Terug naar overzicht

Maatschappij

4 minuten leestijd

Cliëntparticipatie bij Dimence

Asito maakt al een aantal jaar schoon bij Dimence Groep. Eén van de aspecten die de samenwerking tussen Asito en Dimence Groep bijzonder maakt is de cliëntparticipatie. Margriet Huisken is projectleider bij Dimence Groep. Samen met eerste medewerkers Hilma, Hetty en Jos geeft zij deze participatie vorm.

17%200518%20detailpagina%20 %20dimence

In het kader van cliëntparticipatie krijgen een aantal cliënten van Dimence Groep een proefplaatsing bij Asito met behoud van uitkering. De cliënten die deelnemen, hebben een verschillend psychiatrisch ziektebeeld. Sommigen beginnen met een uurtje in de week, andere cliënten liggen al dichter bij de arbeidsmarkt en starten met twaalf á vijftien uur in de week. Speciaal voor deze doelgroep is er een proefplaatsing van zes maanden in plaats van de gebruikelijke twee. Een proefplaatsing van twee of drie maanden is voor deze doelgroep te kort. Margriet: “Gedurende de zes maanden leren deelnemers basale werknemersvaardigheden, zoals het opbouwen van een goed dag- en nachtritme. Ze leren ook schoonmaken tijdens dat halve jaar, maar dat is bijzaak. Ze leren in eerste instantie die andere dingen. Na een half jaar kunnen ze makkelijker de stap naar werk zetten.”

Begeleiding

Momenteel lopen er drie cliëntparticipaties bij Asito, onder andere Anilja. Anilja heeft veel structuur en duidelijkheid nodig. Margriet: “Wanneer je investeert in structuur en duidelijkheid scheelt dat voor de cliënt een onrustig gevoel, onnodige vragen en soms zelfs afhaken. Als wij dit goed doen, dan geeft dat rust. Door onze begeleiding kan een cliënt beter wennen aan het arbeidsproces.” Jos: “Na elke taak meldt Anilja zich voor een nieuwe taak. Daar gaat tijd in zitten, maar het geeft Anilja rust.”

Het kost tijd om met deze medewerkers te werken. Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. De cliënten hebben veel begeleiding nodig. Waar je een doorsnee medewerker iets twee keer uitlegt, kan het voorkomen dat je cliënten iets tien keer uit moet leggen. Ook moeten ze weten waar je bent en moet je altijd klaarstaan om even te helpen, dingen uit te leggen of even te luisteren. Mocht de eerste contactpersoon naar een andere locatie gaan dan moet je dat ook even aangeven. Omdat de deelnemers vaak weinig zelfvertrouwen hebben, ben je ook bezig met complimenteren en bevestigen. Je hebt een oplettende rol, je moet in de gaten houden of het goed gaat met de medewerker en indien nodig, ergens bij helpen. Daarnaast heb je contact met de behandelaar, de uitkeringsinstantie en met de cliënt. Margriet: “Het zijn kleine dingen, die allemaal bij elkaar veel tijd kosten.”

Directe schoonmaakcollega’s moeten ook met de situatie om kunnen gaan, geduld tonen en snappen waarom deze medewerker minder taken uitvoert in dezelfde tijdsperiode.

Energie

Ondanks dat het tijd kost, levert het energie op. Zowel Margriet, Hettie, Hilma en Jos geven aan dat cliëntparticipatie bijdraagt aan hun werkgeluk. Jos: “Ik ben zelf via het UWV bij Asito terecht gekomen. Het was moeilijk om aan een baan te komen omdat ik al op leeftijd ben. Ik kreeg een mooie kans. Ons werk is mooi en onvoorspelbaar. We staan elke dag voor een andere uitdaging.” Hettie: “De cliëntparticipatie is echt meerwaarde. Het is zo mooi om mensen te zien groeien en opbloeien.” Margriet: “Als ik dit er morgen niet meer bij mag doen, dan ga ik op zoek naar een andere baan.”

Uitstroom

In sommige gevallen stromen de cliënten uit naar een baan bij Asito. Mark werkt bij de Dimence Groep in Almelo. Hij heeft na zijn proefplaatsing een contract gekregen. Jos: “Mark werkte eerder bij een bedrijf met elke dag dezelfde taken. Dat werkte niet voor hem. Híer komt hij echt los, heeft het naar zijn zin. Hij was erg stil toen hij begon.” Hettie: “Je ziet hem echt opbloeien. Dat is mooi.”

Uitdagingen

Het gaat niet altijd even goed. Hettie: “Monique had zes maanden een participatieplek. En dat ging goed. Ze kwam op tijd en heeft haar diploma gehaald. Na de proefplaatsing is ze bij ons aan het werk gegaan voor tien tot vijftien uur. Ze ging er echter financieel niet op vooruit. Dus ze is gestopt. Ze had het gevoel dat ze voor niets kwam. Dat is niet zo, maar zo denkt ze dan.” Margriet vult aan: “Monique was de eerste participant die bij ons een contract kreeg. Nu valt ze weer terug in een isolement. Doordat ze gaat werken verliest ze een deel van haar vergoedingen. Financieel gezien gaat ze er dus op achteruit. Huilend heeft ze ontslag genomen. Dat is echt moeilijk om te zien.”

Voor sommige cliënten is het nut van een proefplaatsing moeilijk te begrijpen. Ze willen direct een contract krijgen zonder de proefplaatsing. Hettie: “We hebben hier één jongen die heel graag wil werken. Hij wil echter gelijk volledig betaald krijgen. Hij heeft het gevoel dat hij vanwege de proefplaatsing gratis moet werken.” Omdat de deelnemer zijn uitkering behoudt tijdens de proefplaatsing is het voor Asito mogelijk om meer begeleiding te bieden. Deelnemers hebben rustig de tijd om te wennen aan het werknemerschap. En beide partijen kunnen tijdens de proefplaatsing kijken of er een match is. Mochten ze na de proefplaatsing uitstromen naar een baan bij Asito dan komt de proeftijd te vervallen.