Terug naar overzicht

Partnership

5 minuten leestijd

Succesvolle pilot met statushouders herhaald

Na een succesvolle pilot vorig jaar, is een tweede groep statushouders aan de slag gegaan bij DroomParken Schoneveld. Dit kan worden gerealiseerd door een samenwerking tussen DroomParken, de gemeente Terneuzen, het Werk Service Punt (WSP) en Asito. “Om dit project te laten slagen moeten alle neuzen dezelfde kant op.” Aldus Nelleke de Hullu van het WSP.
17%200523%20detailpagina%20 %20statushouders

In April 2016 is de eerste groep statushouders gestart op DroomPark Schoneveld. Parallel aan hun inburgeringscursus konden vier mensen via Asito werkervaring opdoen. Drie van hen hebben maandag een contract aangeboden gekregen bij Asito, zij worden nu gezien als ambassadeurs. De vierde is doorgestroomd naar een baan bij een ander schoonmaakbedrijf. In 2017 biedt Asito een nieuwe groep de kans om gedurende het zomerseizoen werkervaring op te doen. 

Maandag 6 maart zijn er vier nieuwe statushouders gestart, vrijdag 10 maart is er een tweede nieuwe groep van vier statushouders gestart. Laura Goris, Vestigingsmanager Asito: “Het is gaaf om kansen te kunnen bieden aan mensen die zo gedreven zijn om een vak te leren. Mede door de nauwe samenwerking met alle partijen is het een succesvol project.” Salombongo Kasereka is één van de deelnemende statushouders: Werken is goed, thuis blijven is niet goed; iedereen moet werken. Nederland gaat verder dat willen wij ook. Wij willen werken op een juiste manier. Wanneer je veel thuis bent ben je ook heel veel aan het denken. School is leuk en leerzaam.”

De gemeente Terneuzen wil statushouders al tijdens hun inburgering kennis laten maken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Wanneer er een mogelijkheid is om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt hoeven zij niet te wachten tot ze klaar zijn met hun inburgeringscursus. Valeska Platteeuw, Re-integratieconsulente bij de gemeente Terneuzen: “Samen met mijn collega Nelleke heb ik de mogelijkheden besproken. Nelleke heeft contacten met veel werkgevers en wist dat Asito personeel nodig had Zo is het project gestart.”

Samenwerking

Het WSP en Asito brengen de vacature in beeld, de gemeente maakt een selectie van geschikte statushouders. Twee weken voor de start van het project geeft Asito een presentatie over het bedrijf en het aangeboden werk. Tonia Los-Withaar, voorwerker Asito, voert individuele gesprekken met de kandidaten om te kijken of het klikt en of ze geschikt zijn om deel te nemen aan het project. In totaal starten er dit jaar elf statushouders bij DroomPark Schoneveld. Vanaf het moment van starten trekken Tonia en de jobcoach van het WSP de kar. Jobcoach Laura Doens begeleidt de mensen waar nodig bij hun werkzaamheden en is de schakel tussen de samenwerkende partijen.

Gewenningsperiode

Uit de pilot van vorig jaar is gebleken dat er meer tijd gaat zitten in het inwerken van de statushouders, onder meer door taalproblematiek. De keuze is gemaakt om, anders dan vorig jaar, eerder te starten; wanneer het nog relatief rustig is op het park. Een ander ding is vervoer; de meeste deelnemers wonen in Terneuzen, met de bus zou de reis anderhalf uur duren. Al vrij snel is Asito begonnen met het ophalen van alle deelnemers.

Het mooiste is dat dit jaar de statushouders van vorig jaar een contract hebben gekregen en actief gaan helpen bij het inwerken van hun collega’s. De ambassadeurs gaan onder andere helpen met vertalen, dingen voor doen, helpen met de Nederlandse taal en helpen met de omgang tussen werkgever en werknemer. Daarnaast zijn ze een vertrouwd gezicht.

Ook voor DroomPark Schoneveld was het vorig jaar best spannend. Eddie de Smit, Parkmanager DroomPark Schoneveld: “Het was een beetje wennen in het begin, voor iedereen. Maar we zijn positief verrast. In het begin was de taal een beetje lastig, sommige statushouders konden nog niet fietsen en een aantal chaleteigenaren had wat bedenkingen. Inmiddels is iedereen positief.” An de Theije, Objectleider Asito, voegt toe: “Ook sommige van onze mensen vonden het spannend om samen te gaan werken met statushouders. Dat gevoel verdween als sneeuw voor de zon. De dames stonden te popelen om met de mannen aan de slag te gaan. Iedere ochtend was het weer een feest om te kijken met wie ze waren ingedeeld.

Beweegredenen

Asito had meerdere redenen om mee te doen aan het project. Het bedrijf is actief bezig met inclusief ondernemen. An geeft aan dat dat niet de enige reden is geweest om dit project te starten: “Toen de gemeente en het WSP hier mee kwamen dachten we: We gaan ervoor!. Zo kunnen we mooi een steentje bijdragen aan inclusiviteit, bovendien is het elk jaar zoeken naar goed personeel. Dit is een mooie kans om dat probleem op te lossen. Het was een schitterende periode. Er is een heel hecht trots team ontstaan. We hebben de kwaliteit echt zien stijgen. De statushouders doen het super goed, ze gaan 100% voor hun werk.” Laura: “De uitdaging van personeel vinden versus mensen die heel graag willen maar nog moeten leren is een uitgelezen kans. Mensen ontwikkelen door middel van een werkervaringsplaats in combinatie met het geven van een vakopleiding geeft een goed gevoel als het gaat om inclusief ondernemen.”

Valeska geeft aan: “Door dit project kunnen de statushouders eerder in hun eigen levensonderhoud voorzien en integreren ze in de Nederlandse maatschappij. Door hun goede inzet hebben ze het project laten slagen en is er dit jaar weer een kans voor een nieuwe groep."

Zonder Droomparken was dit project niet gelukt. Zij stellen de ruimten beschikbaar en geven het vertrouwen om dit project op hun terrein te testen. Eddie: “Er zijn al zoveel negatieve verhalen over vluchtelingen en statushouders. Iedereen verdient een kans. Bovendien wisten wij dat ze goed door Asito worden begeleid, we hadden er vertrouwen in dat het goed zou gaan.”

Auteur
Asito