Terug naar overzicht

Inclusiviteit

1 minuut leestijd

Taal is geen taboe

In januari 2015 heeft Asito het Taalakkoord getekend met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee belooft Asito zich aan de doelstelling te houden om taalvaardigheid voor iedereen bereikbaar te maken en het taboe rondom laaggeletterdheid te doorbreken. Hans van Leeuwen, HR-directeur van Asito: “Bij Asito werken mensen van meer dan 100 nationaliteiten. Voor hen is het beheersen van de Nederlandse taal niet alleen essentieel om hun werk goed te kunnen doen, maar ook om succesvol te kunnen zijn in de Nederlandse samenleving. Dit geldt ook voor Nederlandse Asitomedewerkers.”
Hansvanleeuwen
“De leerlingen leren zelf allerlei zaken te regelen, om het dagelijks leven wat makkelijker te maken."

Bij Asito kunnen alle medewerkers een taaltraject doorlopen. Medewerkers die beginnen aan een taaltraject worden aan de hand van een niveaubepaling ingedeeld in verschillende groepen. Iedere groep heeft lessen op basis van het niveau van de groep. De lesstof is gelinkt aan de praktijk en aan Asito’s praktijk. Alle vier de aspecten van taal komen tijdens de lessen aan bod, luisteren; spreken; lezen; en schrijven. Diana Krebbexk: “De leerlingen leren zelf allerlei zaken te regelen, om het dagelijks leven wat makkelijker te maken. Ze begrijpen opdrachten beter, zijn beter verstaanbaar op werk, maar ook bij de dokter of bij de bank. Daardoor vergroot de taalopleiding de maatschappelijke positie en het zelfvertrouwen van deelnemers.”

Geen taboe

Op laaggeletterdheid rust een taboe. Asito wil dit taboe doorbreken door: één medewerkers te helpen; en twee door het meer bespreekbaar te maken. Asito hoopt met de taalopleiding de beheersing van de Nederlandse taal en het zelfvertrouwen van medewerkers te vergroten, zodat communiceren zowel op de werkvloer als privé makkelijker is.