Terug naar overzicht

Asito

2 minuten leestijd

CO2-uitstoot Asito licht gestegen

Sinds 2011 werkt Asito 100% klimaatneutraal. Dat betekent dat ieder jaar de CO2 uitstoot wordt berekend, zo veel mogelijk uitstoot word gereduceerd en de rest wordt gecompenseerd via een gecertificeerde instelling. In het kort komt het erop neer dat je als bedrijf je CO2 uitstoot benadert als bedrijfsafval. Voor een gewone zak bedrijfsafval betaal je om het netjes te laten verwerken, maar bij CO2, wat ook schadelijk is, hoeft dit niet. Asito kiest ervoor dit wel te doen. Het uiteindelijke doel is om helemaal geen CO2 meer uit te stoten. Asito is aangesloten bij de Klimaatcoalitie, samen met een grote groep andere bedrijven die dit ook willen. In deze route naar 0 CO2 houden we u op de hoogte van de vorderingen.

17%200614%20detailpagina%20co2uitstoot%20licht%20gestegen

Oh jee

Sander Haas, manager duurzaamheid bij Asito: “Na jaren van daling, is Asito’s CO2-uitstoot in 2016 licht gestegen. Daar zijn we vanzelfsprekend niet zo blij mee. De stijging is weliswaar te verklaren door een groei in omzet en personeel, maar toch hadden we liever gezien dat de daling van 2015 (10%) zich had voortgezet. Deze doelstelling is helaas niet gehaald. Er is wel een lichte daling te zien in het percentage CO2-uitstoot in relatie tot het aantal medewerkers en omzet.”

Asito heeft de afgelopen jaren stappen gemaakt om haar CO2-uitstoot te beperken. Zo hebben alle Asito panden een energiecheck gekregen. Waar nodig zijn er op deze panden verbeteringen toegepast zoals het vervangen van verlichting door LED en bewegingssensoren. Ook zijn verschillende isolatiemaatregelen genomen en is er een nieuw mobiliteitsbeleid opgezet. Door deze aanpassingen door te voeren is de totale CO2-uitstoot van Asito aanzienlijk gedaald, zo’n 40% over de laatste 6 jaar. 

Mobiliteitsbeleid

Sander Haas: “Meer dan 90% van onze CO2 uitstoot komt door mobiliteit. De nieuwe bijtellingsregeling van de overheid heeft de financiële stimulans om een schone auto te kiezen teniet gedaan. We zien daar nu al de gevolgen van. Nu de overheid de duurzame stimulans heeft teruggedraaid, zullen we als bedrijf zelf deze stimulans moeten inbouwen. Daarom wordt ons mobiliteitsbeleid verder aangepast. Asito is een mobiliteitsbeleid gestart dat gericht is op het stimuleren van goed en zuinig rijgedrag. Ook is de keuze in auto’s gebonden aan een maximale CO2 uitstoot. Daarnaast wordt de komende tijd ingezet op meer online vergaderen in plaats van fysiek.”

CO2-compensatie

Om de CO2-uitstoot te compenseren participeert Asito via de Climate Neutral Group in een project in Oeganda. Het project, Cooking Stoves, geeft huishoudens in afgelegen regio’s van Oeganda toegang tot efficiënte en duurzame houtovens. Lees hier meer over dit project en waarom Asito haar CO2-uitstoot compenseert.