Asito verbindt

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers en klanten voorop. Alleen zo komen we samen tot de beste resultaten. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie. Onze visie is 'Asito verbindt'. De missie: Asito levert een schone werk- en leefomgeving met meerWaarde. Asito doet dit door haar medewerkers op een kleurrijke manier te verbinden met klant en maatschappij.

De boodschap achter onze visie en missie

De boodschap achter onze visie 'Asito verbindt' is uit te leggen op drie niveaus.

  • We verbinden bedrijven aan ons. We stellen ons actief op als kennispartner op de gebieden facilitair, inclusiviteit en duurzaamheid. Onze primaire focus ligt hierbij op de menselijke factor. We helpen bedrijven met het realiseren van hun doelstellingen. Op die manier verbinden we die organisaties aan Asito.
  • Verbinding tussen organisaties onderling; Asito verbindt niet alleen organisaties aan zichzelf, maar ook aan elkaar. Omdat wij meer dan 3.000 klanten hebben, zijn wij de ideale netwerker. Wij koppelen bedrijven met dezelfde behoeften aan elkaar. Dit doen we zelfstandig in de reguliere contacten met die organisaties. Maar ook via netwerken als MVO Nederland, Klimaatplein, Nudge en het Duurzaam Netwerk Almelo. 
  • Op individueel niveau; Asito verbindt medewerkers met elkaar. We geven mensen toegang tot de maatschappij door het bieden van een werkplek. Voor veel van onze medewerkers is de schoonmaak een eerste stap op de arbeidsmarkt, om verschillende redenen (immigranten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals sociale werkplaats, Wajong of langdurige werkloosheid). Daarnaast zetten wij ons in om onze mensen in staat te stellen het maximale uit zichzelf te halen. Het uithangbord van onze inspanningen om mensen met elkaar te verbinden is het Nationaal Integratiediner.

Kernwaarden die bij deze boodschap horen zijn: maatschappelijke verbinding, kracht van kleur, meerWaarde, vakmanschap, discipline en leiderschap.


Asi 0091#Discipline          Asi 0091#Discipline          Asi 0091#Discipline          Asi 0091#Discipline          Asi 0091#Discipline          Asi 0091#Discipline   Maatschappelijke verbinding

Asito wil een maatschappelijke bijdrage leveren. We zijn een commercieel bedrijf, maar vinden dat we ook een verantwoordelijkheid hebben naar de maatschappij om ons heen. Die verantwoordelijkheid hebben we op het gebied van milieu, maar vooral richting mensen. Concreet willen we mensen en bedrijven stimuleren duurzamer te zijn. Met name op de P van People maakt Asito het verschil. Diversiteit en participatie zijn de thema’s waarop wij onze relaties kunnen helpen. Wij vinden dat wij onze impact op de maatschappij pas optimaal inzetten als we met zoveel mogelijk mensen samen werken aan dit doel. Daarom zoeken we actief verbindingen met organisaties en mensen die samen met ons willen werken aan dit doel.


Kracht van kleur

De Kracht van Kleur betekent dat diversiteit in een organisatie leidt tot betere resultaten. Diversiteit betekent niet alleen verschillen op het gebied van nationaliteit. Het gaat ook om het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in je organisatie, man/vrouw verhoudingen, verschillende meningen, religies, voorkeuren, leeftijden, opleidingen etc. We hebben meer dan 100 nationaliteiten in dienst. Daarnaast werken bij ons ook mensen met een WSW- (Sociale Werkplaats) achtergrond, WA-jongers, mensen die langdurig werkloos zijn geweest etc. Daarnaast zorgt een grote groep medewerkers zoals wij die hebben, voor een diversiteit aan meningen, ideeën, ervaringen, hobby’s, voorkeuren etc. Het Nationaal Integratiediner en de Schoonmaker van het Jaar verkiezing passen hier uitstekend bij. Dit zijn projecten waarmee we laten zien wat de waarde van zo’n diverse groep mensen is.

 
MeerWaarde

W met hoofdletter is bewust, om te laten zien dat we meer waarde willen leveren. Waarde kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Dit kan zijn het delen van onze kennis en ervaringen met klanten, maar ook het helpen van relaties bij het behalen van hun eigen doelen, het stimuleren van duurzaamheid of verbindingen en meerWaarde bieden aan onze medewerkers. Het leveren van meerWaarde hoeft niet moeilijk te zijn; het kan ook zitten in kleine zaken. Net dat beetje meer aandacht voor de klant, eigen initiatief tonen, de juiste oplossing leveren bij een vraagstuk van een klant, die ene medewerker op weg helpen die niet op zijn/haar plek zit daarbij oog hebben voor het menselijke aspect. 


Vakmanschap

Asito is en blijft een schoonmaakbedrijf. We gaan voor kwaliteit. Wij willen de beste zijn. Wij hebben uitstekende kennis van alle aspecten van het schoonmaakvak en weten voor elke uitdaging de beste oplossing te vinden. Niet voor niets riep Management Team ons in 2015 uit tot het beste schoonmaakbedrijf en worden we in het branche brede onderzoek van bureau Blauw al acht jaar geroemd als best gewaardeerde schoonmaakbedrijf.


Discipline

Discipline staat voor de manier waarop wij samenwerken. Wij komen onze afspraken na en spreken elkaar aan op onvolkomenheden. Uit onderzoek onder onze klanten komt terug dat Asito als betrouwbaar te boek staat. Dat valt of staat met het nakomen van afspraken en het tonen van discipline.


Leiderschap

De Asito manier van werken valt of staat met sterk leiderschap. Asito zet zich in voor de schoonmaakbranche en de individuele schoonmaakkracht. Een leider stimuleert en motiveert zijn of haar mensen en haalt het beste uit hen naar boven. Een leider toont ook voorbeeldgedrag. Asito als organisatie wil leidend in de markt zijn. Wij komen met innovaties en nieuwe inzichten. Op de gebieden facilitair, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit deelt Asito haar kennis en expertise en stimuleert ze anderen om hetzelfde te doen.

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito

Asito bedrijfsfilm