bekijk
rapportage 2023
Duurzaamheid & Asito

Rapportage
CO2-uitstoot 2023

We doen wat we doen goed. Voor het tweede jaar op rij brengen we, naast de impact van onze reisbewegingen en ons eigen verbruik, ook de impact van onze materialen en middelen in kaart. Dankzij deze informatie kunnen we bepalen welke duurzame alternatieven de meeste impact maken. In 2023 hebben we ons gericht op het terugdringen van de grondstoffen die we het meest verbruiken: plastic en textiel. De eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar en resulteren in een vermindering van onze CO2-uitstoot. Dit brengt ons weer een stap dichter bij ons doel: volledig circulair werken in 2030.

Doelen 2030

In 2030

Zijn we volledig circulair

We houden onze materialen in de keten en gebruiken gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen om ons verbruik terug te dringen.

In 2030

Hebben we onze CO2-uitstoot met 55% gereduceerd

We gebruiken hiervoor het jaar 2019 als startpunt.

In 2030

Bewegen we 100% schoon

We bewegen schoon naar, van en tijdens ons werk. Dit doen we onder andere door ons wagenpark te elektrificeren.

CO2-uitstoot 2023

5.393 ton

Reisbewegingen

iconicon
lees verder
87 ton

Eigen verbruik

iconicon
lees verder

Grondstoffen verbruik

Data wordt bijgewerkt en gedeeld in Q4
iconicon
lees verder
reisbewegingen

Reisbewegingen

We meten de CO2-uitstoot die vrijkomt in onze reis naar, van en tijdens ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van onze leaseauto's of het gebruik van openbaar vervoer.

5.393 ton

Totale CO2-uitstoot reisbewegingen
Tijdens de gebruiksfase

Wat wij doen om reisbewegingen te reduceren
In 2023 zien we een afname van zakelijke reizen en het gebruik van het openbaar vervoer, en tegelijkertijd een toename in het gebruik van leaseauto’s. Vanaf 2024 zijn deze leaseauto’s elektrisch voor onze medewerkers in ondersteunende diensten. De bedrijfswagens en leaseauto's van onze leidinggevenden op de werkvloer komen aan bod in 2025. Ons doel is om het hele wagenpark volledig te elektrificeren.

Lease auto's

70%

Reisbewegingen
schoonmakers

23%

Zakelijk reizen

5%

Openbaar vervoer

2%
reisbeweging grafiek
De trend van de CO2-emissie gerelateerd aan onze reisbewegingen.
Asito hoofdkantoor

Eigen verbruik

We meten de CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens het gebruik en verbruik van en op onze kantoren. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van elektriciteit of het verbruik van printpapier.

87 ton

Totale CO2-uitstoot eigen verbruik

Wat wij doen om ons eigen verbruik terug te dringen
In 2023 zien we een daling van ons elektriciteits- en verwarmingsverbruik. Dit komt doordat we twee oude kantoorpanden hebben gesloten en twee nieuwe hebben geopend. Deze kantoren zijn energieneutraal dankzij groene energie en de compensatie van ons aardgasverbruik. Sinds 2023 zijn we in staat ons afvalverbruik nog nauwkeuriger te meten, wat heeft geleid tot een toename van de beschikbare gegevens. Deze inzichten kunnen we benutten om ons bedrijfsafval te verminderen en ons scheidingspercentage te verbeteren.

Elektriciteit

46%

Verwarmen

21%

Bedrijfsafval

22%

Printpapier

10%

Drinkwater

1%
grafiek eigen gebruik
De trend van de CO2-emissie gerelateerd aan ons eigen verbruik.
grondstoffen verbruik

Grondstoffen verbruik

Op dit moment zijn we bezig met het in kaart brengen van het verbruik en de uitstoot die voortkomen uit onze materialen en middelen. Hiervoor zijn we de gedetailleerde productinformatie van onze leveranciers aan het verwerken. We verwachten deze data in het vierde kwartaal van 2024 te publiceren.

We hebben veel initiatieven ontplooid om het verbruik van onze meest gebruikte materialen, plastic en textiel te verminderen. We verwachten hiervan de eerste resultaten te zien, waarna we geleidelijk andere grondstoffen in kaart zullen brengen.

Zo brengen we ons verbruik in kaart

Om te bepalen waar we impact kunnen maken, moeten we weten wat we verbruiken. Met behulp van de duurzaamheids-software SmartTrackers brengen we onze CO2-uitstoot in kaart. Op deze manier kunnen we de juiste data met elkaar vergelijken en bepalen welke duurzame alternatieven de meeste impact maken. Zo kunnen we blijven sturen op onze doelen en houden we inzicht in de voortgang.

iconicon
Lees meer over SmartTrackers

Aanpak

Planning

Naast de impact van onze reisbewegingen en het gebruik en verbruik van en op onze kantoren, brachten we voor het tweede jaar op rij de impact van onze materialen en middelen in kaart. We zijn trots op onze voortgang ten opzichte van onze CO2-uitstoot in 2022, maar realiseren ons ook dat we er nog niet zijn. We hebben bijvoorbeeld nog geen volledig beeld van ons water- en energieverbruik tijdens het schoonmaakproces, evenals de impact van logistieke bewegingen van onze leveranciers. Deze thema’s pakken we stap voor stap op, want wat we doen, doen we goed.

Textiel

In 2024 richten we ons op het verminderen van de milieu-impact van onze bedrijfskleding en ons schoonmaaktextiel.