Terug naar overzicht

Inclusiviteit

1 minuut leestijd

PSO certificering

Twaalf Asito vestigingen en het hoofdkantoor zijn gecertificeerd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De nieuwe certificeringen zijn op trede 3, de hoogste trede in de PSO. Hiermee ligt Asito op schema voor het behalen van haar doelstelling om in 2017 alle 50 vestigingen te certificeren op de hoogste trede.

Hans van Leeuwen, HR directeur Asito: "Asito is vanaf het begin af aan betrokken bij de PSO. We hebben meegedacht over de invulling van het instrument. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is niet nieuw voor Asito. We zien de meerwaarde van diversiteit op de werkvloer en het betrekken van de doelgroepen die onder de PSO vallen, maakt hier onderdeel van uit. We zijn begonnen met een pilotvestiging om alle ins en outs van de PSO te leren kennen. Met die kennis en ervaring zijn we nu begonnen met de brede uitrol. De eerste stap zijn deze twaalf vestigingen en het hoofdkantoor. Later dit jaar volgt nog een aantal vestigingen. In 2016 moeten alle vestigingen gecertificeerd zijn en in 2017 moeten zij allemaal op de hoogste trede staan."

“De Prestatieladder Socialer Ondernemen helpt ons om onze inspanningen op dit vlak meetbaar en deelbaar te maken. We willen onze ervaringen en kennis rondom het werken met de doel-groepen graag delen met onze opdrachtgevers. Ook hierbij helpt het als je een meetinstrument hebt dat handvatten geeft om aan de slag te gaan.”