Asito nieuwe partner Duurzame Dinsdag

Met Asito als nieuwste partner breidt Duurzame Dinsdag haar scope uit naar Sociale Duurzaamheid. Duurzame Dinsdag verzamelt alle duurzame initiatieven in Nederland en bundelt deze om op de eerste dinsdag van september de beste ideeën in het zonnetje te kunnen zetten. Tot nu toe kwamen duurzame ideeën rondom milieu aan bod. Vanaf 2016 kunnen ook ideeën in het sociale domein worden ingestuurd.

Maurits Groen, jury voorzitter Duurzame Dinsdag: "Mensen nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en welzijn. Deze initiatieven verdienen een plek op Duurzame Dinsdag. Ze verdienen de politieke aandacht. Want vaak kan en moet de politiek hinderpalen wegnemen -bijvoorbeeld door contraproductieve regels af te schaffen- en/of een stimulerend duwtje in de rug te geven om die initiatieven ten volle tot hun recht te laten komen. Daarom zijn we ook blij met de samenwerking met Asito, dat zelf als bedrijf de sociale duurzaamheid van en door werknemers stimuleert."

Hans van Leeuwen, directeur HR bij Asito: ‘Duurzaamheid is voor Asito een goede balans tussen de drie P’s van People, Planet en Profit. Asito zet zich in om de thema’s integratie, diversiteit en inclusiviteit op de agenda te krijgen in het Nederlandse bedrijfsleven. Hoewel we erg veel aandacht besteden aan het milieu, kunnen wij als schoonmaakorganisatie de meeste positieve impact leveren op het thema People. Door partner te worden van Duurzame Dinsdag kunnen we samenwerken aan meer aandacht voor de menselijke kant van duurzaamheid. Wij zullen een prijs beschikbaar stellen voor het beste idee rondom sociale duurzaamheid en helpen dit initiatief verder te ontwikkelen.’

16 0504 nieuwsberichten  partner duurzame dinsdag
Asito nieuwe partner van Duurzame Dinsdag

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito