Onderhandelingsakkoord cao-schoonmaak

Na een marathonoverleg hebben werkgevers (OSB) en vakbonden CNV en FNV vrijdagochtend 24 februari een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe, tweejarige cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

“Bijna een etmaal lang hebben we intensief onderhandeld”, licht Jacco Vonhof, lid van de OSB onderhandelingscommissie toe. “We hebben heel zorgvuldig alle onderwerpen stuk voor stuk afgetikt, met als finale natuurlijk het akkoord over de loonontwikkeling.”

Evenwichtig akkoord
Namens de werkgevers toont Vonhof zich tevreden over het onderhandelingsresultaat. “Belangrijkste winst is dat we vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben onderhandeld en zo tot een akkoord zijn gekomen”, stelt Vonhof. “De overeenkomst borgt dan ook evenwichtig de belangen van zowel werknemers als werkgevers.”

Vonhof roemt de Vernieuwingstafel waaraan werkgevers en vakbonden de afgelopen twee jaar hebben gestudeerd op belangrijke thema’s voor de schoonmaakbranche. “Daar is de kiem voor vertrouwen en de wil tot samenwerking bij de cao-besprekingen gelegd”, stelt hij. “Iedereen weet dat het er bij vorige onderhandelingen hard aan toe ging. Zo’n negatief proces wilden we niet weer en gelukkig is dat ook niet gebeurd.”

Gemaakte afspraken
Werkgevers en vakbonden zijn  een loonontwikkeling overeengekomen, die in drie stappen wordt ingevoerd:

  • 1 juli 2017: 2.0%
  • 1 januari 2018: 0.75%
  • 1 juli 2018: 1.0%

Vandaag en tijdens eerdere onderhandelingsronden bereikten werkgevers en vakbonden al overeenstemming over een aantal belangrijke dossiers. Zo komt er een scholingsfonds dat een brede inzetbaarheid van schoonmaakpersoneel binnen de facilitaire dienstverlening moet bevorderen.

Partijen bereikten ook een akkoord over het afschaffen van wachtdagen bij ziekteverzuim en een regeling voor ziekteverzuim in het tweede jaar. Per 1 januari 2018 zal een nieuw loongebouw ingevoerd worden. Verder werden de partijen het eens over het handhaven van de vroegpensioen-regeling op het huidige niveau van 1,3 procent.

“Dit is een gebalanceerd onderhandelingsresultaat”, besluit Vonhof. “Als vertegenwoordiger van het MKB ben ik bijzonder tevreden dat de belangen van de vele MKB-bedrijven in de schoonmaak extra aandacht hebben gehad”.

Raadplegen leden
OSB legt op donderdag 9 maart het onderhandelingsresultaat ter accordering voor aan haar leden. Vakbonden CNV en FNV zullen dat in de komende weken ook doen.

Dit bericht verscheen eerder op de website van OSB

17%200224%20nieuwsbericht%20osb
Onderhandelingsakkoord OSB

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito