Terug naar overzicht

Inclusiviteit

2 minuten leestijd

Zes statushouders aan de slag bij DroomParken

In samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer, Werkgeversservicepunt, taalaanbieders, Asito en DroomParken zijn zes statushouders begonnen met een werkervaringsplaats bij Asito.

17%201116%20droomparken%20buitenhuizen%20overview

Een project met statushouders kan alleen worden opgezet in nauwe samenwerking met alle partijen. Linda Willems, personeelsmanager Asito: “Statushouders ontvangen een bijstandsuitkering van de gemeente en volgen een inburgeringscursus bij een taalaanbieder naar keuze. Naast de inburgeringscursus kunnen ze werkervaring op doen. Samen met de Gemeente Haarlemmermeer zijn we gaan kijken hoe we statushouders kunnen inzetten op één van de bungalowparken die wij schoonmaken.” Geneviève Brewster, Accountmanager Statushouders Gemeente Haarlemmermeer: “Het is voor ons erg belangrijk dat statushouders naast hun inburgeringscursus ergens werkervaring op kunnen doen. Door tijdens hun inburgeringscursus al te werken leren ze de Nederlandse taal sneller begrijpen, kunnen ze alvast wennen aan het werktempo en hoe werken in Nederland werkt, doen ze sociale contacten op en is de kans op een baan groter wanneer ze hiervoor in aanmerking komen.” 

DroomParken Buitenhuizen

De statushouders zijn begonnen op DroomParken Buitenhuizen, Alexandra is als projectleider vanuit Asito betrokken bij het begeleiden van de statushouders. “Het is momenteel nog erg veel handen-en-voetenwerk. De kennis van de Nederlandse taal is nog niet zo goed. Daarnaast moeten ze nog erg wennen aan het werktempo. Ik heb er vertrouwen in dat ze dit snel zullen oppakken. Doordat ze nu al de kans krijgen hieraan te wennen hebben ze straks wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen meer mogelijkheden tot het vinden van een fulltimebaan. Misschien wel bij Asito!

Toekomst

Asito, Gemeente Haarlemmermeer en één van de  taalaanbieders hebben plannen om samen te zitten om te kijken hoe de samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Armin Jansen, Accountmanager Gemeente Haarlemmermeer: “We kunnen dit project niet realiseren zonder goede samenwerking tussen alle partijen. Momenteel loopt veel van de communicatie nog tussen ons en Asito en ons en taalaanbieders en statushouders. We gaan kijken hoe we gezamenlijk een echte viereenheid kunnen worden.

Goed voorbeeld doet volgen

In 2016 startten Asito, DroomParken, het Werkgeversservicepunt en de gemeente Terneuzen al een project met statushouders. Vier statushouders kregen bij Asito een werkervaringsplek om naast de inburgeringscursus werkervaring op te doen. Dit was zo succesvol dat drie van hen een contract kregen aangeboden en eentje doorstroomde naar een baan bij een ander schoonmaakbedrijf. Inmiddels is in Breskens een tweede groep gestart, en is het project ook bij DroomParken Spaarnwoude en nu dus ook bij DroomParken Buitenhuizen opgezet.

Tijdens een gesprek met de statushouders is er gesproken over welk werk statushouders in de toekomst zouden willen doen. Ze antwoorden onder andere boer, bezorger en schoonmaakkracht. Realistische dromen. Leonore Nieuwemeijer, Specialist Inclusiviteit Asito, schreef er een blog over.