Terug naar overzicht

Inclusiviteit

5 minuten leestijd

Begeleiding voor medewerkers door interne jobcoach

Werken met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt is niet altijd even makkelijk. Er zijn heel veel verschillende soorten doelgroepen en mensen, met allen een andere gebruiksaanwijzing. Om leidinggevenden binnen Asito handvatten te bieden kunnen zij een cursus of training volgen of gebruik maken van intervisie. 

18%200306%20sandra%20van%20veen%20%284%29

Asito vindt goede begeleiding van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt belangrijk. Het is fijn als er iemand op de werkvloer aanwezig is die weet wat er speelt en die tijd heeft om de medewerker te begeleiden: een interne jobcoach. Goede begeleiding resulteert onder andere in minder ziekteverzuim, meer plezier op de werkvloer, een grotere betrokkenheid en eventueel problemen tijdig kunnen tackelen.  

Op dit moment is de Harrie Helpt cursus de enige training die erkend wordt om interne jobcoaches te trainen. Dat houdt in dat op basis van deelname en de noodzaak van begeleiding op de werkvloer subsidies kunnen worden aangevraagd om mensen te begeleiden als interne jobcoach. Hiermee kun je als organisatie effectief tijd kopen”. Asito kijkt ook naar andere trainingen zoals JobBuddies. Om nog betere begeleiding op de werkvloer te kunnen bieden in de hoop dat gemeenten en UWV dit ook erkennen. 

Sandra is jobcoach

Sandra van Veen is objectleider bij Asito en heeft beide trainingen gevolgd. Sandra: “Wat ik het meest uit de JobBuddies-training heb gehaald is leren dat je er mag zijn. Dat iedereen er mag zijn. Je krijgt praktische handvatten om vanuit je kracht bezig te gaan met mensen begeleiden. Denken in kwaliteiten. In zowel voor je zelf als voor de medewerker. Door casussen en speelse oefeningen gingen we hier mee aan de slag. Bijvoorbeeld een oefening over communicatie, om open en positieve vragen te stellen. We kregen hierdoor eigenlijk een spiegel voor en beseften wat voor invloed ons eigen gedrag op anderen kan hebben. In de praktijk resulteert dit in wederzijds begrip. Je denkt na over hoe je iets vertelt, hebt meer geduld met mensen en leert indirect beter om gaan met tijd. 

De Harrie Helpt training helpt Sandra bij praktische zaken: “We kregen, naast wat praktische informatie, veel informatie over de theorie. Over bijvoorbeeld subsidies aanvragen, werving en selectie en het invullen van formulieren om een interne jobcoach aan te vragen. Ook leer je dat er voor eigenlijk iedereen wel een plekje op de arbeidsmarkt is, als je maar kijkt naar de juiste plek met de juiste begeleider. 

Volgens Sandra is de training Harrie Helpt zeer geschikt voor mensen die in aanraking komen met wet- en regelgeving, bijvoorbeeld objectleiders bij Asito of ondernemers die mensen in dienst hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt. De training JobBuddies is geschikt voor iedereen die graag praktische handvatten wil om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden op de werkvloer, de echte interne jobcoaches.