UWV en Asito zetten regels opzij om GGZ-cliënten aan een baan te helpen

Convenant onderstreept langdurige samenwerking

Het UWV en schoonmaakorganisatie Asito gaan een ambitieuze samenwerking aan om cliënten van GGZ-instellingen aan het werk te krijgen. Gezamenlijk met de GGZ-instelling waar de cliënt onder behandeling is, wordt het beste traject voor de individuele cliënt ingericht, waarbij bestaande belemmerende regelgeving aan de kant wordt geschoven. Vandaag is het convenant dat hieraan ten grondslag ligt ondertekend door Fred Paling, voorzitter rvb van het UWV en Hans van Leeuwen, HR directeur bij Asito.

Hans van Leeuwen, HR directeur bij Asito: ‘Asito heeft meerdere GGZ-instellingen als klant. In de behandeling van de cliënten van deze instellingen kan het van belang zijn om via ‘cliëntparticipatie’ invulling te geven aan een dagritme, waarbij de cliënt als onderdeel van de behandeling meewerkt met de schoonmaakkrachten van Asito. Uiteindelijk kan dit leiden tot betaald werk binnen Asito of daarbuiten.’

Zinvol werk en betekenis
Het belangrijkste van de samenwerking is dat de betroffen mensen weer een zinvol bestaan opbouwen. Werk draagt bij aan het gevoel ertoe te doen en nuttig te zijn. Uit recente studies blijkt dat werk ook kan bijdrage aan het herstel. Samen bereiden UWV en Asito kandidaten voor op een werkzaam leven. 

Deze unieke aanpak start in enkele arbeidsmarktregio’s en wordt bij gebleken succes landelijk uitgerold. In overleg worden de regio’s vastgesteld waarmee wordt gestart.Asito%20%26%20uwv%20foto
Asito & UWV

Recente nieuwsberichten

Nieuws & blog

Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito