor het ziekenhuis.

'Asito heeft het project 1.000.000 druppels bedacht. Elke week krijgen al onze medewerkers een duurzame tip. Omdat ook andere bedrijven hier gratis aan mee kunnen doen, heb ik het project ook geïntroduceerd in het VUmc. We wilden als Asito-team graag een bijdrage leveren aan de duurzaamheiddoelstellingen van het ziekenhuis. Na overleg met de werkeenheid infectiepreventie heeft de VUmc unit schoonmaak onderhoud & textiel samen met ons team het wasproces van de microvezeldoeken aangepast. Na het wassen worden de doekjes nu eens per week niet meer eerst in de droogtrommel gedroogd, om daarna voor aanvang van de werkzaamheden weer vochtig gemaakt te worden. Omdat de  microvezeldoeken nu direct na het wassen worden gebruikt, bespaart dit én energie van de droger én het water waar ze weer vochtig mee worden gemaakt. Dit levert een besparing van 3.900.000 druppels per maand op.'
 
Het VUmc heeft dit jaar de Zilveren Milieuthermometer voor de Zorg in ontvangst mogen nemen. 'We waren als team zeer vereerd dat het ziekenhuis ons idee heeft genoemd als concreet voorbeeld.’
 
Elke druppel telt in het VUmc
Interview
Een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen
3 Maatschappij

Maatschappij


De maatschappij, dat bent u. En dat zijn wij. Eén van de kernwaarden van Asito is ‘maatschappelijke verbinding’. We zijn in contact met alle relevante netwerken, instellingen, instanties en vertegenwoordigers om samen te zoeken naar de optimale balans tussen de mens, het milieu en Asito.
Klimaatcoalitie; samen voor morgen
Artikel
Samenwerken aan een klimaatneutraal Nederland
Klimaatcoalitie; samen voor morgen
Samenwerken aan een klimaatneutraal Nederland
Asito heeft zich in januari van dit jaar aangesloten bij de Klimaatcoalitie. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu verzamelt, samen met MVO Nederland, het Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu een coalitie van organisaties die samenwerken aan een klimaatneutraal Nederland. Asito is het eerste grote schoonmaakbedrijf dat zich aansluit.

Sander Haas, duurzaamheidsmanager bij Asito: ‘Asito was het eerste schoonmaakbedrijf dat klimaatneutraal ging werken. Om dat te doen, minimaliseren we onze CO2 uitstoot en compenseren we de onvermijdelijke uitstoot die overblijft. Door ons aan te sluiten bij de Klimaatcoalitie zeggen wij dat die onvermijdelijke uitstoot niet meer onvermijdelijk mag zijn. Wij willen naar een uitstoot van nul, zodat we niet meer hoeven te compenseren. Daarnaast willen we zo veel mogelijk andere organisaties overtuigen om zich ook aan te sluiten. De doelstelling voor de klimaatcoalitie is om dit voor 2050 te bereiken. Dit vinden we erg ver weg. We hebben onze uitstoot de afgelopen vijf jaar al met meer dan 30% gereduceerd. We willen graag op dit tempo verder.’

‘Om dit te realiseren worden vanuit de hele organisatie specialisten benaderd om op hun expertisegebied te onderzoeken waar de kansen op CO2 reductie liggen. Daarbij kijken we verder dan de usual suspects zoals het wagenpark en energie. Ook in de schoonmaakoperatie zelf zoeken we naar kansen om ons doel te behalen. Daarnaast verwachten we veel inspiratie te halen uit de andere partners in de Klimaatcoalitie. Gezamenlijk werken we naar een doel toe waarbij iedereen graag kennis en ervaringen deelt.’
 
Meer weten over de klimaatcoalitie? Kijk op onderstaande website of neem contact op met Sander Haas, MVO manager bij Asito: s.haas@asito.nl 
Klimaatcoalitie; samen voor morgen
Samenwerken aan een klimaatneutraal Nederland
Asito heeft zich in januari van dit jaar aangesloten bij de Klimaatcoalitie. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu verzamelt, samen met MVO Nederland, het Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu een coalitie van organisaties die samenwerken aan een klimaatneutraal Nederland. Asito is het eerste grote schoonmaakbedrijf dat zich aansluit.

