bekijk
Asito Rapportage CO2-uitstoot 2022
Duurzaamheid & Asito

Rapportage
CO2-uitstoot 2022

Wat we doen, doen we goed. Naast de impact van onze reisbewegingen en het gebruik en verbruik van en op onze kantoren, brachten we dit jaar ook de impact van onze materialen en middelen in kaart. Van microvezeldoek tot wegwerphandschoen en van flacon tot mopsysteem. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Daarom vertellen we graag het eerlijke verhaal. Het was een mooie zoektocht, waarbij de uitkomsten input geven om onze impact gericht terug te dringen. En dit brengt ons weer een stap dichter bij ons doel: volledig circulair werken in 2030.

Doelen 2030

In 2030

Zijn we volledig circulair

We houden onze materialen in de keten en gebruiken gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen om ons verbruik terug te dringen.

In 2030

Hebben we onze CO2-uitstoot met 55% gereduceerd

We gebruiken hiervoor het jaar 2019 als startpunt.

In 2030

Bewegen we 100% schoon

We bewegen schoon naar, van en tijdens ons werk. Dit doen we onder andere door ons wagenpark te elektrificeren.

Totale CO2-uitstoot 2022
7.510 ton

26 ton CO2 per miljoen omzet
1,53 ton CO2 per FTE

7.510 ton
5.573 ton

Reisbewegingen

74% van onze totale CO2-uitstoot
iconicon
lees verder
99 ton

Eigen verbruik

1% van onze totale CO2-uitstoot
iconicon
lees verder
1.839 ton

Grondstoffen verbruik

25% van onze totale CO2-uitstoot
iconicon
lees verder
Medewerkers Asito op de fiets

Reisbewegingen

We meten de CO2 die vrijkomt in onze reis naar, van en tijdens ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van onze leaseauto's of het gebruik van openbaar vervoer.

5.573 ton

Totale CO2-uitstoot reisbewegingen
Tijdens de gebruiksfase

Wat wij doen om reisbewegingen te reduceren
In 2024 beginnen we met het overstappen op elektrische auto's voor onze medewerkers in ondersteunende diensten. De bedrijfswagens en leaseauto's van schoonmaakmedewerkers komen aan bod in 2025. Ons doel is om het hele wagenpark volledig te elektrificeren.

Lease auto's

66%

Reisbewegingen
schoonmakers

24%

Zakelijk reizen

8%

Openbaar vervoer

2%
De trend van de CO2-emissie gerelateerd aan onze reisbewegingen. De stijging in reisactiviteit in 2022 ten opzichte van 2021 is te verklaren door het opheffen van de coronamaatregelen.
Asito hoofdkantoor

Eigen verbruik

We meten de CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens het gebruik en verbruik van en op onze kantoren. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van elektriciteit of het verbruik van printpapier.

99 ton

Totale CO2-uitstoot eigen verbruik

Wat wij doen om ons eigen verbruik terug te dringen
Onze kantoorpanden zijn energieneutraal dankzij groene energie en de compensatie van ons aardgasverbruik. Op het hoofdkantoor gebruiken we milieuvriendelijke kranen, waardoor we 90% minder drinkwater verspillen. Het hele gebouw is voorzien bewegingssensoren voor de ledverlichting. Bij het inschakelen van het alarm gaan elektrische apparaten en klimaatregeling automatisch uit. We gaan aan de slag met het verminderen ons bedrijfsafval en het verhogen van ons scheidingspercentage.

Elektriciteit

47%

Verwarmen

33%

Bedrijfsafval

11%

Printpapier

8%

Drinkwater

1%
De trend van de CO2-emissie gerelateerd aan ons eigen verbruik

Grondstoffen verbruik

We meten de CO2-uitstoot die voortkomt uit de grondstoffen die wij verbruiken. Denk bijvoorbeeld aan de plastics in onze afvalzakken en het textiel van onze bedrijfskleding. We zijn gestart met het terugdringen van de grondstoffen die we het meeste verbruiken: plastic en textiel. De komende jaren brengen we stap voor stap de andere grondstoffen in kaart.

1.839 ton

Totale CO2-uitstoot grondstoffen verbruik

Wat wij doen om ons grondstoffen verbruik terug te dringen
Wij gaan verspilling actief tegen en ontplooien initiatieven om materialen langer in de keten te houden. We verminderen ons verbruik van materialen en middelen, en zetten in op gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen. Dit doen we samen met onze collega's, klanten, leveranciers en de markt.

Plastic

76%

Textiel

24%

1.402 ton

Totale CO2-uitstoot plastic verbruik
Tijdens de winning van grondstoffen, productie, logistiek en afvalverwerking.

Wat wij doen om plastic verbruik te reduceren
We zijn voortdurend op zoek naar materialen en middelen die milieuvriendelijker zijn. We creëren systemen om onze lege plastic verpakkingen te recyclen en te hergebruiken, ontwikkelen schoonmaakmethoden die duurzaam zijn en evalueren kritisch ons gebruik. Als er geen duurzame alternatieven beschikbaar zijn, dagen we de markt uit en werken we samen aan circulaire concepten.

Afvalzakken

312 ton plastic
1.216 ton CO2-uitstoot

Schoonmaak materialen

20 ton plastic
72 ton CO2-uitstoot

Flacons, flessen en cans

10 ton plastic
38 ton CO2-uitstoot

Handschoenen

12 ton nitril
76 ton CO2-uitstoot

437 ton

Totale CO2-uitstoot textiel verbruik
Tijdens de winning van grondstoffen, productie en logistiek.

Wat wij doen om textiel verbruik te reduceren
We werken op dit moment aan circulaire bedrijfskleding met een duurzaam ontwerp, hoogwaardige recycling en maatschappelijk verantwoorde productie. In 2024 richten we ons op het verminderen van de impact van ons schoonmaaktextiel op het milieu en proberen het circulair te maken.

Bedrijfskleding

6 ton textiel
78 ton CO2-uitstoot

Schoonmaak-textiel

30 ton textiel
359 ton CO2-uitstoot

Zo brengen we ons verbruik in kaart

Om te bepalen waar we impact kunnen maken, moeten we weten wat we verbruiken. Met behulp van de duurzaamheids-software SmartTrackers brengen we onze CO2-uitstoot in kaart. Op deze manier kunnen we de juiste data met elkaar vergelijken en bepalen welke duurzame alternatieven de meeste impact maken. Zo kunnen we blijven sturen op onze doelen en houden we inzicht in de voortgang.

iconicon
Lees meer over SmartTrackers

Aanpak

Planning

Naast de impact van onze reisbewegingen en het gebruik en verbruik van en op onze kantoren, brachten we dit jaar ook de impact van onze materialen en middelen in kaart. We zijn trots op onze voortgang, maar realiseren ons ook dat we er nog niet zijn. We hebben bijvoorbeeld nog geen volledig beeld van ons water- en energieverbruik tijdens het schoonmaakproces, evenals de impact van logistieke bewegingen van onze leveranciers. Deze thema’s pakken we stap voor stap op, want wat we doen, doen we goed.

Textiel

In 2024 richten we ons op het verminderen van de milieu-impact van onze bedrijfskleding en ons schoonmaaktextiel.