Terug naar overzicht

Partnership

5 minuten leestijd

De werksetting

De Werksetting, onderdeel van het project ‘Leren en werken bij Asito’, is een samenwerking tussen het Werkgeversservicepunt (WSP) in Den Haag en Asito. Deelnemers aan de Werksetting krijgen een leerwerkplek aangeboden voor drie maanden om werknemersvaardigheden en vakvaardigheden op te doen.

Tijdens de Werksetting worden mensen begeleid die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zodat ze terug kunnen stromen in het arbeidsproces. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld lange tijd in de bijstandsuitkering hebben gezeten. WSP heeft diverse projecten bij verschillende bedrijven. Asito is daar een van. Peggy Borstlap, Projectmanager Werkgeversservicepunt Den Haag: “Iedereen telt mee. Door samen te werken met ondernemers en door het ontwikkelen van een werksetting komen kandidaten in contact met bedrijven, kunnen zij werkervaring opdoen en wordt de kans op duurzaam werk vergroot. Het effect is minder mensen in de bijstand.”

De Werksetting en Asito

WSP selecteert een aantal keer per jaar zestien kandidaten voor Asito. Deze kandidaten komen voor een bijeenkomst bij elkaar. Hierna volgt een persoonlijk gesprek. Per keer nemen de acht meest geschikte kandidaten uiteindelijk deel aan de Werksetting. Ze mogen twaalf weken bij Asito ervaring opdoen voor ten minste 12,5 uur per week. Participant: “Ik zit nu ruim twee maanden op de Werksetting voor Asito. Ik zit al anderhalf jaar in de bijstand. Ik had het meeste moeite met het werktempo. Ik werk vier uur per dag, dat was erg zwaar in het begin. Nu gaat het prima! Wat ik vooral fijn vind is de begeleiding die ik krijg en de gesprekken. Ze nemen echt de tijd voor je.”

Trainingen

Kandidaten krijgen tijdens de twaalf weken zo veel mogelijk begeleiding om werknemersvaardigheden op te doen, zoals wennen aan een werkritme en op tijd komen. Daarnaast krijgen deelnemers allemaal een Basisvakdiploma Schoonmaak; een Communicatieworkshop; een workshop Werknemersvaardigheden en een workshop Verzuim. Eventueel wordt er met de kandidaat gewerkt aan een taalophoging. Het Werkgeversservicepunt financiert de Werksetting. Ook financiert zij voor alle participanten de Basisvakopleiding Schoonmaak. Asito faciliteert de trainingen. Tijdens de workshops leren kandidaten over non-verbale communicatie; voor jezelf opkomen; nee zeggen; omgaan met klachten; het belang van op tijd komen; en wordt stil gestaan bij verantwoordelijkheden van de werknemer. Peggy: “Dit project financiert de opleiding omdat de Werkgelegenheidsprojecten een prachtig middel zijn om kandidaten te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dit betekent uiteindelijk ook een besparing op de uitkering. De deelnemers zijn na het traject niet meer afhankelijk van hun uitkering, verdienen hun eigen geld. En dat levert ons geld op. Van dat geld betalen we het vakdiploma.” 

Peggy Borstlap, Projectmanager Werkgeversservicepunt Den Haag

Tessa Agterberg, Personeelsmanager Asito: “De groep die instroomt krijgt begeleiding van onze objectleider Rehman en collega’s. Hoe gaat dat dan, dat werk? Hoe kom ik op tijd? Hoe presteer ik onder werkdruk? Hoe ga ik om met collega’s? Hoe ga ik om met pandgebruikers? Het wordt allemaal behandeld in die drie maanden. Dit lijken vanzelfsprekendheden, maar dat is lang niet altijd het geval als je al lange tijd geen werkritme meer hebt gehad.”

Uitstroom

Asito en WSP hebben afspraken gemaakt over de uitstroom van kandidaten. Tessa: “Na afloop van de drie maanden wordt er gekeken hoe het traject gelopen is en of de diploma’s zijn behaald. Heb je vaardigheden opgedaan? Als het goed gelopen is dan kijken we of er een plek is bij Asito, misschien bij deze locatie, misschien op een andere locatie. Kan dat niet? Dan kijken we wat voor reden dat heeft en dat koppelen we terug zodat mensen verder kunnen met hun ontwikkeling. We bieden vier of vijf deelnemers per sessie een baan aan, dat komt neer op ongeveer zeventig procent.” Kandidaten krijgen een contract van zes maanden aangeboden, voor minimaal 12,5 uur in de week. In deze zes maanden kunnen mensen laten zien dat ze het geleerde kunnen volhouden en echt klaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Aanvullend

De inzet van de kandidaten is ‘boventallig’ op de reguliere werkzaamheden van de deelnemende bedrijven. Zolang de kandidaat nog een uitkering heeft, dat is gedurende de periode van de werksetting, werkt de kandidaat aanvullend op de vaste medewerker. De deelnemers draaien geen diensten zelfstandig. Peggy: “Zo is de periode van de werksetting altijd additioneel, dit om verdringing te voorkomen.” 

Voordelen projectmatig werken voor WSP

  • Opdoen van werknemersvaardigheden, vakvaardigheden
  • Begeleiding op de werkvloer
  • Vergroten van het zelfvertrouwen voor deelnemers met grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • Mogelijkheid om een vakdiploma te halen
  • Baangarantie

In elk project zit een werksetting, (periode van leren met behoud van uitkering), maar in alle projecten en dus ook dit project zit een baangarantie van minimaal tien tot vijftien kandidaten op jaarbasis. De deelnemers uit de Werksetting ontvangen allemaal een uitkering. Door ze in het traject van de werksetting in te laten stromen krijgen de deelnemers werkervaring, een basisvakdiploma schoonmaken en maken ze kans op een contract bij Asito. Dit houdt in dat een deel van de deelnemers na het traject geen uitkering meer hoeft te ontvangen.

Voordelen van de Werksetting voor Asito

Asito wil voor dit project van alle deelnemers de afstand tot de arbeidsmarkt wegnemen. Daarnaast wil Asito zeventig procent van de deelnemers aan het project een baan aanbieden. De mensen die een contract aangeboden krijgen zijn gemotiveerde medewerkers. Nieuwe collega’s die al twaalf weken bij Asito gewerkt hebben en dus bekend zijn met Asito’s manier van werken. Daarnaast hebben ze allemaal al het Basisvakdiploma Schoonmaak op zak.