Sander Haas, duurzaamheidsmanager bij Asito: ‘Asito was het eerste schoonmaakbedrijf dat klimaatneutraal ging werken. Om dat te doen, minimaliseren we onze CO2 uitstoot en compenseren we de onvermijdelijke uitstoot die overblijft. Door ons aan te sluiten bij de Klimaatcoalitie zeggen wij dat die onvermijdelijke uitstoot niet meer onvermijdelijk mag zijn. Wij willen naar een uitstoot van nul, zodat we niet meer hoeven te compenseren. Daarnaast willen we zo veel mogelijk andere organisaties overtuigen om zich ook aan te sluiten. De doelstelling voor de klimaatcoalitie is om dit voor 2050 te bereiken. Dit vinden we erg ver weg. We hebben onze uitstoot de afgelopen vijf jaar al met meer dan 30% gereduceerd. We willen graag op dit tempo verder.’

‘Om dit te realiseren worden vanuit de hele organisatie specialisten benaderd om op hun expertisegebied te onderzoeken waar de kansen op CO2 reductie liggen. Daarbij kijken we verder dan de usual suspects zoals het wagenpark en energie. Ook in de schoonmaakoperatie zelf zoeken we naar kansen om ons doel te behalen. Daarnaast verwachten we veel inspiratie te halen uit de andere partners in de Klimaatcoalitie. Gezamenlijk werken we naar een doel toe waarbij iedereen graag kennis en ervaringen deelt.’
 
Meer weten over de klimaatcoalitie? Kijk op onderstaande website of neem contact op met Sander Haas, MVO manager bij Asito: s.haas@asito.nl 
Klimaatcoalitie; samen voor morgen
Artikel
Samenwerken aan een klimaatneutraal Nederland
Asito ondertekent Taalakkoord
Artikel
Taalakkoord met Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Asito ondertekent Taalakkoord
Taalakkoord met Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Geplaatst op 26 mei 2015
Asito ondertekent vandaag het Taalakkoord met Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee committeert Asito zich aan de doelstelling om taalvaardigheid voor iedereen bereikbaar te maken en het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken.
 
Hans van Leeuwen, HR directeur van Asito: ‘Bij Asito werken mensen van meer dan 100 nationaliteiten. Voor hen is het beheersen van de Nederlandse taal niet alleen essentieel om hun werk goed te kunnen doen, maar ook om succesvol te kunnen zijn in de Nederlandse samenleving. Hetzelfde geldt voor de grote groep Nederlanders die de taal niet voldoende machtig is. Asito zet zich al jaren in om deze mensen te helpen hun positie in de maatschappij te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat een goede taalbeheersing een voorwaarde is om een plek in de samenleving te veroveren. Dit heeft een positieve weerslag op het privéleven van onze medewerkers. Dit nemen ze ook weer mee naar hun werk. Iedereen profiteert er zo van. Het ondertekenen van het taalakkoord als één van de koplopers op dit thema, past prima bij deze filosofie.’
 
Grote uitdaging
Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders kunnen niet goed lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Ongeveer de helft van hen heeft een baan. De gevolgen van een taalachterstand, op de werkvloer en daarbuiten, zijn groot. 
 
Werkgevers zien iedere dag hoe belangrijk het is dat werknemers de Nederlandse taal goed beheersen. En zij zien de impact die werkgevers daar op hebben, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarom neemt een aantal koplopers haar verantwoordelijkheid en zetten zij zich in om het taboe te doorbreken. 

Asito is samen met het Ministerie op zoek naar meer bedrijven die het Taalakkoord willen ondertekenen. Doet u ook mee? Stuur ons dan een mail naar mvo@asito.nl.


Asito ondertekent Taalakkoord
Taalakkoord met Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Geplaatst op 26 mei 2015
Asito ondertekent vandaag het Taalakkoord met Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee committeert Asito zich aan de doelstelling om taalvaardigheid voor iedereen bereikbaar te maken en het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken.
 
