Terug naar overzicht

Technologie

3 minuten leestijd

Omdenken

Hoe wordt een leegstaand kantoorpand weer gevuld? Normaal is dit een vraag voor gebouweigenaren. Bij de Delftse Poort, het markante gebouw vlakbij het Centraal Station van Rotterdam, ging dit net even anders.

17%200509%20detailpagina%20 %20sdt

Sinds de bouw van de Delftse Poort begin jaren negentig was het volledig in gebruik door verzekeraar Nationale Nederlanden(NN). Tot 2009 werd het pand beschouwd als het hoogste kantoorgebouw van Nederland. In 2014 nam het aantal verhuurde kantoormeters langzaam af. Eigenaar van het gebouw CBRE Dutch Office Fund gelooft in het gebouw en de locatie en wil daarom investeren in een renovatie.

Op initiatief van Asito en D&B hebben de huidige dienstverleners en huurders in de Delftse Poort meegedacht over de vraag hoe dienstverlening en beleving kan bijdragen aan een hogere bezetting. Wat kunnen de huidige gebruikers van het pand doen om het gebouw aantrekkelijk te maken voor potentiele huurders? In plaats van de pandeigenaar dachten pandgebruikers en dienstverleners van het pand na over oplossingen.

Service Design Thinking

Asito en D&B The Facility Group hebben de handen ineengeslagen. Onder externe begeleiding van Gate20Eight hebben zij een volledig verzorgde tweedaagse workshop georganiseerd. Met als doel een oplossing vinden voor het leegstandprobleem.

De workshop draaide om de methodiek Service Design Thinking (SDT). Bij SDT staan de gebruikers van het pand centraal. De gebruiker wordt als vertrekpunt genomen in deze benadering. In een praktisch en interactief proces worden issues in kaart gebracht en vertaald naar mogelijke oplossingen. Roy Tibben, Business Development Manager Asito, leidt dit project: “We hebben samen met onder andere medewerkers van de Nationale Nederlanden, Stichting ISSO, Vitam, D&B The Facility Group en Asito pandgebruikers gedefinieerd. Dus in het team zaten bijvoorbeeld schoonmaakkrachten; freelancers en beveiligers. Gezamenlijk hebben we verschillende persona’s van het pand opgesteld; de flexwerker, de ondernemer en de dienstverlener. Voor elk van deze persona’s hebben we gezamenlijk de customer journeys doorlopen om op deze manier klantbehoeften vast te stellen. Hierdoor kregen we inzicht in de belangrijkste problemen en potentiele verbeterpunten.”

Brigitte van Delft, beveiligingsmedewerker D&B The Facility Group: “Ik vind het gaaf dat we de tijd hebben genomen om goed na te denken over wat er beter zou kunnen in de Delftse Poort en ik vind dat we gezamenlijk echt hele goede en concrete ideeën hebben, super leuk!”

Workshop met betrokkenen

Op de eerste dag van deze tweedaagse workshop hebben de deelnemers gezamenlijk de werkhypothese gedefinieerd: ‘De Delftse Poort moet de plek in Rotterdam zijn voor mensen die willen werken en ontmoeten.’ Kernwoorden hierbij zijn; inspirerend, no-nonsense, compleet & toegankelijk. Heleen Elferink en Renske Jansen, Gate20eight: “We zijn samen gaan kijken naar wat de gebruikers en klanten van het pand doen. Wat denken ze en hoe voelen ze zich daarbij? En wat gaat er dan niet goed? Welke issues spelen er?”

Voor alle persona’s in het pand bleken de toegankelijkheid en de betrokkenheid het grootste issues. Tijdens de tweede dag van de workshops zijn er ideeën gegenereerd om juist deze issues aan te pakken.

Resultaten en oplossingen

De workshop bevestigde de bouwkundige problemen omtrent toegankelijkheid, bewegwijzering en faciliteiten van CBRE Dutch Office Fund.

De drie beste ideeën zijn op de laatste dag van de workshop uitgewerkt tot prototypes. Deze zijn gepresenteerd aan CBRE Dutch Office Fund. Onder de prototypes bevinden zich een vernieuwend flexconcept, een app om maximale verbinding tussen gebruikers in het pand te creëren en een web/app waarin alle basisfaciliteiten digitaal worden aangeboden. Naar aanleiding van de workshop liggen er plannen om met deze digitale middelen de toegankelijkheid en betrokkenheid binnen de Delftse Poort te vergroten.

Asito heeft de SDT methode inmiddels breed omarmd en gaat deze methode ook bij andere klanten inzetten/aanbieden.