Terug naar overzicht

Duurzaamheid

3 minuten leestijd

Valse start

Asito is nu bijna drie jaar verantwoordelijk voor de schoonmaak van Brandweer Nijmegen. Voorheen was dit in handen van SW-bedrijf Werkbedrijf Nijmegen. De medewerkers van dit bedrijf zijn na de overname bij Asito gedetacheerd. Deze overname ging niet helemaal van een leien dakje. Vooral op het pand in het centrum van Nijmegen verliep het rommelig. Mieke is als objectleider verantwoordelijk voor dit pand: “Het was een zware overname. Het ging niet goed.”

17%200519%20detailpagina%20 %20valse%20start%20brandweer

In het begin leek het nog goed te gaan met de overname. Naast de schoonmaakkrachten had Asito ook de voorwerker van het SW-bedrijf overgenomen. Kort na de overname, toen de voorwerker met pensioen ging, ging het mis. Er kwam een medewerker van Asito als voorwerker op het pand: Petra: “Ik heb bij Mieke aangegeven dat ik wel op dit pand wilde werken als voorwerker. Juist omdat hier mensen uit de doelgroep zitten. Maar dat viel niet mee. Ik dacht op een gegeven moment: Als dit zo verder moet, kap ik ermee.” Mieke: “We hebben hard moeten werken om te zijn waar we nu zijn.”

Chera, Erna en Ria zijn de schoonmaakkrachten die via Werkbedrijf Nijmegen zijn gedetacheerd naar Asito, sinds kort werkt ook Edie in het team. Erna: “Het was heel heftig toen Petra hier kwam. Onze oude voorwerker leek veel collegialer. We moesten met zijn allen erg wennen. Ik was vaak boos en dat liet ik ook iedereen merken.” Ria: “Ik heb gedreigd om te stoppen. Ben blij dat ik dat niet gedaan heb, daar had ik spijt van gekregen.”

Voor Petra en Mieke was het bijna onmogelijk om veranderingen door te voeren. Mieke: “De oude voorwerker was erg flexibel en dat is fijn. Maar met de komst van Petra moesten de regels wat strenger worden nageleefd, ze moesten ineens op tijd komen en zich aan pauzetijden houden. Ook de taken werden wat anders. Er moet ook gewoon gewerkt worden.” Chera: “De overname verliep rommelig, het was vroeger wat flexibeler. Een andere aanpak werd door ons niet gewaardeerd.”

Het heeft even geduurd voordat het goed ging met het team. Ria: “We hebben goede gesprekken gevoerd over de spanningen: één-op-één gesprekken en gesprekken met het hele team. Alles is op tafel gegooid. Er is ook een nieuwe indeling gemaakt qua taken. Het gaat nu goed en daar hebben we met zijn allen veel tijd in gestopt.” Petra: “We hebben inderdaad veel met elkaar gepraat over hoe en wat, maar ook over frustraties. Dat heeft geholpen, we hebben er een hecht team aan overgehouden. De veranderingen zijn uiteindelijk geleidelijk doorgevoerd.” Ria: “Misschien was het wel goed geweest voor ons als die veranderingen in één keer door werden gevoerd na de overname en niet na een nieuwe voorwerker. Voor ons gevoel kwamen de veranderingen voornamelijk vanwege Petra, maar dat gevoel klopte niet helemaal.”

Chera: “Er werd en wordt goed naar ons geluisterd. We worden betrokken en er is waardering voor ons. Ook dat helpt.” Mieke is erg blij met de groep nu: “Het is een leuke en open groep. We hebben het gered met zijn allen. Er is veel vertrouwen onderling en dat is fijn. We sparen het hele jaar door voor een etentje met elkaar. Dat deden de schoonmaakkrachten al, maar nu gaan wij ook gezellig mee. We zijn één grote familie.”

Edie is nieuw in het team: “Ik heb fijne collega’s die elkaar helpen en elkaar waarderen. Ik ben met een warm hart ontvangen. Ik heb echt zin in mijn werk.” Chera: “Ik voel me echt Asito.” Petra: “Het heeft even geduurd, maar we zijn trots op waar we nu zijn.”