Hans van Leeuwen, HR directeur van Asito: ‘Bij Asito werken mensen van meer dan 100 nationaliteiten. Voor hen is het beheersen van de Nederlandse taal niet alleen essentieel om hun werk goed te kunnen doen, maar ook om succesvol te kunnen zijn in de Nederlandse samenleving. Hetzelfde geldt voor de grote groep Nederlanders die de taal niet voldoende machtig is. Asito zet zich al jaren in om deze mensen te helpen hun positie in de maatschappij te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat een goede taalbeheersing een voorwaarde is om een plek in de samenleving te veroveren. Dit heeft een positieve weerslag op het privéleven van onze medewerkers. Dit nemen ze ook weer mee naar hun werk. Iedereen profiteert er zo van. Het ondertekenen van het taalakkoord als één van de koplopers op dit thema, past prima bij deze filosofie.’
 
Grote uitdaging
Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders kunnen niet goed lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Ongeveer de helft van hen heeft een baan. De gevolgen van een taalachterstand, op de werkvloer en daarbuiten, zijn groot. 
 
Werkgevers zien iedere dag hoe belangrijk het is dat werknemers de Nederlandse taal goed beheersen. En zij zien de impact die werkgevers daar op hebben, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarom neemt een aantal koplopers haar verantwoordelijkheid en zetten zij zich in om het taboe te doorbreken. 

Asito is samen met het Ministerie op zoek naar meer bedrijven die het Taalakkoord willen ondertekenen. Doet u ook mee? Stuur ons dan een mail naar mvo@asito.nl.


Asito ondertekent Taalakkoord
Artikel
Taalakkoord met Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Nationaal Integratiediner - lustrum
Video
Het NID is jarig! Dit jaar de 5de editie
Nationaal Integratiediner - lustrum
Het NID is jarig! Dit jaar de 5de editie
Dit jaar wordt voor de vijfde keer het Nationaal Integratiediner georganiseerd. We hadden vijf jaar geleden niet kunnen vermoeden dat het evenement zo’n enorm succes zou worden. Vorig jaar deden 16.000 mensen van meer dan 200 verschillende organisaties mee. Dit jaar hopen we op 25.000 deelnemers. Onze splinternieuwe website geeft antwoord op alle vragen die je maar kunt verzinnen.

Net als voorgaande jaren mag iedereen die wil meedoen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De deelnemers moeten alleen wel zelf zorgen dat er eten op tafel komt.

Meer weten? Bekijk de film en kom naar één van de informatiebijeenkomsten.
Het Nationaal Integratiediner is een succes. Maar waarom nou eigenlijk? Vanuit deze vraag hebben we het Nationaal Integratiefonds opgericht. Dit fonds maakt onderzoek mogelijk naar de werkzame ingrediënten van succesvol integratiebeleid bij bedrijven.
Nationaal Integratiediner - lustrum
Het NID is jarig! Dit jaar de 5de editie
Dit jaar wordt voor de vijfde keer het Nationaal Integratiediner georganiseerd. We hadden vijf jaar geleden niet kunnen vermoeden dat het evenement zo’n enorm succes zou worden. Vorig jaar deden 16.000 mensen van meer dan 200 verschillende organisaties mee. Dit jaar hopen we op 25.000 deelnemers. Onze splinternieuwe website geeft antwoord op alle vragen die je maar kunt verzinnen.

Net als voorgaande jaren mag iedereen die wil meedoen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De deelnemers moeten alleen wel zelf zorgen dat er eten op tafel komt.

Meer weten? Bekijk de film en kom naar één van de informatiebijeenkomsten.
Het Nationaal Integratiediner is een succes. Maar waarom nou eigenlijk? Vanuit deze vraag hebben we het Nationaal Integratiefonds opgericht. Dit fonds maakt onderzoek mogelijk naar de werkzame ingrediënten van succesvol integratiebeleid bij bedrijven.
Nationaal Integratiediner - lustrum
Video
Het NID is jarig! Dit jaar de 5de editie
Asito vergroot kansen op werk voor jongeren
Artikel
Geen diversiteit zonder jongeren
Asito vergroot kansen op werk voor jongeren
Geen diversiteit zonder jongeren
Geplaatst op 26 mei 2015
Voor Asito staat het verbinden van medewerkers en klanten voorop om zo samen tot resultaten te komen. Dagelijks werken er 10.000 kleurrijke schoonmaakkrachten van zo’n 100 nationaliteiten verspreid over 50 lokale vestigingen succesvol aan een schone werk- en leefomgeving voor ruim 3.000 opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn actief in scholen, universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, vliegtuigen, stations, vakantieparken, hotels en vele andere locaties. Wij hebben de stellige overtuiging dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan het succes van de onderneming.
 
