Terug naar overzicht

Inclusiviteit

2 minuten leestijd

Caparis: vraag en aanbod

Opdrachtgevers vragen regelmatig bij een nieuwe gunning aan de leverancier een percentage mensen uit een bepaalde doelgroep in dienst te nemen (SROI: Social Return On Investment). Dit percentage wordt gevraagd zich ofwel in het personeelsbestand ofwel op de panden van de opdrachtgever zelf te bevinden. Ten tijde van de gunning aan Asito van het schoonmaakcontract aan de Achmea kernlocatie Leeuwarden in 2012 vroegen zij om een samenwerking met SW-bedrijf Caparis.

17%200519%20detailpagina%20 %20caparis

Het was voor alle partijen even wennen aan de nieuwe samenwerking. Henny Zwaagmans, Voorwerker Asito: “Er waren wat opstartprobleempjes. Het was eventjes aftasten wie wat kon en wat voor medewerker we aan het werk kregen. We kwamen er vrij snel achter dat we niet per dag konden vertellen wat er voor die dag op de planning stond. Er is veel meer structuur en duidelijkheid nodig. Is dat er niet, dan schieten sommige medewerkers soms in de stress. Ze maken bijvoorbeeld elke dag het sanitair en de pantry’s schoon. We zijn heel stipt met tijden en we houden rekening met de planning. Om twaalf uur pauze bijvoorbeeld en geen onverwachte veranderingen in de werkzaamheden.”

Henny is als voorwerker verantwoordelijk voor de reguliere schoonmaakkrachten. Vorig jaar is de voorwerker die verantwoordelijk was voor de andere groep bij een andere klant gaan werken. Er is heel bewust gekozen om op de groep een voorwerker, Evelien Veenstra, te plaatsen met een achtergrond in de verzorging. Evelien wordt via Caparis ingehuurd als voordame: “Mensen met een beperking hebben een andere vorm van uiten. Het is belangrijk dat je weet hoe je hiermee om moet gaan. Je moet met een andere aanpak mensen aanspreken op hun gedrag en werkzaamheden. Het zijn allemaal kleine dingen, maar voor sommigen zijn die dingen heel groot. Soms staat er weleens iemand op een afdeling te huilen. Daar moet je mee om leren gaan.”

Leermomenten

Wanneer Henny terugkijkt naar de opstart en naar hoe tot nu toe de samenwerking is verlopen heeft ze een goede tip en tegelijkertijd leermoment: “Waar goed rekening mee moet worden gehouden, is dat je per persoon moet kijken waar behoefte aan is. Dit klinkt misschien voor de hand liggend, maar iedereen reageert anders op dingen. Ook de leercurve verschilt per persoon. Je ziet heel duidelijk dat ieder mens anders is. Dat is nog iedere dag een leermoment. Neem een heel simpel concept als te laat komen. Bij deze groep was het niet vanzelfsprekend om hier boos over te worden, of de tijd op een later moment in te halen. Wij pakken dit bij iedere medewerker anders aan.” Evelien beaamt dit: “Het zijn allemaal verschillende mensen, die ook heel verschillend zijn in de omgang. Door de medewerkers op de juiste manier te begeleiden en in hun kracht te zetten, hebben we een hele mooie samenwerking.” Bij de reguliere medewerkers is bij iedereen bekend dat er ook medewerkers met een beperking zijn. Iedereen gaat hier erg goed mee om. Iedereen snapt ook dat deze medewerkers minder werkzaamheden uitvoeren in hetzelfde tijdsbestek en wordt er rekening mee gehouden dat wanneer er extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dit door de reguliere medewerkers wordt opgepakt.