Reactie Asito op interview met Minister Asscher

Deze week heeft de Rijksschoonmaakorganisatie tachtig schoonmaakkrachten in dienst genomen. Naar aanleiding hiervan gaf Minister Asscher een interview waarin hij de schoonmaakbranche bespreekt. Op twee van de besproken onderwerpen wil Asito graag reageren.

Minister Asscher geeft aan dat de toon van de schoonmaakbedrijven verandert. De Minister is de afgelopen tijd niet gevoelig gebleken voor argumenten vanuit schoonmaakorganisatie. Zo is geen inhoudelijke reactie gekomen op het argument dat de Rijksoverheid de komende jaren 25% van haar panden gaat sluiten en dat daarmee al snel een kwart van de nieuwe gecreëerde ambtenarenbanen op de toch komt te staan. Ook het argument dat de RSO geen ervaring heeft in het schoonmaakvak en vakopleidingen en dat er weinig tot geen doorgroeimogelijkheden zijn is niet geadresseerd. Ook is er weinig transparantie gegeven in de manier waarop schoonmaakkrachten het beter zouden moeten krijgen bij de overheid. Als concreet voorbeeld geldt de loonontwikkeling die in de schoonmaak al jarenlang een duidelijke stijgende lijn laat zien terwijl de rijksoverheid een nullijn kende. De politieke overwegingen hebben hierin zwaarder gewogen dan de belangen van de schoonmakers. Doordat de Minister zijn eigen weg heeft gevolgd en niet is ingegaan op rationele argumenten, heeft hij zijn eigen nieuwe politieke werkelijkheid gecreëerd. Asito blijft echter van mening dat op de vlakken baanzekerheid, persoonlijke ontwikkeling, integratie en inclusiviteit, de schoonmaakkracht beter af is bij een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf dan als ambtenaar als gevolg van een politieke keuze.

Daarnaast verwijst Minister Asscher naar de uitzending van RAMBAM waarin misstanden in de hotelschoonmaak aan het licht worden gebracht. We betreuren het ten zeerste dat de schoonmaakbranche door deze incidenten in diskrediet wordt gebracht, maar willen benadrukken dat het niet symptomatisch is voor de hele branche. Het uitbetalen van stukloon is verboden en wordt bij de overgrote meerderheid van de schoonmaakbedrijven, zo ook bij Asito, dan ook niet gedaan. Onder andere met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft de schoonmaakbranche ontwikkelingen doorgemaakt die de sector en de individuele schoonmaakkracht ten goede komt. Een hele branche linken aan een incident is niet reëel. Ook binnen de overheid gaan dingen mis en het is niet fair om de RSO te koppelen aan misstanden op andere plaatsen binnen de overheid.

Asito staat altijd open voor verdere dialoog.

Lees hier het interview met Minister Asscher in Servicemanagement

16 0504 nieuwsberichten  asscher
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito