Terug naar overzicht

Inclusiviteit

3 minuten leestijd

De droombaan van Ayla: schoonmaken in operatiekamers

Ayla Rietjens legt de lat hoog. Ze weet dat ze sneller kan doorstromen naar een betaalde baan wanneer ze haar droombaan niet najaagt. Toch wil ze later operatiekamers schoonmaken en geen kantoren. Hierdoor duurt haar traject langer, maar dat is het voor Ayla helemaal waard.

Ayla is 22, heeft een persoonsgebonden budget en kan niet zelfstandig wonen. Ze woont begeleid op een woongroep van Dichterbij. Door zichzelf te ontwikkelen, onder andere door te werken, wil Ayla graag leren zelfstandig te wonen met ambulante begeleiding. Zodat ze uiteindelijk kan gaan samenwonen met haar vriend. 

Ayla: “Ik wil erg graag betaald werk. Maar dat gaat heel moeilijk. Ik heb een tijd lang vrijwilligerswerk gedaan in een verzorgingshuis. Daar was geen uitzicht op een betaalde baan. Toen kwam mijn jobcoach met Asito.” Ayla ging in gesprek met objectleider Man Chun Ng. Man Chun: “Er was gelijk een klik. Ayla wil heel graag en is super gemotiveerd. Ze zit ons echt achter de broek aan en weet wat ze wil. We hebben afgesproken dat wanneer ze wat ziet dat haar leuk lijkt ze dit bij ons kan aangeven. En dat doet ze. Ze kwam er zelf mee dat ze graag operatiekamers wil schoonmaken. Dit is lastig voor iemand met een beperking vanwege de beperkte tijd om een OK schoon te maken en de hoeveelheid handelingen die je moet uitvoeren. Het is een hectische werkomgeving. We gaan het gewoon proberen.” 

Ayla werkt via een project van Pluryn bij het Radboud UMC voor Asito. Ze wordt op afstand ondersteund door een jobcoach van Pluryn. Hier heeft ze dagelijks contact mee. Ze is begonnen met twee werkdagen in de week. Inmiddels komt ze vijf dagen in de week. Dit was op initiatief van Ayla zelf. Ayla maakt nu de gangen schoon. Zo leert ze omgaan met de hectiek en de onvoorspelbaarheid op operatiekamers.

Bijzondere keuze

Ayla’s doel is doorstromen naar betaald werk bij Asito. Ayla kan sneller doorstromen wanneer ze de keuze maakt om kantoren schoon te maken. Bijzonder is dat ze dit niet doet; haar droombaan is operatiekamers schoonmaken. En daar gaat ze voor! Ayla: “Ik kijk altijd ziekenhuisseries op tv. Ik vind OK’s gewoon interessant. Ik maak nu de buitenkant van de OK schoon. Ik wil straks ook de binnenkant schoonmaken. Het gaat wel moeite kosten om met de drukte om te gaan, want een OK schoonmaken is heel moeilijk werk. Maar ik kan dat.” Man Chun: “Ze weet dat, wanneer ze betaald OK’s schoon wil maken, ze meer moet leren. Er zijn meer handelingen in een OK en OK’s moeten binnen een bepaalde tijd helemaal gedesinfecteerd worden. Ayla kiest ervoor om in plaats van de makkelijke weg te nemen, voor de lange termijn te gaan."

Momenteel werkt Ayla met buddy Lenny. Lenny geeft Ayla opdrachten die zij uitvoert, Ayla: “Het is prettig om Lenny erbij te hebben. Zij vertelt me wat ik moet doen. Als ik zelf wat moet doen weet ik niet wat. Ik weet wel hoe het moet maar gewoon niet wat. We doen alles samen. Dat is fijn.

Praktijkroute

Ayla is een goed voorbeeld van de praktijkroute die medewerkers lopen om tot een juiste loonwaarde te komen. De verwachting is dat Ayla voor schoonmaak op de OK een loonwaarde krijgt van dertig procent. Over de praktijkroute: je begint met het leren in de praktijk met behoud van uitkering. In principe volgt na een half jaar de loonwaardemeting. Na een jaar wordt er een nieuwe meting uitgevoerd.  

Het verhaal van Ayla is onderdeel van Asito’s witboek 2.0: Iedereen doet mee. Dit witboek is een bundeling van verhalen over inclusief ondernemen. Je kunt het witboek hier downloaden

Auteur
Asito