De schoonmaakbranche is bij uitstek een branche waarin jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Dit heeft vooral te maken met beeldvorming. Om deze reden is het belangrijk voor Asito om meer jongeren aan te nemen. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, alsmede de gemiddelde leeftijd binnen de organisatie is het van groot belang aantrekkelijk te zijn als werkgever. Asito zoekt derhalve ook de verbinding met jongeren.
 
Asito heeft de ambitie om een inclusieve organisatie te zijn, waarin talenten van iedereen optimaal worden benut. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor jonge mensen. Ook als zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, of dit nu komt door een beperking of eenvoudig weg door een gebrek aan ervaring en/of opleiding.
 
Om ook bij de jongere medewerkers van Asito diversiteit te realiseren, besteden we aandacht aan verschillende groepen jongeren. 
Jongeren met een arbeidshandicap
Asito zet actief in op het bieden van kansen voor Wajongeren. Asito beidt deze groep de kans om werkervaring op te doen en het schoonmaakvak te leren. Hierbij zal Asito worden ondersteund door het UWV en Locus. Asito heeft als doelstelling om voor eind 2016 al haar vestigingen te certificeren op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. De Wajongeren maken hier een prominent onderdeel van uit. Per locatie zal bepaald worden welk deel van de totale groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingevuld zal worden met jongeren.
 
Opleiding en stage
Er bestaat momenteel geen instroomopleiding voor de schoonmaakbranche op uitvoerend niveau. Asito ontwikkelt samen met het ROC van Amsterdam en Flevoland, de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) en een aantal andere schoonmaakbedrijven uit de regio Amsterdam een opleiding tot schoonmaker voor MBO-leerlingen op niveau 2. Deze opleiding gaat zich richten op het vak van de schoonmaker in diverse omgevingen (kantoren, scholen, ziekenhuizen en luchthavens) en op de meerwaarde die schoonmaak heeft voor opdrachtgevers en de maatschappij.
 
Hierbij is het de bedoeling dat deze opleiding er in 2 varianten gaat komen: een BOL-traject en een BBL-traject. Met name het BOL-traject is een traject waarmee er voor jongeren een opleiding beschikbaar komt die hun kansen op een baan in de schoonmaak doet toenemen. Het voordeel voor Asito is dat er dan gekwalificeerd personeel beschikbaar komt dat op een goede manier is opgeleid en dus snel en goed inzetbaar is. 
 
Asito is een erkend leerbedrijf. Asito kent dan ook een actief stagebeleid. Jaarlijks lopen tientallen jongeren stage binnen de Asito-organisatie. Deze stages zijn voor Asito belangrijk vanwege de wervingskracht die ervan uitgaat, de verbinding met de scholingsinstituten en het in contact blijven met actuele ideeën van jonge mensen. 
 
Young Executive Programma
Asito heeft dit jaar in samenwerking met de zustermaatschappijen binnen ADG dienstengroep een Young Executive Programma opgestart. Hierin wordt een groep van zo’n 15 zeer talenvolle jongeren opgeleid om daarmee een basis te leggen voor een aantrekkelijke carrière binnen Asito en/of  ADG dienstengroep. Dit is de eerste maal dat dit programma wordt uitgevoerd; bij gebleken succes zal herhaling zeker kunnen plaatsvinden.
Asito vergroot kansen op werk voor jongeren
Geen diversiteit zonder jongeren
Geplaatst op 26 mei 2015
Voor Asito staat het verbinden van medewerkers en klanten voorop om zo samen tot resultaten te komen. Dagelijks werken er 10.000 kleurrijke schoonmaakkrachten van zo’n 100 nationaliteiten verspreid over 50 lokale vestigingen succesvol aan een schone werk- en leefomgeving voor ruim 3.000 opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn actief in scholen, universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, vliegtuigen, stations, vakantieparken, hotels en vele andere locaties. Wij hebben de stellige overtuiging dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan het succes van de onderneming.
 
