Terug naar overzicht

Partnership

1 minuut leestijd

De Code ...voor wie?

​De Code Verantwoordelijk Marktgedrag (‘de Code’) is opgesteld door een samenwerking van opdrachtgevers en opdrachtnemers als set van afspraken waaraan een goede samenwerking moet voldoen. Er staan richtlijnen in over transparantie, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheden en sociale aspecten. Richtlijnen waar alle partijen in de branche zich aan dienen te houden. Remko Stolk, directielid bij Asito, ziet ontwikkelingen en kansen.

‘In steeds meer aanbestedingen vinden we de Code terug. De Code krijgt steeds meer aanzien als instrument dat helpt de balans te vinden tussen sociale en economische belangen. De belangen van met name de schoonmaakkrachten zijn gediend met een opdrachtgever en opdrachtnemer die de Code omarmen en samen die balans zoeken. De kracht zit in het woord samen. Samen zoeken naar de balans in belangen betekent dat beide partijen er beter van worden. De Code is geen beschermingsmiddel voor schoonmaakkrachten, het is een instrument dat voor alle partijen winst kan realiseren. Betere kwaliteit, meer tevreden mensen, rust, samenwerking. Maar dat kan dus alleen als er een samenwerking ontstaat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.’

‘Daarom is het zo jammer dat er bij de ruim 800 ondertekenaars van de Code relatief slechts een handjevol opdrachtgevers zit. Daar zou ik graag verandering in zien. Het zou zo moeten zijn dat bij een nieuwe samenwerking niet alleen het schoonmaakcontract, maar ook de Code gezamenlijk ondertekend wordt.’

‘Uit gesprekken hoor ik terug dat sommige klanten de Code als iets van de schoonmaakbedrijven zien. Ze willen wel dat de schoonmaakbedrijven de Code ondertekenen, maar doen dit zelf niet. Ze zien dan niet de meerwaarde voor hun eigen organisatie. Of ze zijn bang dat de Code wordt gebruikt als stok om mee te slaan. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. De Code wil opdrachtgevers juist helpen om beter aan te besteden. Alleen als partijen opzettelijk onwenselijke dingen vragen, komt de Code commissie in actie om dit te corrigeren.'

'Ik roep alle opdrachtgevers op om samen met ons de Code te ondertekenen. Ik ben er van overtuigd dat alle partijen hier garen bij spinnen.’