bekijk

Kan schoonmaakkracht kritieke werkdruk in zorg verlichten?

Vorig jaar gingen in het hele land de handen op elkaar voor de helden van de zorg. Mooi, maar zorgmedewerkers en patiënten zouden die handen waarschijnlijk liever rond het bed aan het werk zien. Corona legt de vinger extra duidelijk op de zere plek: de chronisch hoge werkdruk in de zorg.

kan schoonmaakkracht kritieke werkdruk in zorg verlichten

Druk zorgpersoneel naar kookpunt

Eerst even de saaie, maar duidelijke cijfers. Het CBS noemde eind vorig jaar in het Arbeidsmarktprofiel van Zorg en Welzijn de factoren die de werkdruk in de zorg structureel doen stijgen. Overheidsbezuinigingen, welvaartsstijging, vergrijzing, chronische stress, marktwerking...

In november 2020 resulteerde noteerde de Zorg hierdoor een ziekteverzuim van 7,59%. Dat zijn 70.000 mensen, 16% meer dan een jaar eerder! De situatie was dus al kritiek.


Ontlasten zorgpersoneel op korte én lange termijn

Corona is de druppel die deze toch al overvolle emmer momenteel doet overlopen. Door de acute piek in de zorgvraag die het virus veroorzaakt, wordt personeel overbelast en reguliere zorg afgeschaald. De kwaliteit, het werkplezier en de patiëntervaring komen in het geding. Tegelijkertijd vereist de marktwerking binnen de geprivatiseerde zorg nog altijd dat personeel zoveel mogelijk handelingen uitvoert in zo min mogelijk tijd.

Schoonmaakkracht én zorgassistent

Het is duidelijk dat er meer menskracht nodig is in de zorg. De vraag is of instellingen daarbij aan de lange termijn zullen denken. Wordt er gekozen voor structurele oplossingen binnen de organisatie en hoe past dit binnen het marktmodel? Voor facilitaire partners, zeker in de schoonmaak, ligt het voor de hand om te kijken welke taken hun medewerkers van het reguliere zorgpersoneel kunnen overnemen.

Als we nu eens kijken welke taken ook uitgevoerd kunnen worden door kundige schoonmaakkrachten? Verpleegkundigen en ander onmisbaar zorgpersoneel kunnen zich dan volledig op de patiënt richten. Hun werkdruk daalt, werkplezier en klantbeleving verbeteren en ook de efficiëntie gaat omhoog . Dat dit in de praktijk werkt, bewijzen het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Ziekenhuis Groep Twente. Zij profiteren al van de voordelen van de zorgassistent.

deel dit bericht op