bekijk

Noordwest Ziekenhuisgroep & Asito vernieuwen samenwerking

Al jaren zorgen de schoonmakers van Asito voor een prettige en schone leefomgeving bij Noordwest Ziekenhuisgroep. De organisatie daagde Asito uit om opnieuw naar de samenwerking te kijken en een nieuw voorstel te doen voor de komende vijf jaar. “We bouwen samen verder aan een sterke basis onder het motto; vertrouwd, maar met een frisse blik”, vertelt Glenn Timmer, manager sales bij Asito.

Ondertekening Noordwest Ziekenhuisgroep & Asito

Een goede schoonmaakkwaliteit. En afspraak is afspraak. Noordwest Ziekenhuisgroep hecht in de samenwerking met een schoonmaakpartij veel waarde aan een stabiele basis, vertelt Sander van der Meer, manager facility services bij Noordwest Ziekenhuisgroep. “We vinden korte lijnen belangrijk, zodat we dicht op onze dienstverlening zitten.” De aanbieding van Asito is daarom gebaseerd op de thema’s professioneel, transparant en wendbaar. En met succes: de samenwerking tussen de twee partijen is vernieuwd.

Professioneel

De zorg verdient bijzondere aandacht. Het draait om mensen, dus daar moet alle aandacht naartoe gaan. “We kijken altijd of de juiste mensen op de juiste plek zitten. Met de juiste mensen op de juiste plek zorgen we niet alleen voor een schone omgeving, we zorgen er ook voor dat het er veilig en prettig is”, zegt Glenn. “Maar we kijken verder dan alleen schoonmaak. We verdiepen ons in de organisatie, zodat we weten hoe we het beste helpen en van maximale waarde kunnen zijn.” Bij de hernieuwde samenwerking koos Asito voor een nieuwe klantmanager en projectleider. “Het matcht qua identiteit heel goed met Noordwest Ziekenhuisgroep”, vertelt Sander.”

Daarnaast is er een nieuwe medewerker Kwaliteit en Beleving, die de kwaliteit en continuïteit van de schoonmaak binnen Noordwest Ziekenhuisgroep bewaakt en zorgt voor betrouwbare en actuele stuurinformatie. Glenn: “Zij ontzorgt onze leidinggevenden, die zich daardoor kunnen focussen op coaching en aansturing. En ze verzamelt alle metingen, bijvoorbeeld op het gebied van beleving, en maakt daarin de juiste trendanalyses.” Daarnaast zet Asito in op het opleidings- en coachingsprogramma Kracht√. “Met ons eigen coachings- en opleidingsprogramma kijken we naar de talenten van onze mensen”, vervolgt Glenn. “Als onze medewerkers op locatie hun werk met plezier doen, stralen ze dat ook uit naar de bezoekers van Noordwest Ziekenhuisgroep.”

Transparant

“Je kunt geen goede relatie met elkaar aangaan als je niet het achterste van je tong laat zien”, vindt Glenn. “Daarom vinden we transparantie zo belangrijk in onze hernieuwde samenwerking. Op alle vlakken.” Dat betekent dat Noordwest Ziekenhuisgroep 24/7 inzicht heeft in de resultaten, prestaties en voortgang. Ook laat Asito zich toetsen, zodat Noordwest Ziekenhuisgroep verzekerd is van marktconforme dienstverlening. De uitkomsten van alle metingen worden gedeeld. En Asito kijkt continu naar manieren om nóg beter te scoren. Daarnaast is er structurele communicatie voor meer onderlinge verbinding en flexibiliteit. Zoals kwartaalgesprekken over het contractmanagement. Glenn: “Hiermee zetten we veel meer in op stakeholdermanagement.”

Wendbaar

Ook is Noordwest Ziekenhuisgroep bezig met de bouw van een nieuw ziekenhuis. Daarom is het belangrijk dat Asito snel op- en af kan schalen. Daarnaast is er een verandering in het aantal bezoeken aan de polikliniek, waar de digitale transformatie een grote rol in speelt. De ontwikkelingen in de zorg en bij het Noordwest Ziekenhuisgroep vragen daarom om een flexibele partner.

Innovatie

Als de basis goed op orde is, richt Asito zich op innovatie. “We onderzoeken hoe we met robotisering onze wendbaarheid kunnen vergroten. Want ook wij hebben op het gebied van personeel te maken met krapte op de arbeidsmarkt”, vertelt Glenn. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor taakverbreding. Sander legt uit: “Ondersteuning van de zorg is een belangrijk aandachtspunt voor ons. We onderzoeken welke rol een schoonmaakpartij hierin zou kunnen spelen.”

Mooie basis

Het offertetraject was een goed moment om de samenwerking met elkaar tegen het licht te houden. Glenn sluit af: “We kijken met een frisse blik en hernieuwde energie naar de toekomst. We scherpen eerst de basis aan zodat er weer een sterk fundament staat. Daarna bouwen we aan andere belangrijke thema’s. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Ik heb er vertrouwen in dat we samen groeien naar een situatie waar er vanuit co-creatie een waardevolle samenwerking ontstaat.”

mobiel icon
mail icon
deel dit bericht op