bekijk

Onze contactpersonen

Je kunt (anoniem) contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen. Alles wat met je de vertrouwenspersoon bespreekt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Interne contactpersonen

Inge ten Have

‘Ik ben Inge ten Have en ik ben 58 jaar. In mijn rol als interne vertrouwenspersoon maar ook alsadviseur, trainer en coach, staat de mens en organisatie centraal. Dit zit voor mij in ‘verbinding’ en in‘persoonlijke aandacht’ door goed te luisteren en te zorgen voor een veilige omgeving. Ik wil eenklankbord zijn voor de medewerkers die hulp en advies nodig hebben. Mijn uitgangspunt is dat almijn Asito collega’s zich gehoord en gezien voelen. Ik ben er voor jou!’

Rob Homan

‘Mijn naam is Rob Homan en ik ben één van de interne vertrouwenspersonen van Asito. Alsvertrouwenspersoon heb ik de wil en de verantwoordelijkheid om medewerkers van Asito teondersteunen en een veilige omgeving te creëren waarin ze zich gehoord en gerespecteerd voelen.Mijn rol kan variëren van het bieden van emotionele steun en advies tot het signaleren vanmanagement en OR over misstanden.’

Anouk van de Linde

‘Mijn naam is Anouk Ernst-Van de Linde, woonachtig in het Brabantse Drunen en op dit momenttwee jaar werkzaam bij Asito. In mijn rol als vertrouwenspersoon vind ik het erg belangrijk datmensen hun stem kunnen laten horen. Om dit te waarborgen is het belangrijk dat er een veiligeomgeving wordt gecreëerd. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.’

Jose Albring

‘Ik ben José Albring en woon samen met mijn man en twee pubers in het prachtige Oosterbeek.Naast Innovatiemanager Duurzaamheid, vervul ik ook de rol van interne vertrouwenspersoon. Eenmooie en belangrijke rol. Ik vind dat alle collega’s zich prettig en veilig moeten voelen bij Asito.Vanuit oprechte verbinding, mijn behulpzaamheid en luisterend oor draag ik hier graag aan bij.’

Marian Veenstra

‘Ik ben Marian Veenstra en ik ben bijna 59 jaar. Waarom ik vertrouwenspersoon ben bij Asito is heelsimpel: Als je als baby op de wereld komt, zijn er twee dingen belangrijk: geborgenheid en veiligheid.Door deze twee aspecten kan je uitgroeien tot een mooi mens. En dat is wat ik voor al mijn collega’swens: een werkplek waar zij zich veilig, geborgen en prettig voelen.’

Externe contactpersonen

Felix Tangelder 

‘’Ik ben Felix Tangelder, woonachtig in Arnhem, en ik werk vanuit Gimd als externe vertrouwenspersoon. Mijn visie is dat Asito goed presteert met gezonde medewerkers. Een gezonde medewerker is een medewerker die zich veilig en prettig voelt op zijn werk. Ik zet mij daarvoor in en ondersteun de melder hierbij. Ik hoop vanuit mijn rol een goede bijdrage te kunnen leveren aan een veilig en prettig werkklimaat voor iedereen bij Asito.’’