bekijk

Asito publiceert cijfers over totale CO2-uitstoot in 2022

Wat we doen, doen we goed. Stap voor stap maken we onze schoonmaakdienstverlening bij onze opdrachtgevers duurzamer. Met als doel: volledig circulair werken in 2030. Daar vertellen we graag het eerlijke verhaal bij. Om te achterhalen waar we duurzame winst kunnen behalen, moeten we eerst precies weten wat we verbruiken. Daarom presenteert Asito de rapportage van CO2-uitstoot in 2022.

Rapportage CO2-uitstoot 2022

Klik hier om de rapportage CO2-uitstoot 2022 te bekijken.

Cirkelen helpt bedrijven en organisaties in circulair denken en doen. Samen met Cirkelen ging Asito aan de slag met het verzamelen van data over het verbruik van grondstoffen. Hoeveel handschoenen gebruiken we bijvoorbeeld? En hoeveel afvalzakken, hoeveel papier, maar ook hoeveel gas en elektra? We verzamelden de gegevens over het hele jaar 2022 en verwerkten deze in het softwareprogramma SmartTrackers. Op die manier krijgen we inzicht in de CO2-uitstoot van ons jaarlijkse verbruik.

Scopes

Uitstoot rapporteren doen we in Nederland in scopes. De eerste scope gaat over de directe uitstoot die rechtstreeks aan een bedrijf kan worden toegeschreven, zoals de uitstoot door bedrijfsauto's. Scope 2 gaat over de indirecte uitstoot van CO2; de uitstoot die ontstaat door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling. Scope 3 gaat over uitstoot die ontstaat door activiteit van de organisatie, maar voortkomt uit bronnen die niet van de organisatie zijn. Simpel gezegd: de uitstoot van de gehele keten. “Vóór 2022 brachten we scope 1 en 2 bij Asito al heel secuur in kaart. Maar we wilden stappen zetten. Daarom namen we in 2022 ook scope 3 onder de loep”, vertelt innovatiemanager José Albring.

Om scope 3 onder de loep te nemen, hebben we de keten nodig. We begonnen met een nulmeting, waarbij we onze leveranciers om gedetailleerde productinformatie hebben gevraagd. Zo krijgen we bijvoorbeeld inzicht in hoeveel plastic, textiel en papier we op jaarbasis verbruiken. “De uitdaging zit in de hoeveelheid en diversiteit van de artikelen”, vertelt José. “Elk artikel bestaat uit verschillende onderdelen. Een afvalzak is redelijk eenvoudig te meten; het gaat vaak om één soort materiaal. Een flacon is al wat lastiger, met een pompje, spuitje en sticker. Een mopsysteem bestaat uit nog meer onderdelen, zoals een steel, schroefjes, plastic stukjes en een kliksysteem, en daarmee uit verschillende grondstoffen. Het is een hele zoektocht om te achterhalen waar alle producten uit bestaan, inclusief voor ons onbekende soorten plastics en grondstoffen.”

Levenscyclusanalyse

Bij Asito werken we aan de uitdaging om dit op een eerlijke manier te doen en transparant te laten zien welke stappen we nemen. Zo streven we naar eerlijke vergelijkingen tussen verschillende grondstoffen en materialen. De levenscyclusanalyse (LCA) kijkt naar de milieubelasting van een product tijdens zijn gehele levenscyclus. Van grondstofwinning en productie tot gebruik en afvalverwerking. Door ons meer te verdiepen in LCA’s werd de complexiteit hiervan ons al snel duidelijk, maar het geeft ook de potentie weer. Jose: “We zijn nu beter in staat om te bepalen in welke fase de meeste uitstoot plaatsvindt. Bij een afvalzak zit de meeste uitstoot bijvoorbeeld in de grondstofwinning. Nu we dat in kaart hebben, kunnen we gericht op zoek naar een alternatief. Al is niet of minder gebruiken de grootste winst die je kunt behalen. Pas daarna kijken we naar duurzame alternatieven met minder milieu-impact, waarmee we het primaire grondstoffenverbruik terugdringen.”

Het eerlijke verhaal

De totale uitstoot van Asito in 2022 was 7.510.000 kg CO2. Dit is het beginpunt, de nulmeting. Het getal is geen doel op zich, maar een manier om jaarlijks te beoordelen of genomen maatregelen het gewenste effect hebben. “Het is belangrijk om naar de context te kijken”, vertelt José. “Ons belangrijkste doel is inzicht in onze uitstoot en die uitstoot verminderen. We weten nu hoeveel uitstoot bepaalde producten hebben, en daardoor weten we aan welke knoppen we kunnen draaien om die uitstoot naar beneden te krijgen.”

Bij Asito willen we het eerlijke verhaal vertellen, benadrukt José. “We hebben ons best gedaan om de uitstoot zo precies mogelijk te berekenen. Maar het is en blijft een traject in ontwikkeling. Er is steeds meer mogelijk om nauwkeuriger te meten. Vanuit dit startpunt breiden we ieder jaar uit. Dat doen we samen met de keten, want we kunnen het niet alleen. We hebben elkaar nodig en moeten samenwerken met leveranciers en partners die de benodigde informatie leveren. Het is prachtig om te zien dat er ook in de keten actie wordt ondernomen.”

Duurzame alternatieven

Naast de nulmeting is Asito al jaren bezig met het zoeken naar alternatieven en het ontwikkelen van nieuwe concepten. “We geven interne workshops om het verbruik op de werkvloer terug te dringen. Is het nodig om de afvalzak te vervangen? Moet je wel iedere week ontkalken of kan dit minder vaak? Kleine gedragsveranderingen kunnen al grote winst opleveren”, vertelt José. “Daarnaast zijn we bijvoorbeeld bezig met circulaire bedrijfskleding en een duurzamere wegwerphandschoen. En we nemen duurzaamheid heel bewust mee als criterium bij inkoop. Het is een olievlek die zich steeds verder verspreidt binnen de organisatie.”

Klik hier om de rapportage CO2-uitstoot 2022 te bekijken.

mobiel icon
mail icon
deel dit bericht op