Terug naar overzicht

Maatschappij

3 minuten leestijd

Praktijk Veilig Handelen Stations: hoe gaat het één jaar later?

Elke Asito schoonmaakkracht die op een NS Station werkt, moet een Basisveiligheidsdiploma hebben. Een grote groep medewerkers lukt het niet dit examen te halen, ondanks dat ze goed op de hoogte zijn van én handelen naar een veilige werkwijze op het station. Voor deze groep schoonmaakkrachten is een jaar geleden een alternatieve training ontwikkeld; Praktijk Veilig Handelen Stations. Waarom is Asito hiermee gestart? En hoe gaat het één jaar later met de opleiding? Wido Haver, vestigingsmanager Stationsreiniging bij Asito legt het uit.

Asito maakt circa 85% van alle stations in Nederland schoon. Schoonmaken op stations vraagt om specifieke eisen op het gebied van veiligheid. Zo dient er rekening gehouden te worden met aspecten als werken op hoogte en veiligheidszones rondom het spoor. Om de veiligheid van alle schoonmaakkrachten te waarborgen hebben Asito en RailCenter de handen in een geslagen! Ruim een jaar geleden hebben zij – in overleg met NS Stations en ProRail - de opleiding Praktijk Veilig Handelen Stations (PVHS) ontwikkeld. De opleiding sluit perfect aan bij situaties die op het station voorkomen en is visueel en praktisch opgezet. 

Waarom een eigen opleidingstraject?

De PVHS-opleiding zorgt ervoor dat het veiligheidsbewustzijn van de schoonmaakkrachten op stations vergroot wordt. De algemene VCA-certificering, die voorheen vereist was, bevat een aantal onderwerpen die niet relevant zijn voor schoonmaakkrachten. Zo vertelt Wido: “We merkten dat bepaalde veiligheidsaspecten in het VCA, zoals veiligheid rondom werken met hijsmachines, niet van toepassing zijn bij de stationsreiniging. Voor een deel van onze schoonmaakkrachten leverde het behalen van deze certificering onnodige stress en spanning op.” Met de PVHS-opleiding wordt het veiligheidsbewustzijn op stations vergroot, juist door specifieke situaties te behandelen waarbij de relevante onderwerpen uit de VCA zijn behouden. Wido: “Onze schoonmaakkrachten kennen nu niet alleen de veiligheidseisen, ze weten ook waarom deze er zijn. Het nieuwe opleidingstraject zorgt hiermee voor een win-win situatie voor zowel Asito als NS Stations.” Het eerste jaar hebben 108 van de 500 schoonmaakkrachten op de stations het opleidingstraject gevolgd en succesvol afgerond.

Kwaliteit gegarandeerd

Om de kwaliteit van de PHVS-opleiding te garanderen wordt de opleiding in kleine groepjes van vier tot zes personen verzorgd. Tijdens de opleidingsochtend start de opleider van Asito met een interactieve presentatie, waarbij diverse veiligheidsonderwerpen behandeld worden. Vervolgens gaan de cursisten in praktijk aan de slag, waarbij er diverse veiligheidssituaties in praktijk nagebootst worden. Gedurende de PHVS-opleiding is tevens een beoordelaar van Asito aanwezig. Wido: “Het doel van de opleider en beoordelaar is dat er voor iedereen aandacht is tijdens de opleiding. De beoordelaar houdt direct in de gaten of de deelnemers beschikken over de juiste skills.” Daarnaast wordt er veel tijd vrij gemaakt om te spreken over praktijkvoorbeelden. Dit biedt herkenbaarheid voor schoonmaakkrachten. Wido: “We zien dat onze schoonmaakkrachten het leuk vinden dat er tijd wordt gemaakt om praktijkervaringen te delen. Hierdoor zien ze de noodzaak van de opleiding in.” Aan het einde van de opleidingsochtend bepalen de beoordelaar en opleider aan de hand van praktische vaardigheden of de cursisten wel of niet geslaagd zijn.

Veiligheid in 2020

Maar niet alleen tijdens de opleiding wordt er stil gestaan bij de veiligheidseisen van stationsreiniging. Zo wordt er twaalf keer per jaar een toolbox-meeting georganiseerd, waarbij de veiligheidsaspecten opnieuw behandeld worden. Daarbij staat ook de verplichte Taak Eigen Veiligheid (TEV) Instructie jaarlijks op de agenda. De beoordelaars, die tevens medewerkers kwaliteit en beleving bij Asito zijn, zorgen er bovendien voor dat de veiligheid continu in de gaten wordt gehouden. Wido: “Bij Asito staat veiligheid op nummer één. Daarom onderzoeken wij in 2020 ook diverse initiatieven om het zowel voor medewerkers als reizigers veiliger te maken!"

Asito kijkt verder!

Samen de veiligheidscultuur in jouw organisatie verbeteren? We kijken graag samen met klanten naar verbetermogelijkheden op het gebied van veiligheid. Neem contact op met Erika Boonstra, Adviseur KAM en Veiligheidskunde bij Asito. Zij praat hier graag over verder!