bekijk

Duurzame inzetbaarheid in de praktijk: DIX-meting bij Defensie

Als onderdeel van het project "Samen werken aan balans" heeft Asito een DIX-meting bij Defensie uitgevoerd om de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te beoordelen en te verbeteren. De DIX (Duurzame InzetbaarheidsindeX) is een wetenschappelijk gevalideerd instrument, ontwikkeld door TNO. Deze meting was een vereiste van Defensie in het aanbestedingsproces. Gedurende de periode van september 2023 tot februari 2024 werd dit onderzoek uitgevoerd bij de Asito collega's die werkzaam zijn op de locaties van Defensie, onder leiding van inzetbaarheidsadviseur Cindy van Olphen.

Duurzame inzetbaarheid bij defensie

‘Samen werken aan balans’ bij Defensie

Cindy legt uit hoe dit onderzoek tot stand kwam: “Defensie had een DIX-meting als vereiste in ons contract staan, met als doel de duurzame inzetbaarheid van de schoonmakers te verbeteren. Voor ons vormde dit een mooie uitdaging waar we graag mee aan de slag gingen.” Alle schoonmakers werkzaam op de locaties van Defensie werd gevraagd een vragenlijst in te vullen, gevolgd door een persoonlijke gesprekken met een inzetbaarheidsadviseur. “Voorafgaand aan het versturen van de online vragenlijst, hebben we presentaties gegeven om het doel van het onderzoek toe te lichten. Door mensen vooraf goed te informeren, behaalden we een zeer hoog deelnamepercentage van ruim 80%. In totaal hebben 180 Asito medewerkers, die schoonmaken bij Defensie, meegedaan.”

Cindy van Olphen

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek komen drie belangrijke thema's naar voren. Cindy vertelt oprecht verrast te zijn over de uitkomst: “Maar liefst 70% van de vrouwelijke medewerkers tussen 45 en 55 jaar zegt dat overgangsklachten hun werk in meer of mindere mate beïnvloeden, zowel fysiek als mentaal. Ik had wel verwacht dat dit zou spelen, maar niet in deze mate. Uit onderzoek blijkt dat 35% van het verzuim bij vrouwen tussen 40 en 55 jaar gerelateerd is aan deze klachten. Dit is een duidelijk signaal, vooral in onze sector waar veel vrouwen van die leeftijd werken.” De andere twee thema's gaan over leiderschap en ouderenbeleid. Cindy vervolgt: 'Bij Defensie is de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers vrij hoog; meer dan de helft is tussen 50 en 65 jaar oud. Veel van hen gaven aan behoefte te hebben aan aanpassingen in hun werk of overwegen eerder te stoppen vanwege fysieke klachten."

“Maar liefst 70% van de vrouwelijke medewerkers tussen de 45 en 55 jaar geeft aan dat ze in meer of mindere mate belemmerd worden in hun werkzaamheden door overgangsklachten”

Duurzame oplossingen

Na het analyseren van de resultaten, hebben Cindy en haar collega's een aantal acties in gang gezet. Voor overgangsklachten is bijvoorbeeld een gespecialiseerd bureau ingeschakeld, waar medewerkers gebruik van kunnen maken. Ook wordt er ingezet op het trainen en informeren van leidinggevenden, om dit soort klachten te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken. Cindy: “Ook bij Arbo-artsen worden overgangsklachten vaak niet goed herkend; daarom delen we kennis, om bewustzijn te vergroten.”

Binnen het thema leiderschap worden extra trainingen georganiseerd, met aandacht voor teambuilding en regelmatige werkoverleggen. Cindy benadrukt de cruciale rol van leidinggevenden voor het welzijn van medewerkers: 'Maak tijdvrij voor je team, voer gesprekken en luister naar elkaar.”
Het thema ‘ouderenbeleid’ wordt aangepakt door, waar mogelijk, taken te herzien en werktijden en werkplekken aan te passen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden vooraanpassingen in het levensfasebeleid.

De resultaten van de ingezette acties worden op verschillende manieren gevolgd. Zo zal er komend jaar ook weer een online DIX-vragenlijst worden ingevuld. Daarnaast voert Asito twee keer per jaar een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) uit.

“Maak tijd vrij voor je team, voer gesprekken en luister naar elkaar.”

Asito bij Defensie

Positieve ervaring

Cindy kijkt positief terug op het traject: "De meeste medewerkers hebben het onderzoek als een positieve ervaring beschouwd. Ze waren over het algemeen aangenaam verrast door de tijd en aandacht die aan hen werd besteed. Ze voelden zich werkelijk gezien en gehoord."

Een stevig beleid op duurzame inzetbaarheid biedt meer dan alleen voordelen op het gebied van verzuim en vitaliteit: “Mensen werken graag voor een organisatie waar ze zich kunnen ontwikkelen, waar aandacht is voor de verschillende levensfases. Inzetten op duurzame inzetbaarheid speelt ook een grote rol in het behoud van mensen.” De DIX is hierbij een uitstekend instrument dat zeker ook bij andere klanten kan worden ingezet: "Uiteindelijk profiteert iedereen van fitte en vitale medewerkers die met plezier naar hun werk komen. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid kan daar een stimulerende rol in spelen."

“Uiteindelijk profiteert iedereen van fitte en vitale medewerkers die met plezier naar hun werk komen. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid kan daar een stimulerende rol in spelen.”

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Neem contact op met Cindy van Olphen, Inzetbaarheidsadviseur.

deel dit bericht op