De schoonmaakbranche is bij uitstek een branche waarin jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Dit heeft vooral te maken met beeldvorming. Om deze reden is het belangrijk voor Asito om meer jongeren aan te nemen. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, alsmede de gemiddelde leeftijd binnen de organisatie is het van groot belang aantrekkelijk te zijn als werkgever. Asito zoekt derhalve ook de verbinding met jongeren.
 
Asito heeft de ambitie om een inclusieve organisatie te zijn, waarin talenten van iedereen optimaal worden benut. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor jonge mensen. Ook als zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, of dit nu komt door een beperking of eenvoudig weg door een gebrek aan ervaring en/of opleiding.
 
Om ook bij de jongere medewerkers van Asito diversiteit te realiseren, besteden we aandacht aan verschillende groepen jongeren. 
Jongeren met een arbeidshandicap
Asito zet actief in op het bieden van kansen voor Wajongeren. Asito beidt deze groep de kans om werkervaring op te doen en het schoonmaakvak te leren. Hierbij zal Asito worden ondersteund door het UWV en Locus. Asito heeft als doelstelling om voor eind 2016 al haar vestigingen te certificeren op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. De Wajongeren maken hier een prominent onderdeel van uit. Per locatie zal bepaald worden welk deel van de totale groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingevuld zal worden met jongeren.
 
Opleiding en stage
Er bestaat momenteel geen instroomopleiding voor de schoonmaakbranche op uitvoerend niveau. Asito ontwikkelt samen met het ROC van Amsterdam en Flevoland, de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) en een aantal andere schoonmaakbedrijven uit de regio Amsterdam een opleiding tot schoonmaker voor MBO-leerlingen op niveau 2. Deze opleiding gaat zich richten op het vak van de schoonmaker in diverse omgevingen (kantoren, scholen, ziekenhuizen en luchthavens) en op de meerwaarde die schoonmaak heeft voor opdrachtgevers en de maatschappij.
 
Hierbij is het de bedoeling dat deze opleiding er in 2 varianten gaat komen: een BOL-traject en een BBL-traject. Met name het BOL-traject is een traject waarmee er voor jongeren een opleiding beschikbaar komt die hun kansen op een baan in de schoonmaak doet toenemen. Het voordeel voor Asito is dat er dan gekwalificeerd personeel beschikbaar komt dat op een goede manier is opgeleid en dus snel en goed inzetbaar is. 
 
Asito is een erkend leerbedrijf. Asito kent dan ook een actief stagebeleid. Jaarlijks lopen tientallen jongeren stage binnen de Asito-organisatie. Deze stages zijn voor Asito belangrijk vanwege de wervingskracht die ervan uitgaat, de verbinding met de scholingsinstituten en het in contact blijven met actuele ideeën van jonge mensen. 
 
Young Executive Programma
Asito heeft dit jaar in samenwerking met de zustermaatschappijen binnen ADG dienstengroep een Young Executive Programma opgestart. Hierin wordt een groep van zo’n 15 zeer talenvolle jongeren opgeleid om daarmee een basis te leggen voor een aantrekkelijke carrière binnen Asito en/of  ADG dienstengroep. Dit is de eerste maal dat dit programma wordt uitgevoerd; bij gebleken succes zal herhaling zeker kunnen plaatsvinden.
Asito vergroot kansen op werk voor jongeren
Artikel
Geen diversiteit zonder jongeren
Elke druppel is er één
Interview
1.000.000 druppels tegen het licht
Elke druppel is er één
1.000.000 druppels tegen het licht
Asito lanceerde in 2011 het project 1.000.000 druppels, bedoeld om mensen bewuster te maken van hun eigen invloed op de maatschappij. Met wekelijkse praktische tips, de Druppel van de Week, laat 1.000.000 druppels zien dat je als individu heel veel momenten hebt waarop je voor een meer verantwoorde optie kunt kiezen. Zo’n kleine keuze is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar als een miljoen mensen meedoen, koelt de plaat wel degelijk af. Dat is het idee achter 1.000.000 druppels. In 2012 viel het project bij Duurzame Dinsdag in de prijzen. Nu, na vier jaar, is het tijd om het concept goed tegen het licht te houden. Paulien Zwiers, stagiair bij Asito, bijt zich hierin vast.

