Asito geeft boost aan sociaal ondernemen in Nederland

In het kader van Asito’s inspanningen om bij te dragen aan meer landelijke aandacht voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft de schoonmaakorganisatie een specialist inclusiviteit aangesteld. Leonore Nieuwmeijer zal zowel intern als extern kennis en expertise delen rondom dit thema en partijen in de keten stimuleren zich ook in te spannen.

Asito heeft zich vorig jaar tot doel gesteld om binnen drie jaar bij 1.000 mensen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Inmiddels zijn al meer dan 500 mensen geholpen. Bij Asito werken deze mensen mee in de reguliere werkzaamheden; er worden geen speciale taken gecreëerd. Door op deze manier te werken, wordt gekeken naar wat mensen wél kunnen in plaats naar eventuele beperkingen of onmogelijkheden. Het opdoen van werkritme na een lange periode thuis zitten en het volgen van een opleiding dragen bij aan een positiever zelfbeeld en zingeving.

Hans van Leeuwen, HR directeur Asito: ‘De nieuwe specialist inclusiviteit zal zich niet alleen bezig houden met de technische kant van inclusiviteit, zoals regelgeving. Ze zal ook een katalysator zijn voor zowel onze eigen organisatie als onze ketenpartners. Met Leonore zal Asito nog meer kunnen bijdragen aan de participatie van verschillende doelgroepen.’

Leonore Nieuwmeijer: ‘Inclusiviteit gaat verder dan het uitvoeren van de participatiewet en anticiperen op een eventueel quotum. Er zijn ook doelgroepen die we bij de maatschappij willen betrekken die niet in de participatiewet zijn opgenomen, zoals mensen in de bijstand en vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. Mijn doel is om inclusiviteit niet alleen binnen Asito vorm te geven, maar ook in de keten en de rest van de maatschappij.’

16 0504 nieuwsberichten leonore
Leonore Nieuwmeijer

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito