Terug naar overzicht

Diversiteit

3 minuten leestijd

Baankansen vergroten

Het eerste 30+-bedrijf van Nederland, Asito Werkbedrijf Midden, opende 6 februari 2017 officieel de deuren in aanwezigheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de nieuwe onderneming, onderdeel van Asito, bestaat vijftig procent van het vaste personeelsbestand uit mensen met een arbeidsbeperking. “Met Asito Werkbedrijf Midden willen wij het bewijs leveren dat commerciële dienstverlening goed kan samengaan met de juiste en noodzakelijke begeleiding van deze medewerkers,” aldus Hans van Leeuwen, directeur HR bij Asito.
17%200519%20detailpagina%20 %20ontwikkelingstraject%20sw ers

Asito Werkbedrijf Midden: Een bijzondere naam voor Asitobegrippen. Hiermee richten we dan ook onze eerste Inclusieve Onderneming, ofwel 30+-onderneming op. Maar wat betekent dat nou eigenlijk en waarom doen we dat?

30+-Onderneming

Een 30+-onderneming is een onderneming met als hoofddoel de integratie van gehandicapten en kansarmen op de arbeidsmarkt. Indien een organisatie voor minimaal dertig procent uit deze groepen bestaat kan het een 30+-organisatie zijn. Asito wil met deze onderneming laten zien dat kwalitatief goede dienstverlening goed samen kan gaan met de juiste en noodzakelijke begeleiding van deze werknemers. Asito Werkbedrijf Midden bestaat voor minimaal dertig procent uit één van de twee groepen. Maar dat niet alleen. We zorgen dat bij de uitvoering van onze dienstverlening minimaal vijftig procent uit één van deze groepen komt. Voorop staat om zoveel mogelijk gehandicapte en kansarme mensen te helpen en hierbij te sturen op ontwikkeling.

Belang voor Asito

Op het gebied van inclusief ondernemen wil Asito voorop blijven lopen: MeerWaarde hebben, meedoen, ergens bij horen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Voor Asito gaat dit verder dan alleen de arbeidsbeperkten zoals omschreven in het Sociaal Akkoord. Het resultaat is voor Asito zowel kwalitatief als kwantitatief. Het gaat om het aantal mensen dat terugkomt op de arbeidsmarkt, maar net zo belangrijk zijn de kwalitatieve onderdelen die van belang zijn voor een goede arbeidsinpassing zoals passend werk, integratie, begeleiding en ontwikkeling.

We zien dat het werkt. Honderden mensen uit de verschillende doelgroepen en van verschillende Nationaliteiten hebben hun weg gevonden naar Asito. Ze deden werkritme en werkervaring op; kregen trainingen en opleidingen; vergrootten hun zelfvertrouwen; en kregen een plek midden in de maatschappij, in plaats van aan de rand ervan. Onze bestaande medewerkers en leidinggevenden omarmen inclusiviteit en ervaren trots als iemands ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ is weggenomen en deze persoon op eigen kracht een volgende stap maakt op de arbeidsmarkt.

Iedereen krijgt een kans

Voor Asito betekent inclusief ondernemen dat iedereen een kans krijgt om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. Dit zou niet beperkt moeten zijn tot bepaalde, door de politiek gekozen doelgroepen. Regelgeving zou inclusief ondernemen moeten stimuleren vanuit intrinsieke motivatie een bijdrage willen leveren aan een inclusieve maatschappij. Asito zet zich in om Nederland echt inclusief te maken. Daartoe gaan we in gesprek met overheden om beperkende of zelf rechtstreeks tegenwerkende regelgeving aan te pakken. Ook zet Asito haar zakelijke netwerk in om andere werkgevers te motiveren en te helpen bij inclusief ondernemen.

Aantonen

Een natuurlijke stap is dan ook het oprichten van een onderneming die gericht is op integratie van gehandicapten en kansarme medewerkers. Met de ervaringen die we hebben opgedaan in onze organisatie is het nu tijd voor de volgende stap. Met de oprichting van deze 30+-onderneming willen we laten zien dat deze groep medewerkers ook kan doorstromen naar reguliere teams binnen Asito: de ultieme doelstelling uit het Sociaal Akkoord. Met deze stap willen we andere organisaties stimuleren om hetzelfde te doen, wij laten tenslotte zien dat het kan!<

Het mooiste zou natuurlijk zijn als we onze nieuwe organisatie ook kunnen certificeren. Dat is nu nog niet mogelijk. We zeggen namelijk niet alleen dat we het doen, maar willen het ook aantonen. We volgen de activiteiten en ontwikkelingen op het vlak van Certificering 30+-bedrijven van PSO Nederland dan ook op de voet. Onze ervaringen brengen we als lid van de commissie van deskundigen van PSO Nederland in. De verwachting is dat we in 2017 ons werkbedrijf kunnen laten certificeren.