‘Toen ik bij Asito stage kwam lopen, viel mij op dat er allerlei interessante projecten lopen. Het Nationaal Integratiediner, Schoonmaakkracht van het Jaar en natuurlijk 1.000.000 druppels. Deze laatste sprak mij bijzonder aan. Ik studeer Communicatiewetenschap en vanuit mijn studie weet ik dat het heel moeilijk is om mensen te bewegen andere keuzes te maken. Dat 1.000.000 druppels die uitdaging aandurft, boeit me enorm.’

‘De afgelopen jaren heeft 1.000.000 druppels vooral gestuurd op informeren. Elke week komt er een tip waarmee je iets duurzamer kunt gaan leven. Niet met het opgeheven vingertje, maar vanuit de intentie om de ontvanger te helpen. De kracht van 1.000.000 druppels is dan ook haar positieve insteek. Natuurlijk zal niemand alle tips opvolgen, maar iedereen kan de tips eruit halen die voor hem of haar relevant zijn. ‘

‘Uit het laatste Duurzaamheidsonderzoek dat 1.000.000 druppels jaarlijks uitvoert blijkt dat de consument steeds beter op de hoogte is van de keuzes die er zijn. Met dit gegeven gaan we nu kijken wat 1.000.000 druppels zou kunnen doen om haar impact zo groot mogelijk te maken.’

‘Het komende halfjaar zal ik met veel mensen binnen en buiten Asito praten om antwoord op de vraag te krijgen waar de maximale impact van 1.000.000 druppels ligt. Als ik klaar ben met mijn stage, hoop ik een concreet plan te hebben om dit te verwezenlijken. Ik ben ervan overtuigd dat 1.000.000 druppels een enorm potentieel heeft. Het is voor alle organisaties gratis om aan deel te nemen, het geeft organisaties kansen om haar medewerkers persoonlijk bewuster te maken van duurzaamheid en iedereen kan ook zijn eigen expertise delen met anderen.’
Wilt u ook deelnemen aan 1.000.000 druppels? Aanmelden kan via www.eenmiljoendruppels.nl.
Heeft u ideeën of tips voor 1.000.000 druppels? Laat het Paulien weten: p.zwiers@asito.nl.
Elke druppel is er één
1.000.000 druppels tegen het licht
Asito lanceerde in 2011 het project 1.000.000 druppels, bedoeld om mensen bewuster te maken van hun eigen invloed op de maatschappij. Met wekelijkse praktische tips, de Druppel van de Week, laat 1.000.000 druppels zien dat je als individu heel veel momenten hebt waarop je voor een meer verantwoorde optie kunt kiezen. Zo’n kleine keuze is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar als een miljoen mensen meedoen, koelt de plaat wel degelijk af. Dat is het idee achter 1.000.000 druppels. In 2012 viel het project bij Duurzame Dinsdag in de prijzen. Nu, na vier jaar, is het tijd om het concept goed tegen het licht te houden. Paulien Zwiers, stagiair bij Asito, bijt zich hierin vast.

‘Toen ik bij Asito stage kwam lopen, viel mij op dat er allerlei interessante projecten lopen. Het Nationaal Integratiediner, Schoonmaakkracht van het Jaar en natuurlijk 1.000.000 druppels. Deze laatste sprak mij bijzonder aan. Ik studeer Communicatiewetenschap en vanuit mijn studie weet ik dat het heel moeilijk is om mensen te bewegen andere keuzes te maken. Dat 1.000.000 druppels die uitdaging aandurft, boeit me enorm.’

‘De afgelopen jaren heeft 1.000.000 druppels vooral gestuurd op informeren. Elke week komt er een tip waarmee je iets duurzamer kunt gaan leven. Niet met het opgeheven vingertje, maar vanuit de intentie om de ontvanger te helpen. De kracht van 1.000.000 druppels is dan ook haar positieve insteek. Natuurlijk zal niemand alle tips opvolgen, maar iedereen kan de tips eruit halen die voor hem of haar relevant zijn. ‘

‘Uit het laatste Duurzaamheidsonderzoek dat 1.000.000 druppels jaarlijks uitvoert blijkt dat de consument steeds beter op de hoogte is van de keuzes die er zijn. Met dit gegeven gaan we nu kijken wat 1.000.000 druppels zou kunnen doen om haar impact zo groot mogelijk te maken.’

‘Het komende halfjaar zal ik met veel mensen binnen en buiten Asito praten om antwoord op de vraag te krijgen waar de maximale impact van 1.000.000 druppels ligt. Als ik klaar ben met mijn stage, hoop ik een concreet plan te hebben om dit te verwezenlijken. Ik ben ervan overtuigd dat 1.000.000 druppels een enorm potentieel heeft. Het is voor alle organisaties gratis om aan deel te nemen, het geeft organisaties kansen om haar medewerkers persoonlijk bewuster te maken van duurzaamheid en iedereen kan ook zijn eigen expertise delen met anderen.’
Wilt u ook deelnemen aan 1.000.000 druppels? Aanmelden kan via www.eenmiljoendruppels.nl.
Heeft u ideeën of tips voor 1.000.000 druppels? Laat het Paulien weten: p.zwiers@asito.nl.
Elke druppel is er één
Interview
1.000.000 druppels tegen het licht
Nationaal Integratiefonds - culturen op de werkvloer
Interview
Onderzoek naar diversiteit binnen bedrijven
Nationaal Integratiefonds - culturen op de werkvloer
Onderzoek naar diversiteit binnen bedrijven
In Nederland leven mensen van bijna 200 nationaliteiten. De werkvloer is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen. Het Nationaal IntegratieFonds doet onderzoek naar integratie op de werkvloer en vertaalt dit onderzoek naar praktische tools die organisaties verder helpen.
Diversiteit draagt bij aan het succes van bedrijven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar teams van hoogopgeleide professionals dat deze claim ondersteunt. Echter, onderzoek naar de effecten en implicaties van diversiteit in de grote groep ‘blue collar’ medewerkers, is er niet. Bedrijven staan voor de uitdaging hoe ze om moeten gaan met de verschillende culturen op hun werkvloer. Integratie is een issue.

Om op een breed vlak wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp, is onderzoek nodig. Het Nationaal Integratiefonds is opgericht om dit onderzoek te faciliteren.
Van de werkvloer naar de maatschappij
Het doel van het onderzoek van het Nationaal Integratiefonds is om de werkzame ingrediënten te vinden van succesvolle integratieprogramma’s. Met die ingrediënten helpen we organisaties hun medewerkersbestand succesvol met elkaar in verbinding te brengen. Het uiteindelijke doel is dat deze succes hun weerslag vinden in de wijken, in de maatschappij. Op deze manier draagt het Nationaal Integratiefonds niet alleen bij aan integratie op de werkvloer, maar in de gehele maatschappij.
 
Wie vormen het Nationaal Integratiefonds?
Het Nationaal Integratiefonds is een onafhankelijk fonds, geïnitieerd vanuit het bedrijfsleven. Deze bedrijven zien dagelijks dat diversiteit een succesfactor voor ondernemingen kan zijn, maar dat er ook uitdagingen uit voortkomen. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan betere integratie, zowel op de werkvloer als in de maatschappij als geheel.
 
Wetenschappelijke raad
De onderzoeken die het Nationaal Integratiefonds doet, worden uitgevoerd onder leiding van Professor Dr. Naomi Ellemers van de Universiteit van Leiden. De wetenschappelijke raad ondersteunt en adviseert het Nationaal Integratiefonds.
Partner worden?
Het Nationaal Integratiefonds staat altijd open voor nieuwe partners. Partners die net als wij op zoek willen naar concrete tools om de integratie op de werkvloer en daarmee uiteindelijk ook in de wijken, te verbeteren. Heeft u een vraag of uitdaging op dit vlak en wilt u de mogelijkheden bespreken om onderzoek uit te laten voeren onder uw medewerkers, neem dan contact met ons op via info@nationaalintegratiefonds.nl of kijk op de website.
Nationaal Integratiefonds - culturen op de werkvloer
Onderzoek naar diversiteit binnen bedrijven
In Nederland leven mensen van bijna 200 nationaliteiten. De werkvloer is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen. Het Nationaal IntegratieFonds doet onderzoek naar integratie op de werkvloer en vertaalt dit onderzoek naar praktische tools die organisaties verder helpen.
Diversiteit draagt bij aan het succes van bedrijven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar teams van hoogopgeleide professionals dat deze claim ondersteunt. Echter, onderzoek naar de effecten en implicaties van diversiteit in de grote groep ‘blue collar’ medewerkers, is er niet. Bedrijven staan voor de uitdaging hoe ze om moeten gaan met de verschillende culturen op hun werkvloer. Integratie is een issue.

Om op een breed vlak wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp, is onderzoek nodig. Het Nationaal Integratiefonds is opgericht om dit onderzoek te faciliteren.
Van de werkvloer naar de maatschappij
Het doel van het onderzoek van het Nationaal Integratiefonds is om de werkzame ingrediënten te vinden van succesvolle integratieprogramma’s. Met die ingrediënten helpen we organisaties hun medewerkersbestand succesvol met elkaar in verbinding te brengen. Het uiteindelijke doel is dat deze succes hun weerslag vinden in de wijken, in de maatschappij. Op deze manier draagt het Nationaal Integratiefonds niet alleen bij aan integratie op de werkvloer, maar in de gehele maatschappij.
 
Wie vormen het Nationaal Integratiefonds?
Het Nationaal Integratiefonds is een onafhankelijk fonds, geïnitieerd vanuit het bedrijfsleven. Deze bedrijven zien dagelijks dat diversiteit een succesfactor voor ondernemingen kan zijn, maar dat er ook uitdagingen uit voortkomen. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan betere integratie, zowel op de werkvloer als in de maatschappij als geheel.
 
Wetenschappelijke raad
De onderzoeken die het Nationaal Integratiefonds doet, worden uitgevoerd onder leiding van Professor Dr. Naomi Ellemers van de Universiteit van Leiden. De wetenschappelijke raad ondersteunt en adviseert het Nationaal Integratiefonds.
Partner worden?
Het Nationaal Integratiefonds staat altijd open voor nieuwe partners. Partners die net als wij op zoek willen naar concrete tools om de integratie op de werkvloer en daarmee uiteindelijk ook in de wijken, te verbeteren. Heeft u een vraag of uitdaging op dit vlak en wilt u de mogelijkheden bespreken om onderzoek uit te laten voeren onder uw medewerkers, neem dan contact met ons op via info@nationaalintegratiefonds.nl of kijk op de website.
Nationaal Integratiefonds - culturen op de werkvloer
Interview
Onderzoek naar diversiteit binnen bedrijven

CO2-reductiedoelstelling

Al voor het vijfde jaar op rij heeft Asito een CO2-reductiedoelstelling opgesteld. Voor dit jaar was deze doelstelling 4%. Net als voorgaande jaren hebben we onze reductie-doelstelling behaald. De CO2-reductie over 2014 is door Climate Neutral Group berekend op 6,5%. De drie grootste aspecten van de reductie zijn autokilometers, elektriciteit en gas.
Doet u mee?

Doet u mee?

Samen duurzaam

We nodigen u uit om gratis deel te nemen aan onze projecten 1.000.000 druppels en het Nationaal Integratiediner. Laat hier uw gegevens achter en we nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Uiteraard mag alles wat u hier leest en ziet gedeeld, verspreid en gekopieerd worden ter inspiratie van anderen. We waarderen het wel als u aan bronvermelding doet.
Naam *
E-mail *
Telefoon *
Voorgaande jaarverslagen

Voorgaande jaarverslagen

Al sinds 2010 verschijnt het MVO-jaarverslag van Asito in de vorm van ons magazine (VER)ANTWOORD. Bent u benieuwd naar de verhalen en interviews van voorgaande jaren?

   jaarverslag 2010     jaarverslag 2011     jaarverslag 2012     jaarverslag 2013 Volg ons

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Asito en onze projecten 1.000.000 druppels en het Nationaal Integratiediner.

Delen is ook verbinden. Deel deze pagina met uw relaties.