Terug naar overzicht

Partnership

1 minuut leestijd

Gouden Partnership

De gemeente Enschede en schoonmaak-organisatie Asito hebben het Gouden Partnership afgesloten. In dit partnership wordt een gezamenlijke toekomstvisie op de MVO pijlers People, Planet en Profit vastgelegd. Het aangaan van het Gouden Partnership geldt als startpunt voor verdergaande samenwerking op deze thema’s. Wethouder Duurzaamheid Eelco Eerenberg en algemeen directeur van Asito Charles Vinke ondertekenden het partnership op het stadhuis van Enschede.

Charles Vinke: ‘Er bestaat al langer een vruchtbare samenwerking tussen Asito en de gemeente Enschede, onder andere op het gebied van Social Return. Met het aangaan van dit partnership laten beide partijen zien deze samenwerking te waarderen en nog meer inspanningen te willen leveren om volgende stappen te zetten. Eén van de eerste concrete acties is dat we op de panden van de gemeente Enschede gaan werken met onze nieuwe schoonmaakmethode ‘Asito Element’, een methode die niet alleen onschadelijk is voor het milieu, maar ook minder fysieke belasting met zich meebrengt voor de schoonmaakkrachten. Daarnaast wordt er overdag schoongemaakt, waardoor er meer contact is tussen de schoonmaakkrachten en de medewerkers van de gemeente en tevens een energiebesparing wordt gerealiseerd. Verder is er veel aandacht voor afvalscheiding. Ook blijven we mogelijkheden zoeken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven bij Asito.’

Wethouder Eelco Eerenberg: ‘Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema net als het laten meedoen van iedereen aan de maatschappij. We hebben als gemeente een voorbeeldfunctie en zijn dan ook blij met partners als Asito. Zowel vanwege de hoge inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als vanwege hun aandacht voor het milieu. We hebben een bewuste keuze gemaakt voor dagschoonmaak.'