Terug naar overzicht

Inclusiviteit

4 minuten leestijd

Interne jobcoach is een inspiratie voor anderen

Sommige verhalen zijn voor de één heel bijzonder en voor de ander niet. Velasca wil vooral heel gewoon zijn. En dat is ze in zekere zin ook. Maar haar verhaal, samen met dat van Ester, is een inspiratiebron voor anderen. 

17%201103%20pronvinciehuis%20maastricht%20rens%20esther%20velasca%20%289%29

Asito is sinds september 2016 verantwoordelijk voor de schoonmaak op het Provinciehuis in Maastricht. Eén van de vereisten in het contract is het inzetten van 25% SROI. Ester Coenen is voorwerker op het Provinciehuis. Naast haar werk als voorwerker is ze interne jobcoach voor de medewerkers uit diverse doelgroepen. 

Ester begeleidt Velasca en Toos (die uit de WW komt). Ook Peter, die eigenlijk een externe jobcoach heeft, begeleidt Ester zo nu en dan. Ester: “Mijn zoon heeft een Wajong-status. Voor mij is het begeleiden dan ook erg natuurlijk. Ik doe het graag. Krijg er veel energie van. Vaak ben ik ’s avonds wel helemaal uitgeput. Dan begint het verwerken. Ik vind het belangrijk om mensen te leren kennen. Vaak zie je alleen iemands buitenkant. En daar oordeel je dan naar. Je moet iemands binnenkant leren kennen. Dan leer je wat hen drijft. Neem Velasca. Er is aan haar niet te zien dat er wat aan de hand is. Dat kan soms moeilijk zijn.”

Vooral zelfvertrouwen kweken vindt Ester belangrijk. Ester: “Ze snappen niet hoeveel ze waard zijn. Ik wil ze dat leren. Ik wil dat ze zich belangrijk voelen, ze zelfvertrouwen geven. Ik probeer dit te doen door ze verantwoordelijkheden te geven. Peter heeft tegenwoordig de telefoon bij zich en is betrokken bij de begeleiding van Velasca. Ik zie ze groeien. Dat geeft een goed gevoel.”

Interne jobcoach

Ester is opgeleid tot interne jobcoach. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt krijgen bij indiensttreding doorgaans een externe jobcoach. Een bedrijf kan voor iemand een interne jobcoachingsvoorziening aanvragen bij het UWV of de gemeente. Het duurt even voor zo’n aanvraag verwerkt is. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd ontvangt het bedrijf een subsidie als tegemoetkoming voor de uren die aan begeleiding worden besteed. Voor Velasca is dit op 1,5 uur per week gecalculeerd.

Ester: “Het voordeel van een interne jobcoach is dat ik altijd aanwezig ben. Wanneer er problemen zijn ben ik er om te praten. Daarnaast begrijp ik de werkvloer en de werksituatie. Tijdens Velasca’s stage had ze een externe begeleider. Helemaal prima natuurlijk. Maar ik was er alsnog erg veel tijd mee kwijt. Het zou fijn zijn om hier een betere regeling in te treffen.”

Uitdagingen

Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt begeleiden is niet altijd even makkelijk. Maar Ester ziet weinig uitdagingen. “Waar ik tegenaan loop is dat er soms weinig tijd is. Ik krijg anderhalf uur per week voor de begeleiding van Velasca. Maar meestal neemt het meer tijd in beslag. Na elke werkdag zitten we samen. Wanneer het langer de tijd kost gaat het van mijn vrije tijd af. Ik kan niet tegen Velasca zeggen: ‘Je anderhalf uur zit erop. Hoiie he!’. In goede begeleiding gaat gewoon tijd zitten.”

De doorstroom naar een nieuwe baan ziet Ester wel als een uitdaging. “Ik begeleid ze naar een nieuwe baan. Dat is uiteindelijk het doel. Maar dan hebben ze een nieuwe baan, en dan is ineens de begeleiding weg. Ze komen dan in een nieuwe omgeving, met nieuwe mensen en een andere begeleider. Als ik ze nou de eerste twee maanden ook extern kan begeleiden hebben ze nog iets vertrouwd en gaat die overgang veel makkelijker. Ik kan de nieuwe jobcoach mijn kennis overdragen en zorgen voor een warme overdracht. Dit kan bijdragen aan een succesvolle realisatie van de doorstroming. We maakten het onlangs mee met andere medewerker die door mij begeleid werd. Zij stroomde door naar een nieuwe baan. Weg begeleiding. Ik hoop dat het goed gaat, maar ik ben er een beetje bang voor.”

Velasca

Velasca is bij Asito gekomen via een stage. Na haar stageperiode heeft Velasca een baan aangeboden gekregen. Ze werkt drie uur per dag, vijf dagen in de week. “Ik heb al van alles gedaan, horeca, catering en nu schoonmaak. Ik vind poetsen leuk.” Velasca is op veel plekken werkzaam geweest, elke keer voor een korte periode. “Eerder kreeg ik minder begeleiding. Nu gaat het een stuk beter. Ik zit helemaal op mijn plek hier.” 

Peter

Peter werkt al sinds 2009 op het Provinciehuis. In eerste instantie werd hij gedetacheerd. Daarna kreeg hij een vast contract aangeboden. “Toen mijn vorige contract afliep was ik bang dat ik weer tussen wal en schip zal vallen. Maar ik heb het hier al sinds 2009 naar mijn zin. Ik werk 32 uur in de week. Toen de schoonmaak aan een ander bedrijf werd gegund moest ik wel weer even wennen aan de veranderingen. Maar het is goed zo.” Toen Asito de gunning van het Provinciehuis kreeg hebben ze Peter van het vorige schoonmaakbedrijf overgenomen. 

Het verhaal van Ester, Peter en Valesca is onderdeel van Asito’s witboek 2.0: Iedereen doet mee. Dit witboek is een bundeling van verhalen over inclusief ondernemen. Je kunt het witboek hier downloaden