Asito draagt bij aan circulaire papierstroom Wageningen Universiteit

Samen met Wageningen University & Research (WUR), WEPA Nederland en Veolia Paper & Plastics Recycling heeft Asito begin januari een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het gebruik van kringlooppapier binnen WUR. Gebruikte papierproducten van WUR worden in de toekomst als grondstof gebruikt voor nieuwe sanitaire papierproducten.

De gebruikte papieren bekers en handdoekjes worden, net als het vertrouwelijk papier en oud kantoorpapier, door Veolia Paper & Plastics Recycling B.V. ingezameld en vervoerd naar de fabriek van WEPA Nederland B.V.. Asito draagt er zorg voor dat de papierproducten uiteindelijk terugkomen bij Wageningen University & Research voor hergebruik.


Bovenste rij v.l.n.r.: Bjorn Aaldering (Asito), Elisabeth Beukers (WEPA), Lisette Schoonman (WUR), Annet de Haas (WUR). Onderste rij v.l.n.r.: Remko Stolk (Asito), Andreas von Ameln (WEPA), Peter Booman (WUR), Jan van der Roest (VEOLIA).

Cijfers
Jaarlijks worden op de Universiteit van Wageningen 3,8 miljoen kartonnen bekers, 17 miljoen handdoekjes en 277.199 kilo oud papier verbruikt. Asito is blij dat met deze overeenkomst een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de ambitieuze doelstelling van WUR om in 2030 liefst 50% minder grondstoffen te gebruiken. 

Asito onderneemt binnen de eigen organisatie vele activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Er wordt altijd gestreefd naar het voorkomen van vervuiling, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, hergebruik van materialen en het verantwoord scheiden en afvoeren van afval. Er wordt continu gekeken naar innovatieve oplossingen waarbij de zorg voor het milieu en het duurzaam omgaan met de natuurlijke grondstoffen een belangrijke overweging vormt.

Betrokken%20partijen%20tekenen%20de%20samenwerkingsovereenkomst
Betrokken Partijen Tekenen De Samenwerkingsovereenkomst

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito