Terug naar overzicht

Maatschappij

2 minuten leestijd

Doorstromen in samenleving

Het doorstroomtraject is bedoeld voor statushouders die zijn begonnen met de inburgering bij één van de drie samenwerkende taalaanbieders. Leonore Nieuwmeijer, Specialist Inclusiviteit Asito: “Asito wil geen eindstation zijn in werk. Wij willen een opstap bieden naar meedoen in Nederland, meedoen in de samenleving, meedoen in de maatschappij.”
17%200519%20detailpagina%20 %20doorstroomtraject

Het traject wordt aangeboden in de vorm van een werkervaringsplaats en bestaat uit vier onderdelen:

  • Taalstage: Deelnemers aan een inburgeringstraject krijgen een werkervaringsplaats tijdens de periode waarin zij zich ontwikkelen van taalniveau A2 naar taalniveau B1.
  • Werkervaringsplaats: Deelnemers krijgen een Basisvakopleiding Schoonmaak gedurende de werkervaringsplaats en er wordt gekeken naar een passende opleiding.
  • Werk en studie: Deelnemers krijgen na hun werkervaringsplaats een dienstverband bij Asito. Gedurende achttien maanden kunnen zij een deeltijd opleiding op mbo-niveau volgen.
  • Arbeidsmarkt: Deelnemers ontvangen een aansluiting van en begeleiding naar de arbeidsmarkt via gemeenten en samenwerkingspartners van Asito.

Voordat statushouders aan het doorstroomtraject deelnemen, wordt gekeken of het traject voor de persoon haalbaar is. Op basis van het opleidingsniveau; werk- en denkniveau in het land van herkomst; competenties; en huidige leefsituatie in Nederland wordt een inschatting gemaakt. Zodra de statushouder taalniveau A2 heeft bereikt kan hij beginnen met het doorstroomtraject. Leonore: “Een vluchteling komt hier met een traumatische ervaring in het kwadraat. Wij kunnen het persoonlijke leed niet wegnemen. Wij kunnen echter wel energie op professioneel vlak geven.”

Voordeel voor de statushouder is dat indien hij straks klaar is met zijn éénjarige opleiding hij naast een diploma of certificaat ook recente werkervaring heeft. De medewerker beschikt over werknemersvaardigheden en bouwt een sociaal netwerk op. Tevens is de medewerker in staat zijn taalvaardigheden verder te ontwikkelen door sociale contacten.

Taalstage

Taalaanbieders inventariseren wie in aanmerking komt voor het doorstroomtraject. Zodra de statushouder taalniveau A2 heeft kan hij deelnemen aan het project. Tijdens de werkervaringsplaats wordt gekeken naar de kwaliteiten van de medewerker die noodzakelijk zijn om gedurende langere tijd werk en studie te kunnen combineren. De direct leidinggevende zal vooral letten op zaken als zelfredzaamheid, zelfsturend, doorzettingsvermogen, leergierigheid en leerbaarheid. Stap één is ook een mogelijkheid om te kijken of werk en studie (in dit geval de inburgeringscursus) voor de statushouder haalbaar is.

Werkervaringsplaats

Tijdens stap twee wordt er samen met de deelnemer, de arbeidsmarktregio en de gemeente gekeken naar een passende opleiding voor de statushouder. Ondertussen krijgt de deelnemer de mogelijkheid tot het behalen van het Basisvakdiploma Schoonmaak. In deze stap wordt ook de aanmelding voor de opleiding en de afhandeling van de noodzakelijke documenten door de gemeente en statushouder geregeld.

Werk en studie

Wanneer de statushouder het inburgeringsdiploma gehaald heeft kan hij verder met stap drie. De statushouder wordt medewerker van Asito. Gedurende achttien maanden begeleidt Asito de medewerker in de periode van werk en studie. Er zal actief op gestuurd worden deze combinatie tot een goed einde te brengen. Tevens wordt gekeken of bij de inzet rekening gehouden kan worden met examenperiodes.

Arbeidsmarkt

De deelnemer kan doorstromen naar een passende baan. Asito werkt op dit moment aan het open uitbouwen van haar netwerk met ketenpartners om de doorstroom naar passende banen vorm te geven. Hierbij wordt nauw samengewerkt met o.a. Locus Netwerk en de AWVN.