bekijk

Defensie en Asito slaan handen ineen

Samenwerking, duurzaamheid, grip en klimaat op de agenda. Het primaire doel van schoonmaak bij Defensie: een schone werkplek en werkomgeving voor alle Defensiemedewerkers. Maar Defensie is een grote organisatie. Binnen het schoonmaakcontract is veel meer mogelijk. “Daarom zetten we in onze aanbesteding in op vier pijlers: samenwerking, sociale duurzaamheid, klimaat en grip”, zegt Bauke van Tuinen, assortimentsmanager divisie facilitair & logistiek bij Defensie.

medewerkers asito schoonmakers defensie

Al in 2021 dacht Defensie samen met Rijksoverheid na over de businesscase schoonmaakdienstverlening. Want wat wilde Defensie nu écht gaan bereiken de komende jaren? Wat kon er beter? En wat moest er anders? Joram van der Velde, categoriemanager schoonmaak Rijk bij Rijksoverheid, en in die rol betrokken als opdrachtgever van de aanbesteding: “Twee belangrijke zaken verdienden focus. Allereerst sociale duurzaamheid, waarbij we ons richten op de verouderde populatie binnen de schoonmaakwereld, en de hogere fysieke belasting. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen op een prettige manier hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren tot aan hun pensioen? Ten tweede hebben we een flinke uitdaging als het gaat over CO2-uitstoot. Het Rijk heeft vastgesteld dat we in 2030 klimaatneutraal moeten zijn. Dat is het doel, met als vraag: kan dat misschien zelfs al eerder? Die zaken stonden centraal in de aanbestedingsaanvraag.”

Sparringpartner

Heel harde eisen werden daarin overigens niet gesteld. “We legden de lat bewust hoger”, vertelt Joram. “Hoe meer we eisen, hoe minder vrijheid we overlaten en hoe minder onderscheidend verschillende dienstverleners zijn. We wilden vooral van de markt horen hoe ze ons kunnen helpen impact te maken.”

De aanvraag kwam bij Asito op de aanbestedingskalender terecht. “Wij schreven naar eigen invulling een voorstel”, zegt Maartje Pellis, manager vakmanschap bij Asito. Bauke: “In het kort zocht Rijksoverheid voor Defensie een sparringpartner die actief meedenkt over allerlei vraagstukken omtrent onderwerpen als duurzame inzetbaarheid en klimaatneutraliteit. En een partner die die de basis rondom de schoonmaak op orde brengt. Drie dagen lang beoordeelden we de inschrijvingen. Dat deden we samen met verschillende formatieteams met specialisten op het gebied van sociale duurzaamheid en klimaat en specialisten van Defensie en Rijksoverheid. Asito kwam als een van de besten uit de bus.”

Samenwerking, sociale duurzaamheid, klimaat, en grip

Sinds 1 september 2022 werken Asito en Defensie samen. Asito kreeg een van de drie percelen – het district in het oosten van Nederland – gegund. “In het kader van samenwerking zetten we direct een klantteam en projectteam klaar, om verbinding te maken en de implementatie te vergemakkelijken. Door bij Defensie op de werkvloer te kijken wat er allemaal gebeurt, zitten we continu op één lijn. En dat bevordert onze samenwerking”, vertelt Maartje.

Wat betreft sociale duurzaamheid zette Asito vol in op een warm welkomstgevoel voor alle medewerkers die ze met de gunning overnamen van de voormalig schoonmaakdienstverlener. Maartje: “Onze medewerkers zijn voor ons het allerbelangrijkste. Daarom zijn we met alle medewerkers in gesprek gegaan over hun loopbaan en eventuele regelingen die we konden opstarten. Bijvoorbeeld eerder stoppen met werken, want schoonmaakwerk is zwaar.” Wat betreft klimaat nam Asito in goed overleg met de verlatende partij alle huidige schoonmaakmaterialen, -machines en -middelen over. Verder helpt Asito de komende tijd bij het krijgen van grip op de administratieve zaken met het online portal Grip. “We beoordelen en valideren het bestek opnieuw, zodat we allemaal met de juiste informatie werken. Zo brengen we ook de basis op orde.”

Gezamenlijke toekomstdoelen

Voor de toekomst wil Defensie graag dat de samenwerking tussen de drie schoonmaakpartijen van de drie percelen van de grond komt. Bauke: “We willen de krachten bundelen om nog meer impact te maken.” Niet alleen qua schoonmaak, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van social return: werkgelegenheid creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. “We eisen dat al onze leveranciers ten minste vijf procent social return realiseren binnen een contract. Dat Asito zichzelf een hogere ambitie toeschrijft, juichen we alleen maar toe. Samen lukt het ons wellicht om dat percentage te verhogen.”

Maartje had direct door dat Defensie en Asito goed bij elkaar passen. “We voelen alle vrijheid om de regie te pakken en echt op te treden als partner van Defensie. We willen elkaar versterken. Een goede samenwerking is de sleutel om onze gezamenlijke doelen te bereiken.”

Kazerne Koning Willem III te Apeldoorn van bovenaf. Eén van de locaties welke Asito gaat schoonmaken.

mobiel icon
mail icon
deel dit bericht op