Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de genen van Asito en haar schoonmaakkrachten. Voor ons is duurzaamheid de balans tussen de drie P’s van People, Planet en Profit. Voor de visie op MVO hanteert Asito een drie stappenmodel op het gebied van duurzaamheid. Begin ten eerste bij jezelf, betrek als tweede de directe invloedsfeer en ervaar als laatste de kracht van de massa.


Begin bij jezelf

Asito heeft in de eigen organisatie veel activiteiten ondernomen op het gebied van duurzaamheid. Er wordt gestreefd naar het voorkomen van vervuiling, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, hergebruik van materialen en het verantwoord scheiden en afvoeren van afval.

Sinds januari 2010 werkt Asito, als eerste schoonmaakorganisatie, 100% klimaatneutraal. We hebben onze CO2-voetafdruk extern laten berekenen. Met deze gegevens hebben we een pakket reductiemaatregelen opgesteld om belasting van het milieu verder te reduceren.

Continue wordt gezocht naar innovatieve oplossingen waarbij de zorg voor het milieu en het duurzaam omgaan met de natuurlijke grondstoffen een belangrijke overweging vormt.

Waar schoonmaakmiddelen nodig zijn, worden strenge eisen gesteld. Daarom werken we waar mogelijk met de microvezel methode. Alleen materialen en middelen die minimaal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet-en regelgeving worden ter beschikking gesteld. 

Door training, opleiding en gebruik van geselecteerde materialen en middelen wordt ernaar gestreefd om medewerkers te stimuleren tot het ontwikkelen van een maatschappelijk verantwoorde visie en houding t.a.v. milieubehoud en tot het milieubewust handelen.

Directe invloedsfeer

Asito is van mening dat inspanningen en ervaringen op het gebied van duurzaamheid nuttiger worden naarmate ze meer gedeeld worden met anderen. Daarom deelt Asito haar kennis en ervaringen op het gebied van duurzaamheid graag met opdrachtgevers en leveranciers. Onder andere door ondersteuning en advisering aangaande de implementatie en gebruik van materialen en middelen die de belasting van het milieu reduceren, vervuiling voorkomen en hergebruik bevorderd. Zo zorgen we er samen voor dat alle kleine stapjes die we samen nemen, optellen tot een significante impact. 

De kracht van de massa

Wij geloven dat hele kleine aanpassingen grote invloed kunnen hebben, als maar voldoende mensen meedoen. Met dit in het achterhoofd heeft Asito in 2011 twee projecten opgezet. Het project 1.000.000 druppels heeft tot doel om mensen bewuster te maken van hun eigen rol rondom duurzaamheid. Daarnaast organiseert Asito jaarlijks het Nationaal Integratiediner. Tijdens dit diner met duizenden eters leren de nationaliteiten die Nederland rijk is elkaar beter kennen en begrijpen.


Een greep uit de duurzame acties die we hebben ondernomen is te vinden op de volgende pagina: 

Asito (Ver)antwoord

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito

Asito bedrijfsfilm