Terug naar overzicht

Diversiteit

2 minuten leestijd

Het Nationaal Integratiefonds

In Nederland leven mensen van bijna 200 nationaliteiten. De werkvloer is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen. Het Nationaal IntegratieFonds doet onderzoek naar integratie op de werkvloer en vertaalt dit onderzoek naar praktische tools die organisaties verder helpen.

Diversiteit draagt bij aan het succes van bedrijven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar teams van hoogopgeleide professionals dat deze claim ondersteunt. Echter, onderzoek naar de effecten en implicaties van diversiteit in de grote groep ‘blue collar’ medewerkers, is er niet. Bedrijven staan voor de uitdaging hoe ze om moeten gaan met de verschillende culturen op hun werkvloer. Integratie is een issue.

Om op een breed vlak wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen over dit onderwerp, is onderzoek nodig. Het Nationaal Integratiefonds is opgericht om dit onderzoek te faciliteren.

Van de werkvloer naar de maatschappij

Het doel van het onderzoek van het Nationaal Integratiefonds is om de werkzame ingrediënten te vinden van succesvolle integratieprogramma’s. Met die ingrediënten helpen we organisaties hun medewerkersbestand succesvol met elkaar in verbinding te brengen. Het uiteindelijke doel is dat deze succes hun weerslag vinden in de wijken, in de maatschappij. Op deze manier draagt het Nationaal Integratiefonds niet alleen bij aan integratie op de werkvloer, maar in de gehele maatschappij.

Wie vormen het Nationaal Integratiefonds?

Het Nationaal Integratiefonds is een onafhankelijk fonds, geïnitieerd vanuit het bedrijfsleven. Deze bedrijven zien dagelijks dat diversiteit een succesfactor voor ondernemingen kan zijn, maar dat er ook uitdagingen uit voortkomen. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan betere integratie, zowel op de werkvloer als in de maatschappij als geheel.

Wetenschappelijke raad

De onderzoeken die het Nationaal Integratiefonds doet, worden uitgevoerd onder leiding van Professor Dr. Naomi Ellemers van de Universiteit van Leiden. De wetenschappelijke raad ondersteunt en adviseert het Nationaal Integratiefonds.

Partner worden?

Het Nationaal Integratiefonds staat altijd open voor nieuwe partners. Partners die net als wij op zoek willen naar concrete tools om de integratie op de werkvloer en daarmee uiteindelijk ook in de wijken, te verbeteren. Heeft u een vraag of uitdaging op dit vlak en wilt u de mogelijkheden bespreken om onderzoek uit te laten voeren onder uw medewerkers, neem dan contact met ons op via info@nationaalintegratiefonds.nl of kijk op de website.