Terug naar overzicht

Inclusiviteit

3 minuten leestijd

Asito vergroot kansen op werk voor jongeren

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers en klanten voorop om zo samen tot resultaten te komen. Dagelijks werken er 10.000 kleurrijke schoonmaakkrachten van zo’n 100 nationaliteiten verspreid over 50 lokale vestigingen succesvol aan een schone werk- en leefomgeving voor ruim 3.000 opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn actief in scholen, universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, vliegtuigen, stations, vakantieparken, hotels en vele andere locaties. Wij hebben de stellige overtuiging dat een divers personeelsbestand bijdraagt aan het succes van de onderneming.

De schoonmaakbranche is bij uitstek een branche waarin jongeren ondervertegenwoordigd zijn. Dit heeft vooral te maken met beeldvorming. Om deze reden is het belangrijk voor Asito om meer jongeren aan te nemen. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, alsmede de gemiddelde leeftijd binnen de organisatie is het van groot belang aantrekkelijk te zijn als werkgever. Asito zoekt derhalve ook de verbinding met jongeren.

Asito heeft de ambitie om een inclusieve organisatie te zijn, waarin talenten van iedereen optimaal worden benut. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor jonge mensen. Ook als zij een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, of dit nu komt door een beperking of eenvoudig weg door een gebrek aan ervaring en/of opleiding.

Om ook bij de jongere medewerkers van Asito diversiteit te realiseren, besteden we aandacht aan verschillende groepen jongeren.

Jongeren met een arbeidshandicap

Asito zet actief in op het bieden van kansen voor Wajongeren. Asito beidt deze groep de kans om werkervaring op te doen en het schoonmaakvak te leren. Hierbij zal Asito worden ondersteund door het UWV en Locus. Asito heeft als doelstelling om voor eind 2016 al haar vestigingen te certificeren op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. De Wajongeren maken hier een prominent onderdeel van uit. Per locatie zal bepaald worden welk deel van de totale groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingevuld zal worden met jongeren.

Opleiding en stage

Er bestaat momenteel geen instroomopleiding voor de schoonmaakbranche op uitvoerend niveau. Asito ontwikkelt samen met het ROC van Amsterdam en Flevoland, de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) en een aantal andere schoonmaakbedrijven uit de regio Amsterdam een opleiding tot schoonmaker voor MBO-leerlingen op niveau 2. Deze opleiding gaat zich richten op het vak van de schoonmaker in diverse omgevingen (kantoren, scholen, ziekenhuizen en luchthavens) en op de meerwaarde die schoonmaak heeft voor opdrachtgevers en de maatschappij.

Hierbij is het de bedoeling dat deze opleiding er in 2 varianten gaat komen: een BOL-traject en een BBL-traject. Met name het BOL-traject is een traject waarmee er voor jongeren een opleiding beschikbaar komt die hun kansen op een baan in de schoonmaak doet toenemen. Het voordeel voor Asito is dat er dan gekwalificeerd personeel beschikbaar komt dat op een goede manier is opgeleid en dus snel en goed inzetbaar is. 

Asito is een erkend leerbedrijf. Asito kent dan ook een actief stagebeleid. Jaarlijks lopen tientallen jongeren stage binnen de Asito-organisatie. Deze stages zijn voor Asito belangrijk vanwege de wervingskracht die ervan uitgaat, de verbinding met de scholingsinstituten en het in contact blijven met actuele ideeën van jonge mensen. 

Young Executive Programma

Asito heeft dit jaar in samenwerking met de zustermaatschappijen binnen ADG dienstengroep een Young Executive Programma opgestart. Hierin wordt een groep van zo’n 15 zeer talentvolle jongeren opgeleid om daarmee een basis te leggen voor een aantrekkelijke carrière binnen Asito en/of ADG dienstengroep. Dit is de eerste maal dat dit programma wordt uitgevoerd; bij gebleken succes zal herhaling zeker kunnen plaatsvinden.