Tweede Kamer maakt kennis met de mens uit het witboek

Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken van de VVD is op werkbezoek geweest bij Asito. Samen met Onno Fiechter, fractievoorzitter VVD Hengelo, kwam Nijkerken naar Asito om te spreken met de medewerkers uit het team van Margriet Huisken. Leonore Nieuwmeijer, Specialist Inclusiviteit Asito: “Na het lanceren van het witboek heb ik deze aan Chantal Nijkerken overhandigd. Het is mooi dat de portefeuillehouder participatiewet van de VVD in de Tweede Kamer naar aanleiding hiervan op werkbezoek is geweest om de verhalen een gezicht te geven.”

Tweede Kamer maakt kennis met de mens uit het witboek

Nijkerken en Fiechter hebben gesproken met vier Asitomedewerkers die alle vier een bijzonder verhaal hebben over hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Nijkerken: “Ik vind het belangrijk om verhalen uit de praktijk te blijven ophalen. Dit biedt perspectief. Het is fijn dat Nanilyah, Jeroen, René en Jos hun verhaal zo open aan ons hebben willen vertellen. Zij zijn de willers die op intrinsieke motivatie terug willen keren in het arbeidsproces. Ik vind het belangrijk om de willers van de niet-willers te onderscheiden. Zo kunnen het we het vangnet voor de niet-kunners in stand houden. Wat je hier ziet is dat er goed wordt ingespeeld op de doorontwikkeling van deze mensen. Door hen zelfvertrouwen te geven kunnen zij groeien. En alleen op deze manier kunnen mensen maximaal terugkeren in het arbeidsproces. Daarin is maatwerk erg belangrijk.”

Tweede Kamer maakt kennis met de mens uit het witboek

Vervolgens werd tijdens de lunch gesproken over de visie op de huidige wetgeving. Asito heeft deze kans benut om een aantal zaken aan te kaarten. Zaken waar Asito momenteel tegenaan loopt en die inclusiviteit in Nederland een impuls zouden geven. Nieuwmeijer: “De drie belangrijkste punten volgens Asito zijn de noodzaak van het regelen van het overdragen van het quotum, het uitbreiden van de participatiewetdoelgroep en het beperken van de risico’s voor werkgevers door het verliezen van de status bij het kunnen verdienen van het wettelijk minimumloon.”

Tweede Kamer maakt kennis met de mens uit het witboek
17%200714%20kamerbezoek%20nieuws
Tweede Kamer maakt kennis met de mens uit het witboek

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito