Terug naar overzicht

Diversiteit

2 minuten leestijd

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

“Wanneer we denken aan iemand met een beperking, wordt er vaak gekeken naar wat diegene niet kan. Kijk naar wat mensen wél kunnen. Ieder mens heeft een specifieke set aan skills en ieder mens doet er toe.” Yuri Starrenburg, bestuurder PSO-Nederland.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is ontstaan vanuit de observatie dat een stempel, zoals Wajong, er vaak toe leidt dat het moeilijker is om aan een baan te komen, terwijl deze persoon wél de juiste kwaliteiten heeft. Starrenburg: “Neem mensen met een visuele beperking, over het algemeen genomen hebben ze een beter geheugen en kunnen ze bijvoorbeeld geluidstapes veel sneller afluisteren. Ook kunnen ze aan de telefoon de vraag achter de vraag beter horen. Sommige bedrijven kunnen hier dan juist hun voordeel meedoen.”

De PSO maakt inzichtelijk of bedrijven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een verantwoorde wijze kansen geven en of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt. De PSO is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat organisaties stimuleert om aantoonbaar bij te dragen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Om inzicht te krijgen in hoeverre organisaties socialer ondernemen, kunnen bedrijven zich  vrijblijvend langs de PSO-meetlat leggen. Om in aanmerking te komen voor een PSO-keurmerk wordt hun PSO-opgave door onafhankelijke certificerende instellingen getoetst op kwantiteit en kwaliteit.  Daardoor is het PSO-keurmerk een weergave van de sociale identiteit van organisaties. Het PSO-keurmerk zorgt er ook voor dat bedrijven die sociaal ondernemen belangrijk vinden, zichtbaar zijn, elkaar beter kunnen vinden en verhalen kunnen delen.

Tredes

Er zijn vier verschillende prestatieniveaus waar een bedrijf aan kan voldoen. De Aspirantstatus, trede 1, trede 2 en trede 3. Bedrijven die willen starten met socialer ondernemen, kunnen een Aspirantstatus behalen. Bedrijven die in verhouding met andere bedrijven meer werkgelegenheid bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen trede 1, 2 of 3 behalen. Organisaties kunnen groeien op de PSO-ladder door meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen. Starrenburg: “Ga eens na of processen of werkzaamheden in uw bedrijf anders kunnen, kijk goed naar medewerkers en benut kwaliteiten. Waar kan ik mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten of hoe kan ik kansen bieden?”

Asito

Asito is PSO-gecertificeerd op trede 3. Asito wil in 2017 alle afzonderlijke vestigingen op de hoogste trede hebben. Inmiddels hebben 30 vestigingen de hoogste trede van het Prestatieladder Sociaal Ondernemen gehaald.

Rondetafelgesprek

Indien u interesse heeft in inclusief ondernemen, inspiratie wilt opdoen of best practices wilt delen op het gebied van inclusief ondernemen. Asito organiseert regelmatig rondetafelgesprekken. U kunt zich aanmelden voor het rondetafelgesprek via mvo@asito.nl.