Terug naar overzicht

Duurzaamheid

1 minuut leestijd

Certificeren als moetje of met toegevoegde waarde?

'Het is belangrijk om MVO zichtbaar, deelbaar en controleerbaar te maken. Maar we hebben nog geen modus gevonden om dat goed met elkaar te organiseren’, vindt Joost Brinkhuis, verantwoordelijk voor alle certificeringen binnen Asito. ‘Om de betrokkenheid te vergroten, de daadwerkelijke acties te borgen en MVO echt te kunnen duiden, moeten we op zoek naar een standaard waar iedere organisatie op kan vertrouwen en haar ambities kan verwezenlijken.’

‘Er zijn tientallen verschillende manieren om te laten zien dat je met MVO bezig bent. De MVO Prestatieladder, de zelfverklaring van ISO 26001, Fira, Cedex, CO2- prestatieladder, PSO, ISO 14001, OHSAS. Verschillende bedrijven vragen verschillende certificaten van hun relaties. Zo kan het gebeuren dat je als dienstverlener aan vijf of meer initiatieven mee moet doen. Veelal met hoge kosten en veel manuren als investering. Het is doodzonde als je tijd en geld moet investeren in het invullen van verschillende lijstjes en daar vervolgens niets mee doet. Je besteedt die tijd natuurlijk liever gericht aan één systeem met als uitkomst daadwerkelijke acties die een positieve maatschappelijke impact hebben.’

‘Het zou mooi zijn als we een standaard vinden waar iedereen mee uit de voeten kan. Of dat we van elkaar accepteren dat we aan één van de beschikbare initiatieven deelnemen en niet eisen dat iedereen met de door ons uitgekozen instelling in zee gaat. Op die manier kunnen bedrijven al hun energie stoppen in één systeem en daar optimale vooruitgang in hun MVO prestaties uit halen, in plaats van overal uit verplichting aan meedoen.’

‘We gaan als Asito graag in gesprek met organisaties die willen bijdragen aan de totstandkoming van een goed werkend systeem. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs, certificerende instellingen, iedereen is welkom om mee te praten.'

Wilt u meepraten? Neem dan contact op met Joost Brinkhuis, j.brinkhuis@asito.nl.