bekijk

Asito sluit zich aan bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

Asito en Facilicom zijn als eerste werkgevers in de facilitaire branche aangesloten bij de NSR. Met deze aansluiting krijgen bijna 30.000 werknemers in Nederland direct toegang tot deze laagdrempelige route naar passende hulp. De samenwerking tussen Asito, Facilicom Group en de NSR is tot stand gekomen om samen de facilitaire branche op te roepen om te strijden tegen schuldenproblematiek.

asito sluit zich aan bij de nederlandse schuldhulproute nsr

Twintig procent van de Nederlanders heeft aan het eind van de maand nul euro of minder op de bankrekening staan, blijkt uit pilotcijfers van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). NSR helpt werkgevers en werknemers met geldproblemen te signaleren en begeleidt hen via Geldfit.nl naar adequate hulp. Hiermee zet de NSR zich, samen met organisaties en de overheid, in voor een financieel gezond Nederland. Asito vindt het belangrijk dat haar medewerkers financieel gezond zijn en wil middels dit platform de mogelijkheid bieden om vroegtijdig en laagdrempelig in te kunnen spelen op geldzorgen en/of schuldproblematiek.

Schaamte voor schulden

Werkgevers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de schuldproblematiek samen aan te pakken. ‘Zeker binnen onze branche, waar veel mensen met laaggeletterdheid en een migratieachtergrond werken.

Wij kunnen hen begeleiden naar toegankelijke hulp en dit is hard nodig.

‘Het probleem is groter dan we denken. Per jaar krijgt 10% van onze werknemers loonbeslag opgelegd door incassobureaus. Zij zitten dan al met grote schulden, maar een groot deel van de mensen met geldproblemen komt door schaamte niet eens in beeld. Daarom is het belangrijk dat meer organisaties aansluiten op de route, aldus Ron Steenkuijl, Directeur van ADG dienstengroep.

Aangesloten NSR-partners wijzen klanten en/of medewerkers met geldzorgen op de route voor passende hulp. Ook binnen Asito bieden we de medewerkers de mogelijkheid om via de NSR anoniem hun geldzorgen te melden. Via een gemakkelijke en anonieme test krijgen deelnemers afhankelijk van hun financiële situatie tips en/of een hulpaanbod, deze hulp is per persoon verschillend en varieert van zelfhulp (preventie) tot lokale schuldhulp. Klik hier om de test te maken.

Samen met ruim 40 andere bedrijven en 80 gemeenten, werken we aan een landelijke campagne voor een Nederland zonder geldzorgen.

mobiel icon
mail icon
deel dit bericht op