bekijk

Duurzaam schoonmaken: Universiteit Twente en Asito samen op weg naar Noabership 2030

Samen onderweg naar een duurzame toekomst. Al jaren zorgen de schoonmakers van het schoonmaakbedrijf Asito voor een prettige en schone leefomgeving in de gebouwen van de Universiteit Twente (UT).

Duurzaam schoonmaken bij de Universiteit Twente

Duurzaam vloeronderhoud: het innovatieve vloerenpaspoort bij Universiteit Twente

Voor Universiteit Twente heeft Asito 194.000 m2 vloeroppervlakte in kaart gebracht, ook wel  het vloerenpaspoort genoemd. Hierin wordt continu bijgehouden in welke staat de vloeren zijn en wanneer zij onderhoud hebben gehad of krijgen. Met behulp van het vloerenpaspoort werkt Asito preventief in plaats van correctief. Eén van de doelen was om vervolgens zo duurzaam mogelijk te werken en dat gebeurt onder andere door het permanente coaten van traditionele linoleum vloeren.

Andere duurzaamheidsdoelstellingen voor Universiteit Twente en Asito zijn:

  1. Zo veel mogelijk plasticvrij werken;
  2. 15% reductie CO2 in relatie tot afval op de korte termijn tot 100% CO2-neutrale schoonmaak in 2030;
  3. Reinigings- en onderhoudsmiddelen gebruiken die voor 100% bestaan uit natuurlijke grondstoffen en/of 100% biologische micro-organismen;
  4. Zo min mogelijk waterverbruik.


“We zijn heel kritisch op elkaar als het nodig is, maar tegelijkertijd zitten we samen met een grote glimlach aan de koffie.”

Martine Elferink, contractmanager Universiteit Twente

Duurzame inzet – van mensen en middelen

Bij Universiteit Twente lag daarnaast de focus op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Martine Elferink, contractmanager bij de UT legt uit: “Schoonmaken staat en valt met de mensen die het doen. Het is een fysiek zwaar beroep, dus we wilden dat organisaties er goed over nadenken hoe ze medewerkers duurzaam inzetten. Aandacht voor de mensen was ons zwaarste gunningscriterium.”

Asito gaat bijvoorbeeld met collega’s in gesprek over wat een passende werkplek is. De diversiteit in ruimtes en activiteiten bieden daar voldoende gelegenheid voor. Zo komen de schoonmakers letterlijk op de juiste plek terecht. Ook in het geval van werktijden probeert Asito zo kritisch mogelijk en in overleg met de klant te kijken naar wat het beste past. Tot slot kunnen Asito-medewerkers door (om)scholing werken aan hun vakmanschap en desgewenst doorstromen naar een andere functie. Die aanpak wordt door Universiteit Twente enorm gewaardeerd.

Duurzaam schoonmaken bij de Universiteit Twente

Shaping Noabership 2030

In haar strategiedocument schrijft Universiteit Twente: “Shaping2030 is the University of Twente’s mission, vision and strategy for 2020-2030”. “Onder het gezamenlijke motto Shaping Noabership 2030 geeft het Asito-team invulling aan de vernieuwing van de samenwerking. Met de medewerkers in het middelpunt. “Shaping Noabership zegt veel over hoe we met elkaar omgaan. In ons noabership, een gemeenschap die naar elkaar omkijkt, helpen we elkaar en zorgen we voor elkaar”, vertelt Evert Krikken, manager Commerciële Zaken bij Asito. “Noabership slaat ook terug op het Twentse. We zijn beide grote partijen met onze roots in Twente.”

Dat Twentse noaberschap betekent veel voor de samenwerking. Natuurlijk maakt het schoonmaakbedrijf Asito schoon. Maar Asito doet nog veel meer.

Partnerschap met de UT op het gebied van educatie.

  1. Asito begeleidt meerdere opdrachten van studenten van de universiteit in samenwerking met de opleiding Business Informatie Technologie;
  2. Regionale educatie, zoals leerwerkplekken voor een Vakschool, een Leerwegopleiding voor ROC van Twente en training van het Asito-personeel door een lokaal trainingsbureau.

Samenwerking met de ketenpartners.

Asito gaat in gesprek met cateraars, afvalverwijderaars, leveranciers van koffievoorziening omdat je samen meer bereikt. Een mooi voorbeeld van de invulling van Asito’s partnerschappen staat hier.

Samen op weg naar een circulaire campus.

Sanitaire middelen bieden een kans voor een circulaire aanpak. Door papieren afvalstromen (zoals archiefpapier) van de UT naar een verwerker te vervoeren waar toiletpapier wordt gemaakt. Deze verwerker levert vervolgens het toiletpapier terug in de toiletgroepen van Universiteit Twente. Afval wordt zo een grondstof.

Universiteit Twente & Asito

  1. Vloerenpaspoort voor 194.000 m2 vloeren. Actueel inzicht in de staat van de vloeren en preventief in plaats van correctiefwerken volgens een duurzaam meerjaren onderhoudsplan.
  2. Inzet van de One Go app voor registratie van mankementen, wensen of duurzaamheidssuggesties.
  3. Innovatieve en duurzame aanpak, met pilots op het gebied van circulaire kleding en onderhoud van machines.
  4. Klanttevredenheid al jaren op niveau – op kwartaalniveau gemeten passend bij de wens van de klant.

Meer weten over deze case?

Kom in contact met Patricia Verbeek, sales consultant.

deel dit bericht op