Terug naar overzicht

Diversiteit

1 minuut leestijd

Het Nationaal Integratiediner

Het Nationaal Integratiediner ontstond in 2011. Asito heeft meer dan 100 nationaliteiten in dienst. Elke dag weer laten deze verschillende mensen zien dat zij gezamenlijk topprestaties kunnen leveren. Ondanks, of juist dankzij de verschillen? Wij denken dat laatste.

Wat hebben al deze mensen met elkaar gemeen? Eten! Ieder mens eet. Daarnaast is eten een ontspannen en smakelijke manier om elkaars cultuur en achtergronden te ontdekken en om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen.

Eten verbindt, het speelt in iedere cultuur een belangrijke rol en achter ieder gerecht zit een verhaal. Dat brengt vaak hele andere onderwerpen op tafel dan op de werkvloer. Aan tafel bij het Nationaal Integratiediner ontdekken mensen dat ze misschien wel heel veel verschillen van elkaar maar dat zij ook veel overeenkomsten hebben. Én mensen ervaren dan al snel dat verschillen niet eng zijn, maar juist interessant. Want verschillen leiden tot andere inzichten en nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën leiden op hun beurt weer tot verbeteringen, daarom luidt het motto van het Nationaal Integratiediner ook als volgt:  “het verbinden van mensen +  het vieren van verschillen = het benutten van kansen.”

De eerste keer dat het Integratiediner gevierd werd in 2011 deden er 650 Asitocollega’s mee. In 2016 vierde 20.000 mensen van verschillende organisaties en bedrijven op meer dan 300 locaties door heel Nederland het Nationaal Integratiediner! Ook tijdens het zevende Nationaal Integratiediner op donderdag 12 oktober koken duizenden mensen met verschillende achtergronden op honderden locaties gerechten met elkaar en voor elkaar.