bekijk

Minder bezetting, minder schoonmaak?

Hoe meer mensen gebruik hebben gemaakt van een ruimte, hoe meer vervuiling. Dit is in de schoonmaakbranche een algemeen geaccepteerd uitgangspunt. Logisch toch? Als je wegblijft van aannames en het echt gaat onderzoeken, blijkt dit echter niet zo logisch.

minder bezetting minder schoonmaak

Asito heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen het aantal gebruikers van een ruimte tot de vervuiling ervan. Dit onderzocht zij samen met het Facilitair Bedrijf van Wageningen University & Research, de Universiteit van Twente en Lone Rooftop. De conclusie is dat oeroude aannames niet altijd waarheid blijken te zijn. De gezochte relatie is niet wetenschappelijk vastgesteld.

Roosteroptimalisatie

Wageningen University & Research (WUR) heeft sinds 2015 een samenwerkingsverband met Lone Rooftop. Lone Rooftop heeft een oplossing ontwikkeld die inzicht geeft in hoeveel bezetting er in een gebouw is op basis van WiFi technologie. Er hoeven dus geen sensoren te worden geplaatst in de ruimtes die je wilt meten. De universiteit gebruikt deze data om roosters te optimaliseren. Het Facilitair Bedrijf van WUR heeft Asito gevraagd om te kijken of deze informatie over bezetting in ruimten wellicht ook waardevol toegepast kan worden voor schoonmaakdoeleinden. In maart 2017 is Asito daarom samen met Lone Rooftop een pilot gestart, met als doel het toetsen van de hypothese: "Een hogere bezettingsgraad in een ruimte leidt tot een hogere vervuilingsgraad."


App

Om deze hypothese te testen hebben de softwareontwikkelaars van Asito een app ontwikkeld voor schoonmaakkrachten. Vijftien schoonmaakkrachten zijn daarbij voorzien van een telefoon inclusief app. In de applicatie kunnen schoonmaakkrachten voordat ze een ruimte schoonmaken op een vijfpuntsschaal aangeven wat de bevuilingsgraad is van die ruimte. Dit levert data op over hoe vervuild de ruimte is, maar ook wanneer de laatste schoonmaak heeft plaats gevonden.


Data

Samen met studenten van de opleiding Bedrijf Informatie Technologie van de Universiteit Twente zijn de duizenden metingen, die tijdens het onderzoek zijn verzameld, gekoppeld aan data van Lone Rooftop. Doordat inzichtelijk is gemaakt hoeveel mensen er tussen de schoonmaakbeurten in van de ruimte gebruik hebben gemaakt en hoe vervuild de ruimte was tussen de schoonmaakbeurten in; kon deze data met elkaar worden vergeleken om de hypothese te testen.

Resultaten

Uit het onderzoek is niet wetenschappelijk vast te stellen dat de aanname dat er een relatie aanwezig is tussen de bezettingsgraad en de vervuilingsgraad juist is. Met andere woorden: het onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat er een relatie is tussen het aantal mensen dat in een ruimte is geweest en hoe vies deze ruimte is. Marcel Lamers, Lone Rooftop: "Deze resultaten zijn op zijn minst verassend te noemen en aanleiding voor de betrokken partijen om een vervolgonderzoek te doen. Natuurlijk hadden wij liever gezien dat er een direct verband aangetoond was tussen onze bezetting en vervuilingsgraad. Dat een schoonmaakbedrijf als Asito dit vraagstuk wetenschappelijk oppakt zien wij graag en daar werken we graag aan mee."

Ook Annet de Haas, facilitair verantwoordelijk bij de WUR, is zeer te spreken over het onderzoek: "Het is mooi dat twee van onze facilitaire partners samen optrekken in dit project. Op deze manier wordt de data van Lone Rooftop optimaal ingezet. De wetenschappelijke aanpak, waarbij eerst het verband wordt onderzocht voordat er aan praktische toepassingen wordt gewerkt, past bij WUR."

Vanzelfsprekend roepen deze resultaten op tot nader onderzoek. Arjan Geurtsen, manager Marketing & Business Development van Asito: "Wij waren ook verrast door deze resultaten. Het is gebleken dat aannames niet de beste basis zijn om schoonmaakdienstverlening op aan te passen en nieuwe concepten op te ontwikkelen. We zullen de komende maanden verder onderzoeken welke factoren invloed hebben op de vervuiling van een ruimte. Dit levert waardevolle informatie op waarmee we onze klanten echt verder kunnen helpen. Samenwerkingsverbanden zoals deze, met twee universiteiten en Lone Rooftop, hebben volgens ons de toekomst."

mobiel icon
mail icon
deel dit bericht op