Terug naar overzicht

Inclusiviteit

2 minuten leestijd

De beste weg naar een werkzaam leven

Vorige maand werd een convenant ondertekend voor een ambitieuze samenwerking tussen UWV en Asito om GGZ-cliënten aan een baan te helpen. Een convenant werd getekend, waaraan meerdere maanden overleg en onderhandeling ten grondslag lag. Maar hoe wordt dit in de praktijk uitgerold? En hoe bereiden UWV en Asito de GGZ-kandidaten samen voor op een werkzaam leven? Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst tussen de betrokken partijen en opdrachtgevers werden op woensdag 7 november de eerste stappen gezet naar het antwoord.

Uwv%20en%20asito%20werken%20samen

Leonore Nieuwmeijer, specialist Inclusiviteit bij Asito: “Het was een lange aanloop naar vandaag, dit is het begin van de uitrol van het ondertekende convenant. We hebben onze frustraties over de weg hiernaartoe overwonnen en omgezet in verbinding. Laten we juist verbinding maken voor de groep die onderbelicht is op de arbeidsmarkt.”

Samenwerking gericht op de toekomst

In het convenant gaat het niet om grote aantallen, maar juist om een kleine groep. Ieder persoon telt! Betsie Gerrits, landelijk manager Werkgeversdienstverlening UWV: “het is een bijzondere dag. We hebben een spannende tijd achter de rug en we gaan een spannende tijd tegemoet. We moeten pionieren, onderzoeken en afspraken maken hoe we die GGZ-cliënten kunnen betrekken bij arbeidsproces.”

Volgens Klaas Pieter Derks, landelijk adviseur Project GGZ was het een hele opdracht om uiteindelijk de overeenkomst erdoor te krijgen bij UWV: “hoe we dat met Asito hebben aangepakt, zo zou elke overeenkomst die we met een andere partij sluiten eruit moeten zien. Het geeft ons echt inspiratie om op deze manier met elkaar te werken.”

Lokale projectteams

Op woensdag 7 november kwamen lokale projectteams vanuit UWV, Asito, Algemene Werkgeversvereniging Nederland en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen. Doel van de bijeenkomst was om het plan dat er ligt, te gaan vormgeven en in hun eigen regio in de praktijk te brengen. Daarbij ligt de vraag centraal hoe er met elkaar en met de medewerkers gecommuniceerd gaat worden, maar wel op een manier dat de betreffende medewerkers zo min mogelijk merken van de regelgeving.

Alle projectteams waren het erover eens dat de relaties die tijdens de bijeenkomst zijn gelegd cruciaal zijn en dat er gezamenlijk casussen worden bepaald om zo de beste weg naar een werkzaam leven te vinden. Een snuffeldag, meeloopstage, een werkervaringsplek tot een (gedeeltelijke) betaalde baan zijn mogelijkheden voor deze af te leggen weg naar werk.