​Meer dan 20.000 mensen doen mee aan Nationaal Integratiediner

Donderdag 13 oktober vindt het Nationaal Integratiediner plaats op meer dan 300 locaties verspreid over heel Nederland. Er doen meer dan 90 organisaties en ruim 20.000 mensen aan mee. De samenstelling van de deelnemers is op bijna elke locatie van het Nationaal Integratiediner anders, maar er is een focus op doelgroepen die in de maatschappij op afstand staan, waaronder vluchtelingen, mensen met een beperking en hulpbehoevende ouderen. 

Ongesubsidieerd initiatief van bedrijven
Tijdens de diners zitten onder meer asielzoekers aan tafel bij ‘Henk en Ingrid’. Directeuren, artsen en be-leidsmakers dineren met de allochtone en autochtone schoonmaakkrachten die ’s avonds hun pand schoonmaken waardoor ze elkaar in de regel (bijna) nooit zien of spreken. Allochtone jongeren koken en dineren samen met ouderen. Het Nationaal Integratiediner wordt getrokken door het bedrijfsleven en is on-gesubsidieerd. 


Het verhaal van Mamoun
Het doel van het Nationaal Integratiediner is om gedurende één dag (tijdens een ontbijt, lunch of diner) alle sociale, economische en culturele barrières te slechten. Mensen van uiteenlopende achtergronden en cultu-rele afkomst laten elkaar gerechten proeven uit de eigen volkskeuken. Het samen eten is de meest simpele en doeltreffende manier om met elkaar in gesprek te komen en vooroordelen te slechten. “Hierdoor worden onder meer de baankansen van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt verbeterd”, aldus HR-directeur Hans van Leeuwen van schoonmaakbedrijf Asito, trekker van het Nationaal Integratiediner. Het Integratiedi-ner leidt al zes jaar tot verrassende uitwisselingen en verbintenissen. De Syrische vluchteling Mamoun Abu-naser at vorig jaar mee, toen hij net een maand in Nederland was. “Ik zat aan tafel met een docent en al een paar weken later mocht ik mijn verhaal vertellen aan 140 van zijn studenten. Het heeft me geholpen een con-nectie te maken met Nederland”, aldus Abunaser, die inmiddels een verblijfsvergunning heeft. 

Integratiediner is snel gegroeid
Het Integratiediner is bedacht door schoonmaakbedrijf Asito. Bij het eerste diner, in 2010 deden 650 eigen medewerkers mee op 80 locaties. Bij het schoonmaakconcern werken mensen afkomstig uit meer dan hon-derd verschillende landen en Asito wilde met het diner bevorderen dat de verschillende culturen op de werk-vloer van hoog tot laag zo goed mogelijk zouden samenwerken.

Locaties door het hele land
Een paar plaatsen waar op donderdag 13 september het Nationaal Integratiediner wordt gehouden:
• in Utrecht wordt een lunch georganiseerd van en voor 150 personen.
• in Bergen op Zoom wordt een diner georganiseerd voor 250 mensen. Hier ontmoeten ouderen gelovigen van een Marokkaanse en Turkse moskee.
• in Almelo wordt diner georganiseerd voor 600 mensen in het stadion van Heracles. Onder andere voor vluchtelingen, ouderen, Asitomedewerkers.
• in Den Haag organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een diner voor 150 personen. 
• in Almere wordt een lunch verzorgd voor 150 zorgbehoevende ouderen.

16%201012%20nid2
Nationaal Integratiediner is een feestje

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito