Waarom sponsort Asito het Nationaal Integratiediner?

Net als ieder jaar kreeg ik bij de zevende editie van het Nationaal Integratiediner weer een paar keer de vraag: Waarom doet Asito dit? Er zijn verschillende redenen, zakelijke en persoonlijke. Ik probeer ze kort samen te vatten.

In den beginne

Het Nationaal Integratiediner is ontstaan op een vrijdagmiddag in 2011 in Almelo. Asito is een bedrijf met meer dan 100 nationaliteiten in dienst. Wij worden daar blij van. De mix van oer-Hollandse stamppoteters en exotische couscouskokers is mooi. Maar in de maatschappij verhardde het debat rondom integratie, en ook in de politiek werd de toon scherper. Wij wilden aan onze 10.000 collega's laten zien dat wij wel blij worden van de diversiteit in onze organisatie. Dat wij er oprecht van overtuigd zijn dat verschillende mensen samen tot betere resultaten komen.

De boodschap reikt verder

Deze boodschap werd niet alleen intern gedeeld, maar het groeide ook uit tot een statement naar buiten toe. Want, als je er over nadenkt, het is bedrijfsleven de echte plek waar integratie plaatsvindt. Je kunt nog in zo'n multiculturele wijk wonen, mensen blijven toch vooral bij hun 'eigen' groep. Op de werkvloer werk je de hele dag nauw samen met je collega's uit andere landen. Daar leer je echt mensen kennen, en niet alleen de vooroordelen die er leven.

Nationaal Integratiediner waarom


Wat levert het op?

De grote vraag is natuurlijk altijd of het ook echt iets oplevert. Ik kan hier heel veel dingen noemen, maar er zijn twee onderdelen die bijzonder opvallen. We hebben laten onderzoeken of de buitenlandse collega's zich door het Integratiediner meer thuis voelen binnen Asito. Dit bleek zo te zijn. Maar er was een uitkomst van dit onderzoek dat nog interessanter was. De autochtone Nederlandse collega's voelden zich ook meer thuis bij Asito. Want ook zij komen in aanraking met mensen die ze normaal niet tegen komen. Dit laadde het besef dat diversiteit inderdaad niet gaat over 'anderen', maar over de mix van alle groepen mensen bij elkaar. Niet alleen de buitenlandse collega's willen de Nederlandse collega's beter leren kennen, het is ook omgekeerd.

Het tweede punt dat ik heel belangrijk vind, zijn de persoonlijke verhalen. Daags na het Integratiediner krijgen we steevast mooie verhalen te horen. Over allerlei soorten diversiteit die samen komen. Niet alleen de verschillende nationaliteiten, maar ook de schoonmaker en directeur, de 'gezonde' mensen en mensen met een beperking, en ook de 99-jarige dame op de foto die vroeger hartstochtelijk Heraclesfan was en tijdens het Integratiediner in Almelo met spelers van de club en onze Vietnamese collega/kokkin op de foto ging. Die verhalen zijn mijn persoonlijke motivatie. Mensen die blij worden van dit evenement. Mensen die vertellen over hun ervaringen en het geweldig vinden dat 'hun' Asito dit doet. En dat draagt er dan weer aan bij dat ze liever bij Asito werken dan bij een ander bedrijf. En aan de bestendiging van onze reputatie als familiebedrijf waar het om de mensen gaat.

Nationaal Integratiediner waarom


Ik ben er van overtuigd dat initiatieven als het Nationaal Integratiediner niet alleen bijdragen aan het succes van het bedrijf, maar zelfs de basis vormen van het succes. Want het laat zien wie je echt bent en waar je voor staat.

Iedere organisatie die het zelf wil voelen, roep ik op om volgend jaar gewoon een keertje mee te doen. Op donderdag 11 oktober 2018 is het weer zo ver. Ik kan niet wachten.

Sander Haas

Recente blogberichten

 • Als je nee zegt …

  12 maart 2019

  Ik ben, als oude grijze man, de waarde van podcasts aan het ontdekken. Als ik in de trein zit, of in de auto of gewoon op een onbewaakt...


 • Wall of shame

  11 februari 2019

  Vorige week sprak ik met één van onze jonge veelbelovende managers. Dat mag ik vaak doen. En vaak zijn het hele jonge mensen (vindt deze...


 • Is 2019 het jaar van de waarheid?

  21 januari 2019

  Ik lees, zoals vele van jullie, regelmatig interviews en blogs van ‘toekomstkijkers’. Daar leer ik van. Dat inspireert. En ik word...

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito