Terug naar overzicht

Partnership

2 minuten leestijd

Zuyd Hogeschool en Asito zetten “the next step”

Zuyd Hogeschool heeft het contract met Asito voor vier jaar met mogelijk vier optiejaren verlengd. Asito neemt opnieuw de schoonmaakdiensten van alle faculteiten van Zuyd Hogeschool op zich. Op 1 september is het nieuwe contract gestart. Daarnaast is ook de opdracht voor glazenbewassing Asito gegund. Per 1 januari start Asito hiermee bij Zuyd Hogeschool. Özgür Yazar, vestigingsmanager bij Asito, vertelt trots over de nieuwe ontwikkelingen: “Nu de basis van onze samenwerking de afgelopen jaren is gelegd, is het tijd voor the next step!”Gebruikelijke interviews niet nodig
Asito scoorde tijdens de gunning hoog op de verschillende kwalitatieve aspecten. Zo hoog dat de ingeplande interviewronde – die onderdeel was van de aanbestedingsprocedure - niet nodig was. De kwalitatieve aspecten van de gunning werden beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Zuyd Hogeschool beoordeelde aspecten zoals invulling van de werkzaamheden, risico’s en kansen, kwaliteitsborging en de inzet van medewerkers op het gebied van social return. Özgür: “Toen alle punten bij elkaar opgeteld waren bleek het verschil met de andere inschrijvers zo groot te zijn dat interviews niet meer nodig waren. Een prestatie waar we trots op zijn!”

Datzelfde is ook gebeurd bij de gunning van de opdracht van de glazenbewassing. De afgelopen vier jaar heeft Asito hiervoor een coördinerende rol op zich genomen. Frank Ernst, bidmanager bij Asito licht toe: “De kennis die we de afgelopen jaren met betrekking tot de gebouwen hebben opgedaan, hebben we dankbaar gebruikt tijdens beide inschrijvingen. Zo heeft Zuyd Hogeschool een aantal moeilijk bereikbare raampartijen, met name in de binnenstad van Maastricht. In onze uitvoering hebben we hiervoor veilige en passende oplossingen gevonden waarmee we het verschil gemaakt hebben.”

The next step
Asito ziet de verlengde samenwerking met Zuyd Hogeschool als een volgende stap in de dienstverlening en de relatie. Zo vertelt Özgür: “Toen we vier jaar geleden begonnen bij Zuyd Hogeschool was ons belangrijkste doel de overeengekomen kwaliteit te leveren en daarmee het vertrouwen van de opdrachtgever en het schoonmaakteam te winnen. Daarmee is een basis gelegd voor een langdurige samenwerking. We hebben veel tijd en energie gestoken om Zuyd Hogeschool en de schoonmaakkrachten door en door te leren kennen, zodat we weten wat de behoeftes zijn.” Nu de basis is gelegd wil Asito de samenwerking optimaliseren en transformeren naar een partnerschap: The next step betekent voor ons nog actiever samenwerken. De aankomende jaren gaan we hier weer ons uiterste best voor doen. We kijken er naar uit om als schoonmaakpartner van Zuyd Hogeschool de komende acht jaren de samenwerking te perfectioneren!”

Asito maakt schoon!
Asito maakt dagelijks schoon met meer dan 10.000 medewerkers en vanuit 50 vestigingen in heel Nederland. Ook samenwerken met Asito? Neem contact op via info@asito.nl