bekijk
Vakantiewerk bij asito

Zo werken wij

Bij Asito vinden we het belangrijk dat alle collega’s zich prettig en veilig voelen op het werk en op locatie bij de klant. Daarom hebben we werkafspraken gemaakt over de manier waarop we samenwerken. Zo weten we hoe we met elkaar omgaan, hoe we gewenst gedrag kunnen stimuleren en hoe er hulp ingeschakeld kan worden. Deze werkafspraken dragen we met z'n allen uit.

Gaat iemand over jouw grens? Of zie jij dit gebeuren bij een collega?

Online solliciteren

Stap 1 - Maak dit bespreekbaar bij je leidinggevende.

Telefonisch kennismaken

Stap 2 - Kom je samen met je leidinggevende niet tot een passende oplossing? Of voel je je hier niet prettig bij? Neem dan (anoniem) contact op met een van de vertrouwenspersonen.

Eerste werkdag

Stap 3 - Bel of mail een van onze interne vertrouwenspersonen. Dit kan via 0800-0234757 of via vertrouwenspersoon@asito.nl. Bespreek je jouw situatie liever niet intern? Neem dan contact op met onze externe vertrouwenspersoon via 06 41 16 04 43 of f.tangelder@gimd.nl.

Maak kennis met de vertrouwenspersonen van Asito

Je kunt (anoniem) contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen. Alles wat met je de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Antwoord op jouw vraag

Wanneer kan ik terecht bij de vertrouwenspersonen?

Iemand is over jouw grens gegaan. Of je signaleert dit bij één van je collega’s. Een grens bereiken is voor iedereen verschillend. Er gebeurt iets of je zit in een situatie waar je je niet prettig bij voelt. Dit kunnen flauwe grapjes van collega’s zijn, kleinerend of intimiderend gedrag of zelfs discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat zijn de werkafspraken van Asito?

In de werkafspraken staat beschreven hoe we met elkaar om gaan, hoe we gewenst gedrag kunnen stimuleren en hoe er hulp ingeschakeld kan worden. Deze werkafspraken dragen we met z'n allen bij Asito uit.

Ik heb mijn situatie eerst bespreekbaar gemaakt met mijn leidinggevende. Maar we komen niet verder. Wat moet ik doen?

Als je samen niet tot een passende oplossing komt, schakel dan de hulp van een van de vertrouwenspersonen in.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon probeert samen met jou (en altijd in overleg) tot een passende oplossing van het probleem te komen. De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt jou bij de vervolgstappen. En zorgt voor de juiste nazorg.

Kun je anoniem terecht bij de vertrouwenspersoon?

Zeker. Je kunt altijd anoniem contact opnemen. Alles wat jullie onderling bespreken, valt onder geheimhoudingsplicht. En je hebt geen toestemming nodig om contact op te nemen.

In welke taal word ik geholpen door de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen spreken Nederlands en Engels

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is gedrag dat als ongewenst wordt ervaren en een ander schaadt. Dit kan direct, indirect, fysiek of verbaal zijn. Hoe de ontvanger het gedrag beleeft, bepaalt of er sprake is van ongewenst gedrag. Hieronder vallen agressie en geweld, discriminatie, pesten, intimidatie en seksuele intimidatie.

Ik ervaar ongewenst gedrag. Wat moet ik doen?

Maak het bespreekbaar bij je leidinggevende. Of lucht je hart bij iemand die je vertrouwt. Geef duidelijk je grens aan. Als jij het niet grappig vindt, is het niet grappig. Als jij het grensoverschrijdend vindt, dan gaat het over jouw grens. Jouw grens is belangrijk!

Wat kun je als leidinggevende doen rondom ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag begint vaak klein, maar kan van kwaad tot erger gaan. Als leidinggevende heb je een belangrijke voorbeeldrol. Ook kun je ongewenst gedrag klein houden. Wees daarom alert of ‘geintjes’ voor iedereen grappig zijn. Wees duidelijk als gedrag over de grens van fatsoen en respect gaat. En pak ongewenst gedrag daadkrachtig aan als het groter wordt.

Contact met de vertrouwenspersoon

Kom je er niet uit met je leidinggevende? De vertrouwenspersoon helpt jou graag. Asito heeft interne- en externe vertrouwenspersonen. Bel of mail voor directe hulp.